Archive For 01/10/2014

Raadsprogramma 2014-2018

Raadsprogramma 214-2018 gemeente Bladel

Tijdens de raadsvergadering van 25 september jl is het raadsprogramma 2014-2018 behandeld en unaniem aangenomen. Dit raadsprogramma biedt mogelijkheden, maar naar de mening van Bladel Transparant ook diverse missers. Wij hebben dan ook diverse kanttekeningen geplaatst, waarvan enkele in het raadsprogramma zijn opgenomen. Een voor een de opmerkingen van Bladel Transparant.

NRE Spaarpot

Bij de verkoop van NRE jaren geleden heeft Bladel ruimt 4 miljoen euro ontvangen. Dit heeft Bladel op de bank staan en gebruikt dit ter financiering van stenen (majeure projecten). BT is hiervan al jaren tegenstander, zeker in tijden van bezuinigingen. Het vorige college had een uitstekende nota voorgelegd hoe om te gaan met de algemene reserve, incl  de NRE-gelden, die echter door de gehele raad, uiteraard buiten BT, terzijde is geschoven. De gemeente is geen bank, maar is wel verantwoordelijk voor het in stand houden van een verantwoord weerstandsvermogen.

 

Centrum van duurzaamheid.

Hoewel we zeker voorstander zijn van duurzaamheid, kunnen wij het niet uitgelegd krijgen dat er geïnvesteerd gaat worden in een dergelijk centrum terwijl aan de andere kant bijvoorbeeld het verenigingsleven onder druk staat. Wij zijn dan ook erg benieuwd hoe deze investering in de begroting wordt verantwoord en welke gevolgen dit heeft. U moet weten dat het vorige college destijds de onderhandelingen met partijen heeft gestaakt omdat het totaalplaatje te duur was, dus ook de instandhoudingskosten.

 

snel internet/glasvezel Bladel

 

Er ligt een bestaande afspraak dat er eerst ingezet wordt op het buitengebied, daarna pas de kernen. Dit om te voorkomen dat de buitengebieden voor de leverancier niet meer interessant zijn. Dit staat niet in het raadsprogramma expliciet vermeld, daarom heeft BT hier opmerkingen over gemaakt welke door de raad unaniem worden erkend.

KempenGlas Bladel Kempentrofee 2015, glasvezel bladel

KempenGlas Winnaar Kempentrofee 2015

 

OZB en Toeristenbelasting verhoging.

Zoals wij altijd bepleiten moet de gemeentelijke balans in orde zijn door minder geld uit te geven en niet door meer geld binnen te harken. Met de eerdere verhoging van de toeristenbelasting vonden wij dat deze op een marktconform niveau is gekomen, maar met deze verdere verhoging slaan we in onze ogen de plank volledig mis.

Het niet extra verhogen van de OZB is altijd een speerpunt van ons geweest. Een inflatiecorrectie is voor ons acceptabel. De afgelopen 4 jaar is er voor gekozen om de OZB in een totaalplaatje met afvalstoffen en rioolheffing te nemen. Dit zijn de totale gemeentelijke woonlasten. Dit vonden wij een goede zet.

 

MFA Bladel

Zoals wij al jaren bepleiten, zien wij het als een enorme boost voor de gemeente, zelfs voor de regio, om een gemeenschapshuis/theater in het centrum van Bladel te situeren. Er is een onderzoek gereed om het te combineren met het gemeentehuis. Dit verkennende onderzoek bood heel veel kansen. Maar vermoedelijk verdwijnt dit onderzoek nu in een hele grote la.

Dat het bestuur van Den Herd hier niets in ziet vinden wij jammer, maar is voor ons niet doorslaggevend. De raad is de gekozen volksvertegenwoordiging en heeft zodoende een bredere verantwoordelijkheid zoals kosten en samenhang met de omgeving, het bestuur van Den Herd beheert het gemeenschapshuis.

 

WMO.

BT is sceptisch over de ontwikkelingen en of Bladel er klaar voor is. We zijn daarom ook altijd erg kritisch geweest bij de commissievergaderingen. Er rest ons momenteel niets anders dan de ontwikkelingen scherp te volgen.

 

Egyptische Poort.

logo Egyptische Poort Bladel

Hoewel sommige partijen iedereen wil doen geloven dat het gehele traject Egyptische Poort  altijd unaniem is verlopen en pas voor de afgelopen verkiezingen partijen zijn gaan switchen, is dat wat BT betreft volledig onjuist. Ik verwijs maar weer eens naar onze website voor de volledige en enige juiste informatie hierover. Wij zijn al vanaf het begin fel tegenstander van deze nieuwe woonwijk van Bladel en blijven pleiten voor de ooit bedoelde invullen: RECREATIE EN TOERISME!

