Archive For 28/12/2017

Davy Jansen lijsttrekker Bladel Transparant

Davy Jansen lijsttrekker Bladel Transparant.

logo Bladel Transparant

Op 19 december jl hebben de leden van Bladel Transparant, Davy Jansen (30) herkozen als lijsttrekker. Omdat de fractie en ook de achterban erg tevreden zijn over het functioneren van Davy, was de beslissing unaniem. Hij gaat daarom opnieuw de kar voor vier jaar trekken. Op nummer twee van de kieslijst staat voormalig wethouder Dick Zumker en als hekkensluiter op de allerlaatste plek wethouder Jan Heijman.

 

Davy Jansen Bladel Transparant

Davy Jansen lijsttrekker Bladel Transparant.

 

Bladel Transparant stelt medio januari 2018 de definitieve kandidatenlijst en het definitieve verkiezingsprogramma vast.

Read more »

Politieke kerstgedachte 2017

Politieke kerstgedachte 2017

Ik kijk liever vooruit dan achterom omdat de toekomst nog niet vast staat en het verleden wel. De toekomst kunnen we veranderen en het verleden niet. 

Veel moois en goeds uit het verleden zit in onze hoofden opgeslagen, maar helaas ook verdriet en pijn. Het overlijden van de dappere Tijn, van burgemeester en goede vriend Boy Swachten en van vele anderen, heeft me diep geraakt afgelopen jaar. Iedereen heeft helaas dierbaren verloren en dat laat een grote leegte achter. In onze herinneringen leven ze voort en zullen we ze nooit vergeten.

Relativeren

Wanneer ik dit zo opschrijf, besef ik me weer eens hoe betrekkelijk alles is. Waar maken we ons druk om? Waarom kunnen we niet genieten van al het moois dat er is? Waarom discussiëren we over zaken die er eigenlijk helemaal niet toe doen?

In mijn eigen omgeving probeer ik dit principe elke dag te hanteren, zowel prive als op het werk. Leer van het verleden, maar hou er niet stug aan vast. Veranderingen zijn nu eenmaal nodig om verder te komen. 100 jaar geleden liep er nog een man met een rode lantaarn voor de trein uit; deden we dat nu nog dan duurde de reis van Eindhoven naar Rotterdam een volle dag….

In de politiek houdt men zich ook graag vast aan zaken uit het verleden. Terugkomen op een besluit wordt vaak gezien als een teken van zwakte, maar ik vind het juist getuigen van lef. Lef om te luisteren naar andersdenkenden en lef om daar iets mee te willen doen. Coalitie versus oppositie is zo’n tijdverspilling. Goede ideeën moeten we uitvoeren in de gemeenteraad, ongeacht van wie ze afkomen. Ik pleit hier al jaren voor en heb het in mijn wethoudersperiode ook daadwerkelijk toegepast.

Vooruitblik naar gemeenteraadsverkiezingen 2018

In maart 2018 zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen. Kijk vooruit zou ik iedereen willen adviseren, blijf niet hangen in het verleden. Stem op een programma, maar ook op iemand die je vertrouwt en die je kunt aanspreken. Op straat, telefonisch of per mail. Op iemand die je antwoord geeft en verder probeert te helpen. Maak een bewuste keuze en ga in ieder geval stemmen. Niet stemmen is zonde van je stem.

Ik wil (met voldoende stemmen uiteraard) nog 4 jaar doorgaan als raadslid en proberen mijn idealen te realiseren: Politici zijn er voor de inwoners en niet andersom!

Voor nu wens ik iedereen hele mooie kerstdagen en alle goeds voor 2018. 

Dick Zumker

Raadslid Bladel Transparant

Read more »

Raadsvergadering 14 december 2017

Raadsvergadering 14 december 2017

Daadkrachtig vooruit.

