Archive For 22/02/2012

Uitbreiding parkeerplaats V. de Bucklaan

De gemeente gaat de parkeerplaats aan de Victor de Bucklaan in Bladel met 15 parkeerplaatsen uitbreiden. Bladel Transparant is al jaren een aanjager voor de uitbreiding van het aantal parkeerplaatsen bij de Jumbo. De extra parkeerplaatsen worden aangelegd op het voorterrein bij de ingang van de Jumbo supermarkt.

Dit verharde pleintje wordt momenteel gebruikt als fietsenstalling. In de nieuwe situatie blijft het overigens mogelijk de fiets veilig te stallen. Naast de aanleg van nieuwe parkeerplaatsen wordt het huidige parkeerterrein op enkele plaatsen aangepast om de parkeercapaciteit en toegankelijkheid te verbeteren. De werkzaamheden worden naar verwachting in het vroege voorjaar uitgevoerd.

tekening Jumbo

Read more »