We volgen de ontwikkelingen dan ook kritisch. Ben vooral benieuwd hoe de coalitiepartijen hier mee om zullen gaan, daar deze lijnrecht tegenover elkaar staan. CDA kan het zich in onze ogen niet veroorloven de keutel in te trekken.

 

07_raadsprog2014-2018_R2014.116b_bijlage-raadsprog

Read more »

Busverbinding Bladel – Tilburg

Busverbinding Bladel naar Tilburg.

Tijdens de gemeenteraadsverkiezingen eerder dit jaar haalde ik een flink aantal stemmen als nieuwkomer in de politiek. Mijn belangrijkste punt is de busverbinding van Bladel naar Tilburg. Deze busverbinding loopt via Reusel, waar moet worden overgestapt op de bus richting Tilburg. De verbindingen sluiten slecht aan en dat zorgt voor veel irritatie onder de jeugd in onze gemeente.

De Bladelse politiek heeft nu een raadsprogramma opgesteld. Dit programma bevat vooral de punten van de partijen die samen een coalitie hebben gevormd. De punten uit dit programma zijn de punten waar de gemeente de komende jaren mee aan de slag gaat. Helaas heb ik daar niets over de busverbinding naar Tilburg in terug kunnen vinden. Een gemiste kans voor Bladel!

Busverbinding in raadsprogramma gemeente.

Gelukkig is er inspraak mogelijk over dit raadsprogramma. Ik heb inmiddels een e-mail gestuurd in de richting van de gemeente. Ik ben namelijk van mening dat deze busverbinding verbeterd moet worden en dat dit in het raadsprogramma thuis hoort. Er zijn veel mensen die hier ook last van hebben. Ik roep daarom iedereen op om ook een e-mail te sturen gemeenteraad@bladel.nl en daarin aan te geven dat deze busverbinding prioriteit moet hebben in het raadsprogramma zodat het probleem opgelost gaat worden.

Niek Panjoel

Niek Panjoel

 

 

 

Niek Panjoel
Bladel Transparant

Read more »

Uitslag verkiezingen 2014

Bladel Transparant heeft wederom 3 zetels behaald, net zoals bij de vorige 2 verkiezingen. Helaas kwam Bladel Transparant maar 16 stemmen te kort voor een vierde zetel.
In de kern Bladel is BT ook weer de grootste partij en is procentueel gezien van alle partijen op een na de grootste winst behaald. Alleen Pro5 heeft iets meer winst behaald.

Kortom een resultaat waar we trots op mogen zijn. Wij danken iedereen voor het gestelde vertrouwen in onze partij. We zullen dit de komende vier jaar waar gaan maken.

Partij

Totaal

sd:1

sd:2

sd:3

sd:4

sd:5

sd:6

sd:7

sd:8

sd:9

sd:10

CDA

1.992

218

246

190

120

84

148

172

60

594

160

V.H.P.

1.680

12

54

13

17

4

8

966

544

46

16

BT

1.535

182

388

296

270

162

27

72

41

72

25

VVD

635

69

132

64

87

53

28

76

25

70

31

PRO5

1.944

174

333

274

297

149

184

167

79

101

186

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geldige stemmen

7.786

655

1153

837

791

452

395

1453

749

883

418

Blanco stemmen

65

6

24

9

5

0

0

10

3

7

1

Ongeldige stemmen

16

1

3

0

4

2

0

1

2

3

0

Opgeroepen

15.653

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opkomst

7.867

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opkomstpercentage

50,3%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stemdistricten
1. Zorgcentrum Kempenland, Rondweg 25, Bladel
2. Gemeentehuis, Markt 21, Bladel
3. Den Herd, Emmaplein 4, Bladel
4. Sporthal ’t Spant er, Annie M.G. Schmidtlaan 15, Bladel
5. Sporthal ’t Spant er, Annie M.G. Schmidtlaan 15, Bladel
6. De Poel, De Hoeve 2, Netersel
7. Den Tref, Alexanderhof 7, Hapert
8. Den Tref, Alexanderhof 7, Hapert
9. D’n Anloop, Maalderij 3 Hoogeloon
10. D’n Aord, Kerkstraat 33 Casteren

Aantal stemmen per persoon:
1. Davy Jansen (625)
2. Dick Zumker (334)
3. Rob van Deursen (54)
4. Natasja van Deursen-van Dam (33)
5. Ben van Hoof (30)
6. Nicole Bohncke (25)
7. Patty van Grootel (25)
8. Jutka van den Heuvel (54)
9. Frans Meulders (21)
10. Maarten Rietveld (36)
11. Yvette van Gestel (23)
12. Iwan Arts (7)
13. Fleur Hurkmans (13)
14. Fleur Zumker (18)
15. Ton Janssen (3)
16. Dirk Zumker (9)
17. Niels van der Heijden (23)
18. Pieter Hooijen (10)
19. Dries Zumker (17)
20. Bram Claessen (11)
21. Niek Panjoel (120)
22. Ger van Beers (40)
23. Wim van Grootel (4)

Read more »

Zogenaamde claim Egyptische Poort

Logo Egyptische PoortVolgens een lokale krant heeft Ballast Nedam een claim ingediend tegen de gemeente Bladel. Klik hieronder voor deze brief.

brief ballast nedam

Klik hieronder voor de exploitatieovereenkomst.