Tijdens de Raadsvergadering zijn er mede door de inbreng van Bladel Transparant belangrijke beslissingen genomen en is opnieuw gebleken dat het College voortvarend aan de slag is gegaan met de eerder  door ons ingediende aed- en ambulancezorg- moties die unanieme steun van de Raad en commissie inwoners  kregen.

In zijn algemene Beschouwing 2017 tijdens de begrotingsbehandeling gaf Fractievoorzitter Davy Janssen Namens BT het volgende aan:

Een recente brandbrief van de AED vereniging Bladel verdient ook aandacht. Wat deze mensen doen voor onze gemeenschap is fantastisch en dat mogen we als gemeente Bladel ook best ondersteunen. “”

AED- motie Bladel Transparant

Tot ons genoegen zijn het College en de verantwoordelijk portefeuillehouder Marko van Dalen  voortvarend aan de slag gegaan met de uitvoering van deze motie .De portefeuillehouder bracht tijdens de raadsvergadering verslag uit met een duidelijke planning en concrete acties die in afwachting van het beleidsplan al worden uitgevoerd zodat de gemeente op korte termijn heartsafe zal zijn.

 

 

 

MFA-Hapert

In deze raadsvergadering kwam de Mfa-Hapert opnieuw aan de orde.Bladel  Transparant is altijd duidelijk geweest:

“”Daarnaast komt het project MFA Hapert er nog aan. Wij hopen dat het college met een goede keuzenota komt mbt dit plan zodat de discussie tijdens de verkiezingen kan worden gevoerd. Voor ons is en blijft de zelfde mening nu gelden als tijdens de voorgaande verkiezingen: Een MFA in Hapert, JA! Maar niet tegen elke prijs.

Wij zijn blij dat het exorbitante bedrag wat eerder was opgenomen voor dit buitensporige project nu is verdwenen van de begroting, maar nog wel gereserveerd is voor toekomstige, ook andere, projecten zodat dit geld voor de gehele gemeenschap gebruikt kan worden. Wij wachten de planvorming rustig af””

 

Ook ten aanzien van de Mfa-hapert is er inmiddels vooruitgang geboekt, zoals blijkt uit de informatie die  namens het College en verantwoordelijk portefeuillehouders  Jan Heijman & Marko van Dalen is verstrekt.  .

Wethouder Jan Heijman

Jan Heijman

 

Uit deze toelichting blijkt dat de onderzoeksresultaten op korte termijn door het College aan de Raad, commissies, samenwerkingspartners, en aan het GBOH  zullen worden voorgelegd.

Wij spreken  onze waardering uit voor het feit dat het College er met samen met de zeer gewaardeerde ambtenaren in onze gemeente er in is geslaagd om binnen relatief korte tijd na het heronderzoek mfa-hapert nieuwe  varianten te presenteren die de kern Hapert van een positieve impuls gaan voorzien.De keuze is aan de Raad.

Veerkrachtig bestuur/ toekomst gemeente Bladel

Inwoners ondernemers, verenigingen en maatschappelijke organisaties zijn  actief betrokken bij de discussie over de toekomst van de gemeente Bladel  in het kader van het Provinciale onderzoek “”veerkrachtig bestuur””

Uit eerder gehouden bijeenkomsten blijkt dat er inhoudelijk grote tevredenheid is over de gemeente Bladel, de aanwezige voorzieningen. de verbondenheid, haar omgeving, de toekomstige opgaven uitdagingen en ambities.

In de raadsvergadering kwam na de inhoud nu discussie over de best passende bestuursvorm concreter  aan de orde.

Opnieuw nam Bladel Transparant na een toelichting door Burgemeester Peter Maas op de motie over het onderzoek naar het federatiemodel als bestuursvorm, via Fractievoorzitter Davy Janssen het voortouw met een duidelijke keuze voor een zelfstandige gemeente Bladel als blijkt dat het federatiemodel als bestuursvorm niet haalbaar is.