10_EgyptischePoort_R2010.094b_bijlage_exploitatieovereenkomst-openbaar

Lees en oordeel zelf.

Read more »

Hoogste punt sporthal Bladel bereikt

Op 10 maart 2014 is met een ludieke handeling door wethouder Zumker van de gemeente Bladel en rector Bosch van het Pius X-College het bereiken van het hoogste punt gemarkeerd van de nieuwe sporthal en sportzaal aan de Lange Trekken in Bladel.

140310 hoogste punt sporthal (2)

Door het zachte winterweer ligt de bouw prima op schema. Het is de bedoeling dat de accommodatie op 1 augustus wordt opgeleverd. Met ingang van het nieuwe schooljaar en nieuwe binnensportseizoen kan dus van deze prachtige voorzieningen gebruik worden gemaakt.

De gemeente Bladel bekostigt de nieuwe sporthal en het Pius X-College neemt de nieuwe sportzaal voor haar rekening. Na realisering vormen deze voorzieningen één functioneel geheel. Daarom hebben de school en de gemeente het project gezamenlijk aanbesteed. Aannemersbedrijf J.A. van Gisbergen BV uit Hooge Mierde kreeg de opdracht. Het ontwerp is van GeWOON architecten uit Bladel. Eind 2013 is de bouw gestart.

OLYMPUS DIGITAL CAMERAEen nieuwe voorziening, een nieuwe start, daar hoort ook een nieuwe naam bij. Uit de vele inzendingen die binnenkwamen op de oproep een naam te bedenken, werd uiteindelijk gekozen voor de naam X-sport (spreek uit ‘ik sport’). Een originele naam, die bovendien de nauwe relatie met het Pius X-College goed weergeeft. Het sportcafé in de nieuwe sporthal wordt geëxploiteerd door de broers Jan en Thijs Daniëls, die in Bladel ook café D’n Bel runnen.

140310 hoogste punt sporthal (7)

Read more »

BT stelt vragen over subsidieverstrekking muzikale en culturele vorming

Natasja van Deursen-van Dam1Deze subsidie wordt verstrekt aan de ouders van leerlingen die lid zijn van muziekverenigingen

Publicatie ED
De publicatie van een artikel in het Eindhovens Dagblad van 21 februari jl.met als titel ´Fanfares Hoogeloon zetten aan tot fraude´ heeft een hoop stof doen opwaaien en tevens boosheid opgeroepen bij ouders en de betreffende muziekverenigingen. Dit begrijpen we en daarom vinden we het belangrijk om aan u kenbaar te maken wat er tijdens de vergadering van de commissie inwoners op 18 februari jl. is gebeurd.

Subsidie
De muziekverenigingen hebben aangegeven dat ze bij het indienen van de subsidieaanvragen vormfouten hebben gemaakt (een verkeerde interpretatie van de beleidsnotitie),maar geven tevens aan te kunnen bewijzen dat er niet gefraudeerd wordt. Door het niet toekennen van subsidie aan de betreffende ouders worden de leerlingen de dupe en dat is erg jammer. Zeker omdat beide muziekverenigingen zeer gewaardeerd worden binnen onze gemeente, ook door ons.

Commissie inwoners
Tijdens de rondvraag hebben we op verzoek van een vrijwilliger van een van de betreffende muziekverenigingen een aantal vragen gesteld. Via deze vrijwilliger hebben we namelijk vernomen dat er grote onvrede bestaat over het aan een groep ouders niet toekennen van de subsidie voor muzikale en culturele vorming betreffende het jaar 2013. De strekking van de gestelde vragen vindt u hieronder. *
• Waarom wordt er niet meegedacht met deze muziekverenigingen en ouders/leerlingen als aannemelijk gemaakt kan worden dat het puur een verkeerde uitleg van een beleidsnotitie is geweest?
• Waarom is er niet eerder geageerd? Deze muziekverenigingen dienen al 5 jaar op deze manier de aanvragen in, sinds de invoering van de nieuwe regeling in 2008.
• Is er wel of niet vastgesteld door de gemeente dat deze muziekverenigingen frauderen?
*Het gaat hierbij uitdrukkelijk om de strekking van de gestelde vragen. Deze zijn niet letterlijk voorgelezen in de commissie, dus het kan zijn dat de weergave in dit artikel mondeling op een wat andere wijze geformuleerd is in de commissievergadering.

Reactie wethouder Veldhuizen (GL/Pro5)
De wethouder geeft aan dat de gemeente geen relatie heeft met de muziekverenigingen, maar met de ouders van de kinderen die lid zijn. De wethouder laat weten dat ze er bij toeval dit jaar pas achter zijn gekomen dat er aanvragen door de ouders niet naar waarheid zijn ingevuld, daartoe gestimuleerd door de muziekverenigingen. Naar aanleiding daarvan hebben er meerdere gesprekken met de muziekverenigingen plaatsgevonden. Ze geeft aan het erg vervelend te vinden voor de betreffende ouders, maar vanwege de ernst van de situatie is er besloten om geen lagere subsidie te geven, maar om helemaal geen subsidie toe te kennen aan deze groep. De wethouder geeft aan dat er sprake is van fraude.

Het Eindhovens Dagblad heeft de term fraude overgenomen in hun artikel, waarschijnlijk naar aanleiding van de uitspraak van wethouder Veldhuizen.

Contact
Wilt u hierover in contact komen met ons, of over andere onderwerpen komen praten? U bent van harte welkom.  Schroom niet om onze ambassadeur voor Hoogeloon, Jutka van den Heuvel, hierover aan te spreken.

Namens de fractie Bladel Transparant,

Natasja van Deursen-van Dam
Davy Jansen
Rob van Deursen

Read more »

De feiten rondom de kantine sporthal

X-Sport

Tijdens de commissievergadering inwoners die op 18 februari jl. heeft plaatsgevonden stond een gedachtewisseling over het tijdelijk kantinebeheer van de (oude) sporthal ’t Spant er en het beheer van de (nieuwe) sporthal X-sport op de agenda op verzoek van de PvdA. Voordat de gedachtewisseling tussen de diverse partijen begon werd er door twee mensen ingesproken en tijdens de gedachtewisseling kwam ook coalitiepartij PvdA ongekend fel uit de hoek. Omdat wij het als partij wél belangrijk vinden om op basis van inhoud en feiten politiek te voeren kunt u lezen hoe het proces verlopen is en welke acties er door onze wethouder Zumker ondernomen zijn. We gaan ervan uit dat u hieruit uw eigen conclusies kunt trekken.

Voordat u begint met lezen willen we een passage uit de sportnota citeren: ‘Binnensportaccommodaties:…..Vanuit principiële overwegingen wordt het beheer en de exploitatie van sporthallen geen gemeentelijke kerntaak geacht….De sporthallen ’t Spant er en Eureka zijn in gemeentelijk beheer met een verpachte horeca…

Tot de definitie basissportvoorziening binnensport wordt onder andere het navolgende gerekend: sportvloer, was- en kleedruimten, bergruimte, binnensporttoestellen en parkeerruimte.

Aanvullende voorzieningen die niet tot de basisvoorziening c.q. basisuitrusting worden gerekend betreffen onder meer de tribunes, krachthonk, clubaccommodatie, bestuurskamer en  overige niet direct sport gerelateerde voorzieningen. Voornoemde voorzieningen worden gerekend tot de eigen (investering- en instandhouding) verantwoordelijkheid van de betreffende binnensportvereniging.’

Met inachtneming van deze sportnota is unaniem door het College van B & W en vrijwel unaniem door de commissie (raad) besloten dat er geen extra kosten voor een tijdelijke exploitant gemaakt mochten worden en werd de tijdelijke oplossing als voldoende beschouwd. Wethouder Zumker heeft conform deze uitspraak gehandeld, maar erkent dat deze tijdelijke situatie niet ideaal is. Vandaar ook de extra inzet om toch een exploitant te vinden. Vraag blijft wel, wat hebben de verenigingen zélf gedaan om mogelijke oplossingen te vinden? Het eenzijdig alleen leggen bij de politiek is niet realistisch. Of wordt dit probleem met het oog op de verkiezingen opgeblazen door een lid van een van de binnensportverenigingen? En wat heeft de PvdA zelf actief gedaan om een oplossing te vinden?

2011
De familie Hoekstra heeft, met in acht name van de opzegtermijnen, de exploitatie van het huidige sportcafé opgezegd bij Heineken. Heineken heeft op haar beurt de huur per die datum opgezegd bij de gemeente.

Juni 2011 – maart 2012
Gezocht naar nieuwe exploitanten voor de kantine, onder meer via horecamakelaars en via het eigen netwerk. Gesprekken gevoerd met de binnensportverenigingen of ze de exploitatie van de kantine zelf wilden gaan uitoefenen. Hierin was men niet geïnteresseerd. Wel gaf men aan of nagedacht was over een exploitatie via de WVK, sporthalbeheerder of via een gemeenschapshuis. Dit is nader uitgezocht door de gemeente en als niet passend beschouwd. Diverse gesprekken gevoerd met kandidaten en uiteindelijk is Wil Wouters de nieuwe exploitant geworden. Het inventaris is overgenomen door de gemeente om de start mogelijk te maken.

April 2012
De nieuwe exploitant start met de exploitatie van de kantine en heeft een contract tot 31 december 2013.