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Read more »

Eerbetoon burgemeester Boy Swachten

Eerbetoon burgemeester Boy Swachten

Ook Bladel Transparant is zeer trots op de nieuwe burgemeester Boy Swachtenstraat in de gemeente Bladel in het woonbos van het Kempisch Bedrijven Park.

Tijdens de  vergadering van de commissie Grondgebied  van de gemeente oordeelden de commissieleden  onlangs positief over het verkleinen van het aantal kavels op deze bijzondere locatie.

onthulling straatnaambord burgemeester Boy Swachtenstraat © fotopersbureau van de Meulenhof

HAPERT – “Het is een cadeau voor zijn inzet voor het Kempisch Bedrijvenpark aan de familie Swachten en aan Lidy in het bijzonder”, zo sprak waarnemend…
ed.nl

Read more »

Algemene beschouwingen 2017

Algemene beschouwingen  gemeente Bladel 9 september 2017

Fractie Bladel Transparant

Voorzitter,

Geachte aanwezigen,

De begrotingsbehandeling en de daarbij horende algemene beschouwingen zijn een van de belangrijkste, zo niet het belangrijkste instrument van de gemeenteraad in het kader van de kaderstellende rol. De beschouwingen lenen zich om kort terug te kijken, maar vooral om in het kader van de begroting vooruit te kijken.

Het is een bijzonder jaar geweest waarin veel is gebeurd in het Bladelse. Het aftreden van een wethouder, de bestuurlijke onrust die daar op volgde waren alles behalve een prettige periode. Het daaropvolgende aftreden van nog eens twee wethouders en daarna de moeizame vorming van een nieuwe coalitie en een nieuw college zette deze lijn door.

Absoluut dieptepunt

Burgemeester Boy Swachten

Burgemeester Boy Swachten.(bron:regioinbedrijf.nl)  Inspirerend, sociaal betrokken, krachtdadig met  een     hart voor alle inwoners en medewerkers. Een mens en burgemeester om  met recht zeer trots op te zijn.  Bedankt Boy en Lidy!

Absoluut dieptepunt van dit jaar wat overigens niets te maken had met de bestuurlijke onrust is het overlijden van onze burgemeester, Boy Swachten. De fractie Bladel Transparant blikt op dit jaar terug als de meest vervelende periode sinds het bestaan van onze partij, dus vanaf 2006.

 

 

 

 

 

 

 

De draad weer opgepakt

 

Toen het nieuwe college geïnstalleerd was en na de zomervakantie aan de slag is gegaan, kunnen we stellen dat er een aantal zaken flink zijn aangezwengeld.

Ik noem daarbij de punten waar Bladel Transparant onder andere om gevraagd heeft. Zo hebben we geprobeerd te zorgen voor een verdere differentiëring van de rioolheffing waardoor er voor een flink aantal mensen geen onwenselijke verhoging van de rioolheffing heeft plaatsgevonden. Daarnaast is de verdeling naar onze mening ook eerlijker.

De woonlasten voor de inwoners van de gemeente Bladel stijgen over de gehele linie niet. Dit betekent dat de inwoners van de gemeente na jaren van extra belasting, eindelijk niet meer belast worden. Het OZB-percentage daalt zelfs ten opzichte van het vorige jaar.

Bezuinigingen verenigingen teruggedraaid

Ook hebben we de bezuiniging op de verenigingen eindelijk terug kunnen draaien. De verenigingen waren een aantal jaar geleden gekort op hun subsidies omdat de financiële toestand van de gemeente Bladel vroeg om bezuinigingen. Nu de positie weer is verbeterd, dient die bezuiniging ongedaan gemaakt te worden, en krijgen de verenigingen het komende jaar een fors bedrag extra.