Mei 2013
Start onderhandelingen met Wil Wouters over de exploitatie van het sportcafé in de nieuwe sporthal. Beperkte exploitatiemogelijkheden in verouderde accommodatie rechtvaardigen een verlaging van de overeengekomen huursom.

Juni 2013
Met de voormalige exploitant (de heer Wouters) werd begin 2012 overeengekomen dat, indien beide partijen een goed gevoel aan de samenwerking zouden overhouden, de heer Wouters in principe ook de exploitant van het sportcafé in de nieuwe sporthal zou kunnen worden. De heer Wouters gaf medio 2013 echter aan niet langer in te zijn voor die uitdaging. Persoonlijke afwegingen hebben hem doen besluiten om af te zien van de mogelijkheid om het nieuwe sportcafé te gaan exploiteren. Hetzelfde gold voor de mogelijkheid om het per 31 december 2013 eindigende huurcontract te verlengen tot 1 augustus 2014. Op de uitnodiging onder welke financiële condities hij daartoe bereid zou zijn, werd niet ingegaan. Dit hield in dat we op zoek moesten naar een andere invulling.

Op 20 juni 2013 is er een brief gestuurd aan de besturen van alle binnensportverenigingen om hen hiervan op de hoogte te stellen en werden ze uitgenodigd mee te denken over een (tijdelijke) invulling van de bestaande kantine.

Augustus – december 2013
Net als in 2011 horecamakelaars en het eigen netwerk ingeschakeld om potentiële kandidaten te vinden voor de exploitatie van zowel het nieuwe sportcafé als de huidige kantine. We hebben er bewust voor gekozen om geen algemene oproep te plaatsen. We wilden voorkomen dat allerlei personen om de verkeerde redenen interesse zouden tonen. De bedoeling was om in gesprek te komen met partijen die het écht om de inhoud van de taak te doen was. Met ondernemers dus. De exploitant van het sportcafé vormt

(samen met de beheerders) het gezicht /het visitekaartje van de nieuwe sporthal. De juiste motivatie was voor ons, behalve het criterium sportminded, deskundig en ervaren, lokaal betrokken en gastvriendelijk, een belangrijke voorwaarde om geschikte partijen te selecteren.

Gesprekken gevoerd met een vijftal geïnteresseerde partijen. Dus niet uitsluitend met één, zoals wel wordt beweerd.  Daarnaast is er meerdere keren (in)formeel ambtelijk overleg geweest tussen de gemeente en de besturen van de binnensportverenigingen.

Op 3 december 2013 binnen het College van B&W afgestemd om met een potentiële exploitant voor het sportcafé tot overeenstemming te komen.

Op 10 december 2013 een mail gestuurd aan de binnensportverenigingen om te melden dat er nog steeds geen exploitant gevonden was voor het huidige sportcafé gedurende de periode januari – juli 2014.

Op 20 december 2013 een contract getekend met een drankautomaten leverancier om zodoende in ieder geval sporters en bezoekers iets te kunnen bieden vanaf januari 2014.

20 januari 2014
Een brandbrief van een verontrust lid van de volleybalvereniging besproken in de commissievergadering MAZ. Desgevraagd is door wethouder Zumker mondeling toelichting verstrekt op de gang van zaken en de gevolgde procedure. Begrip voor het gevoel bij het tijdelijk gemis van een exploitant van het sportcafé, maar ook de afwegingen/motieven toegelicht waarom op 20 december 2013 ( bij gebrek aan reële alternatieven) voor de tijdelijke oplossing via koffie- en frisdrank-/zoetwarenautomaten is gekozen. Deze commissie heeft de wethouder vervolgens niet gevraagd de gekozen oplossing terug te draaien. Alleen commissielid Mols drong aan om ‘juridisch geneuzel’ achterwege te laten en direct actie te ondernemen om de ervaren problemen op te lossen.

21 januari 2014
Unaniem collegebesluit waarin de huurovereenkomst met de exploitant van het nieuwe sportcafé getekend mag worden.

25 januari 2014
Gesprek gehad met een partij geïnteresseerd in de tijdelijke exploitatie van huidige sportcafé. Dit, ondanks het feit dat de commissie geen opdracht hiertoe had verstrekt. In het belang van de binnensporters heeft de wethouder dit toch gedaan. De exploitant wilde echter naast de omzet een vergoeding van de gemeente ontvangen om te gaan exploiteren.

28 januari 2014
Optie B besproken binnen het College van B & W waar unaniem werd besloten geen vergoeding te betalen aan een exploitant. Dit teruggekoppeld aan de potentiële exploitant, die er vervolgens van af zag.

Algemeen
In 2013 hebben we dezelfde procedure gevolgd als in 2011/2012 en ook geen advertentie geplaatst om exploitanten te werven. De binnensportverenigingen zijn beide keren betrokken geweest bij het proces.

De wethouder heeft de commissie Inwoners al op 19 november 2013 via de actieve informatie op de hoogte gesteld van, voortgang van de bouw van de nieuwe sporthal, de prijsvraag omtrent de nieuwe naam, het overleg met omwonenden over de omgeving van de nieuwe accommodatie alsmede over de stand van zaken met betrekking tot de zoektocht naar een nieuwe exploitant van het bestaande sportcafé, het nieuwe sportcafé en de combinatie beheer sporthal-exploitatie sportcafé. Zie bijgaand document: Notulen Cie Inw 19 nov. 2013

Read more »

De echte waarheid over de Egyptische Poort

Logo Egyptische PoortIn dit artikel geeft Bladel Transparant verantwoording af over wat de partij de afgelopen jaren heeft ondernomen om de Egyptische Poort de invulling te geven die het verdient.  Bladel Transparant zal altijd van mening blijven dat het openluchtzwembad niet had hoeven te verdwijnen. Nu het dan toch weg is, streven wij een invulling na die past binnen de recreatieve bestemming. Zo zijn maximale bebouwingshoogtes en invulling van de bosvilla’s door ons toedoen beperkt. Zonder tussenkomst van Bladel Transparant was het plan al in uitvoering geweest en was de locatie volgebouwd met te veel, te grote bosvilla’s op een te klein oppervlak. Hierdoor blijft van het uiteindelijke recreatieve doel weinig over.

10 woningen
Als een rode draad door heel het proces lopen de 10 woningen (zgn. ‘bosvilla’s’). Vermeldenswaardig is dat in de raadsvergadering van 6 februari jl. het argument werd gebruikt  het bestemmingsplan goed te keuren omdat er een ‘point of no return’ is aangebroken. Dit omdat de bouw van de 10 woningen noodzakelijk zou zijn vanwege de voorfinanciering van de kunstgrasvelden van Bladella. Echter is ten tijde van die bewuste besluitvorming alleen nog maar sprake van de bouw van een beperkt aantal woningen.

We hopen dat u na het lezen van onderstaande feiten zelf kunt concluderen of er steeds sprake is geweest van een unanieme instemming van de kaders de afgelopen jaren.

3-9-2008:
– BT twijfelt ten zeerste aan de noodzaak van een hotel, maar áls deze noodzaak al aangetoond kan worden dan is er in de zienswijze van BT maar plaats voor een hotel van MAXIMAAL 3 bouwlagen.
– BT is voorstander van beperkte, kleinschalige woningbouw aan de Bossingel, zonder inmenging van projectontwikkelaars.
– De Egyptische Poort dient een sport- en recreatiegebied te worden, zoals vorig jaar vastgesteld werd door de gemeenteraad.

18-9-2008:
– BT constateert bij de documenten die beschikbaar gesteld worden voor de commissie Grondgebied dat de welstandscommissie het advies zou hebben gegeven een massief accent van maximaal 7 bouwlagen passend te vinden aan de rand van de Bossingel/N84, maar dit blijkt niet het geval te zijn. De raadsleden zijn onjuist geïnformeerd.
– BT wil via een amendement maximaal 2 á 3 bosvilla’s realiseren. Het amendement wordt verworpen en de gemeenteraad wil niet tornen aan de term ‘beperkte woningbouw’.

30-10-2008:
BT stelt diverse vragen over de Egyptische Poort waarbij onder andere ook de grondopbrengst van de bosvilla’s ter discussie wordt gesteld. Deze is altijd geraamd op € 1,3 miljoen. BT wil graag de grondopbrengst weten met en zonder woningbouw. Het College kan hier geen antwoord op geven, omdat de markt dit bepaalt.

31-10-2008:
BT wil een motie van wantrouwen indienen tegen het voltallige College in verband met het niet houden aan de regels van een openbare aanbesteding. Onder andere vanwege de manier van aanbesteden en het toevoegen van woningen aan het Plan van Eisen gedurende de aanbesteding. BT vertelt in de gemeenteraad waarom men onthutst is over de gehele gang van zaken. De gemeenteraad onderschrijft dit, echter zonder consequenties. Ook het afzwakken van de motie kan op geen enkele steun van andere partijen rekenen.

7-7-2009:
BT stelt diverse artikel 41 vragen. Het stelt de gevolgde aanbestedingsprocedure aan de kaak.

30-9-2010:
– Volgens de exploitatieovereenkomst komt er een hotel met zalen en restaurant, een activiteiten- en begeleidingscentrum inclusief wonen, een medisch centrum en 10 bosvilla’s. BT geeft aan dat van de toeristisch/recreatieve uitgangspunten op deze manier weinig tot niets meer overblijft. Alleen het hotel voldoet nog aan dit eerder gestelde kader.
– BT geeft een stemverklaring af met betrekking tot de onvoldoende recreatieve-toeristische invulling en wil graag dat de zorgfunctie een andere invulling krijgt.

1-6-2011:
BT vraagt aandacht voor de risico’s omtrent de voorfinanciering betreffende de aanleg van de kunstgrasvelden voor Bladella. Instemmen met deze kredietaanvraag betekent nog niet direct het instemmen met de verdere ontwikkelingen rondom de Egyptische Poort. Het bestemmingsplan komt terug naar de gemeenteraad.

7-7-2011:
BT is verbaasd over de, in naam van Ballast Nedam en gemeente Bladel uitgegeven folder, waarin al melding wordt gemaakt van de bouw van de 10 bosvilla’s terwijl de gemeenteraad dit nog goed moet keuren. Volgens het Plan van Eisen gaat het nog steeds over een ‘beperkt aantal woningen’. Volgens wethouder Van der Hout klopt dit, maar de gemeenteraad moet zich ervan bewust zijn dat elke bosvilla minder, minder geld oplevert.

27-6-2012:
– BT vraagt aandacht voor fase 3 omdat in het huidige Plan van Eisen bijvoorbeeld een bedrijf als Bax of Ikea zich hier kan vestigen.
– Hooge Akkers buiten het plangebied laten is onwenselijk om bebouwing aan de Bossingel in dezelfde stijl te kunnen waarborgen.
– Is een tunnel nog wel wenselijk? De aanleg is alleen nog wenselijk voor BT als de verkeersveiligheid bewezen vergroot wordt en de Provincie meebetaald.
– Is een sportboulevard wenselijk zonder tunnel? Naar onze mening niet.
– BT heeft nogmaals aangehaald de bouw van 10 bosvilla’s niet wenselijk te vinden. Maar vanwege de crisis en de benodigde financiële middelen heeft BT begrip voor de bouw. BT stemt in met de ontsluitingsweg.
– BT geeft nogmaals aan dat de 10 bosvilla’s niet passend zijn in het kleine gebied. De bouw kan niet hetzelfde worden als de villa’s aan de overkant van de Bossingel. Er is dan ook geen sprake van villa’s.
– Het hotel mag 12 in plaats van 10 meter hoog worden, omdat het hotel verplaatst is richting de provinciale weg.

31-10-2013:
Na een ‘radiostilte’ van anderhalf jaar besluiten BT en CDA een aantal partijen te benaderen of deze interesse hebben in een informatieve bijeenkomst waarbij er aan de ambtenaren vragen gesteld kunnen worden. PvdA geeft aan geen interesse te hebben.

6-11-2013:
Er blijkt geen gesprek mogelijk te zijn met de ambtenaren in verband met het zogenaamde gelijkheidsbeginsel.

11-1-2014:
Overleg met CDA, VVD en VHP waar standpunten en informatie worden uitgewisseld.

1-2-2014:
Overleg met CDA, VHP en VVD. VVD maakt zich m.n. zorgen over mogelijke geuroverlast en begrijpt verder onze standpunten. VHP twijfelt met name vanwege de uitvoerbaarheid en belangstelling vanuit de  markt. CDA en BT hebben meerdere wensen en bedenkingen.

6-2-2014:
Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 6 februari 2014 heeft BT samen met het CDA en de VHP een motie opgesteld om wethouder Van der Hout meer tijd te geven (tot uiterlijk 1 januari 2015) het bestemmingsplan meer realiteitswaarde te geven en de toeristisch- recreatieve invulling van de Egyptische Poort te verhogen. Wethouder Van der Hout geeft in de raadsvergadering aan dat als de motie aangenomen zou worden hij zijn ontslag in zou dienen. De motie wordt gehandhaafd en daarmee aangenomen. Wethouder Van der Hout dient de volgende dag zijn ontslag in.

Read more »

Bladel Transparant kiest opnieuw voor kwaliteit Egyptische Poort

Vertrek wethouder Van der Hout (PvdA) onnodig en eigen keuze

Logo Egyptische Poort

Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 6 februari 2014 stond het bestemmingsplan Egyptische Poort op de agenda ter besluitvorming. We zijn al vanaf het begin (2007) erg kritisch geweest op de invulling van dit plan. We kregen onvoldoende steun voor onze wensen en bedenkingen, maar hebben tijdens het proces altijd constructief meegedacht om de invulling van het gebied optimaal ten goede te laten komen aan álle inwoners.  Dit proces heeft u de afgelopen jaren kunnen volgen.

Gebrek aan belangstelling voor EP
De motie die we samen met CDA en VHP hebben ingediend, heeft als doel de plannen voor de Egyptische Poort te verbeteren en de realiteitswaarde te vergroten. Er is namelijk tot op heden nog steeds onvoldoende belangstelling vanuit de markt (bijvoorbeeld voor het hotel) waardoor er nog geen concrete uitvoering van de plannen mogelijk is. Biedt doorgaan met deze plannen dan de (financiële) zekerheid van een kwalitatief goed doordacht plan? Wat ons betreft niet. We zien verbeteringen en nieuwe mogelijkheden op basis van voortschrijdend inzicht en ook de economische situatie waar we in verkeren vraagt wellicht om een andere invulling.

Uitgesteld
Ligt het plan dan opnieuw stil? Nee, tot uiterlijk 1 januari 2015 had wethouder Van der Hout van ons de tijd gekregen om samen met de projectontwikkelaar nieuwe, realistische mogelijkheden te onderzoeken en de gemeenteraad hiervan in kennis te stellen. Het bestemmingsplan vaststellen werd dus uitgesteld en niet afgewezen, al is dat nu wel hetgeen andere partijen doen voorkomen met de naderende gemeenteraadsverkiezingen in het vooruitzicht.

Kosten
Lopen we als gemeente grote financiële risico’s? Nee, we betalen de rente over de voorgefinancierde zaken, zoals de kunstgrasvelden van Bladella. Maar doorgaan met dit plan had wellicht nog meer kosten met zich meegebracht als blijkt dat de haalbaarheid van de huidige plannen nihil is. Bovendien waren er afgelopen jaar óók geen ontwikkelingen en hebben we als gemeente ook de rente moeten betalen over het voorgefinancierde deel van dit plan. Het voorfinancieren van de kunstgrasvelden heeft onze fractie bij de besluitvorming de nodige hoofdbrekens gekost. Echter de focus lag op het creëren van ruimte voor het project. De financiële risico’s waren nihil en instemmen met de kunstgrasvelden betekende volgens de wethouder niet direct instemmen met het bestemmingsplan.

Coalitieakkoord
Hebben wij het coalitieakkoord verbroken? Dit staat er letterlijk in het coalitieakkoord: ‘de Egyptische Poort wordt ingevuld conform het programma van eisen. Wel wordt de maximale bouwhoogte teruggebracht tot drie bouwlagen. Er komt een tunnel onder de Provinciale weg’. Roepen voor de gemeenteraadsverkiezingen is makkelijk, maar met inhoudelijke feiten komen is de uitdaging. We horen graag van onze coalitiegenoten hoe we het akkoord zouden hebben verbroken. Waar is in dat opzicht overigens de beloofde keuzenotitie over de toekomst van Den Herd, waarvan in het coalitieakkoord staat dat deze er binnen één jaar na de vorige gemeenteraadsverkiezingen van 2010 zou komen?

Vertrek wethouder eigen keuze
We betreuren het ten zeerste dat wethouder Van der Hout de geboden kans niet heeft aangegrepen en onze partij nu verantwoordelijk stelt voor zijn vertrek. Het is zijn eigen keuze geweest, geen enkele partij heeft hem daartoe gedwongen. De motie heeft ook zijn functioneren niet ter discussie gesteld. Een wethouder die in een raadsvergadering de woorden uitspreekt: ‘als deze motie aangenomen wordt, dan dien ik morgen mijn ontslag in’, zet de democratie onder druk en op deze manier willen we geen politiek bedrijven.

De Egyptische Poort en u als inwoners verdienen onze inzet om er een maximale invulling aan te geven. Daar blijven we ons sterk voor maken.

De fractie Bladel Transparant,

Davy Jansen
Natasja van Deursen-van Dam
Rob van Deursen

BT groep

Read more »

Bladel Transparant écht lokaal, écht jong, écht realistisch

Bladel Transparant presenteert met trots haar kandidatenlijst voor de komende gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart 2014. Als enige échte lokale partij (naast de VHP) wil Bladel Transparant zich ook de komende vier jaar inzetten om een prettige woon-, werk- en leefomgeving te creëren voor alle inwoners van de gemeente Bladel.

Door de diversiteit aan kandidaten op onze lijst beschikken we over veel kennis, spreken we een brede doelgroep aan (van jong tot oud) en kunnen we verbindingen leggen die mooie resultaten op leveren. Een bijzondere naam op onze lijst is die van Maarten Rietveld, voormalig GroenLinks lid en nu op een oplossingsgerichte en toegankelijke manier actief voor onze partij. Zeer verheugd zijn we over onze ambassadeurs voor de diverse kleinere kernen uit de gemeente: Patty van Grootel-Mentrop voor de kern Hapert, Frans Meulders voor de kern Netersel en Jutka van den Heuvel voor de kern Hoogeloon en Casteren.

Trots zijn we op het feit dat veel jonge mensen, zoals Pieter Hooijen en Ton Janssen, zich aan onze partij willen verbinden. Dat is in deze tijd niet vanzelfsprekend. Veel mensen zijn het vertrouwen in de (landelijke) politiek kwijt en dat begrijpen wij. Wij willen het anders. Onze partij is realistisch en we doen geen beloftes die we niet waar kunnen maken. Laat uw stem horen op 19 maart!

Read more »

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!