Starterswoningen

Ook hebben we ons dit jaar ingezet voor betaalbare starterswoningen. Hierdoor is de prijs van een starterswoning gedaald. Dit dwingt projectontwikkelaars om goedkopere woningen te bouwen voor onze startende inwoners. Hierbij hebben we ons hard gemaakt voor behoud van de gemeentelijke starterslening, die door een voorstel van ons nog steeds kan worden gebruikt. In de dorpskernen Bladel en Hapert zijn al flink wat starterswoningen gebouwd.

starterswoningen Hoogeloon

starterswoningen Hoogeloon (bron:www.wsz.nl)

Ook in Netersel is men daar volop mee bezig. Daarnaast is er voor de dorpskern Hoogeloon, waar de nood erg hoog was, nu eindelijk ook een concreet plan waar onlangs duidelijk is geworden dat het door kan gaan.

 

 

 

 

 

Daarnaast staan er nog een aantal concrete projecten op dit moment in de belangstelling. Zo is gestart met de aanleg van de Randweg West in Bladel. Hierdoor zal het tracé van de rondweg worden afgerond waardoor de Europalaan en Bleijenhoek verder zal worden ontlast. De aanleg geeft kansen. Zo komt er ruimte voor woningen, maar er dient in dit gebied ook ruimte te blijven voor groen. Op een steenworp afstand van dit gemeentehuis sta je al in het buitengebied. Wij willen die groene long naar het centrum van Bladel behouden.

Herinrichting Centrum Bladel

Herinrichting Markt Bladel

herinrichting Markt Bladel (bron:centrumbladelbeter.nl)

Ook in het centrum van Bladel is men bezig. De Markt krijgt, nadat Hapert een aantal jaar geleden aan de beurt is geweest, een welverdiende opknapbeurt waardoor de terrassen wat meer in het groen komen te liggen.

Ook wordt de verkeerssituatie enigszins aangepast waardoor de verkeersveiligheid in het gebied moet verbeteren.We houden dit scherp in de gaten.Dat geldt ook voor de verbetering van het Burg. Van Houdtplein bij de kerk en het klooster. Ook die moest naar onze mening opgeknapt worden en die Blaalse sintelbak moest verdwijnen.

Ook hier ligt een verkeersonveilig punt. We houden ook daar de verbeteringen scherp in het oog.

Belangrijke andere projecten die lopen zijn onder anderen de Egyptische poort, zoals al eerder over gehad. De financiële wijzigingen dienen ook vertaald te worden in een begrotingswijziging. Daarnaast komt het project MFA Hapert er nog aan.

We hopen dat het college met een goede keuzenota komt m.b.t. dit plan zodat de discussie tijdens de verkiezingen kan worden gevoerd. Voor ons is en blijft dezelfde mening nu gelden als tijdens de voorgaande verkiezingen: Een MFA in Hapert, JA! Maar niet tegen elke prijs. Wij zijn blij dat het exorbitante bedrag wat eerder was opgenomen voor dit buitensporige project nu is verdwenen van de begroting, maar nog wel gereserveerd is voor toekomstige, ook andere, projecten zodat dit geld voor de gehele gemeenschap gebruikt kan worden. Wij wachten de planvorming rustig af

Met smacht wachten we ook op de verbetering van de infrastructuur van de N284 en busverbindingen. De doorstroming van de N284 laat al jaren te wensen over.

Gelukkig lijkt er vanuit de provincie nu wat te gaan gebeuren. We hopen dat de provincie samen met de gemeente Bladel het frustrerende fileprobleem, wie heeft er geen last van, kan en wil oplossen. Maatregelen als een rotonde bij de kruising V Mossel in Hapert, Turborotondes, ovalo-tondes en zelfs een vierbaans weg, passeren de revue. Hieraan kan na vanavond worden toegevoegd een ongelijkvloerse kruising over de N284 voor langzaam verkeer in het gebied Kempenland – Egyptische Poort.

Tot slot vinden we de participatie van inwoners erg belangrijk. Inwoners ja, niet burgers… dat is een verschrikkelijk woord dat alleen maar afstand impliceert.

Ruimte voor burgerinitiatieven

We staan open voor burgerinitiatieven. Zo hebben we ook laten zien bij het initiatiefvoorstel met betrekking tot Den Herd naar het centrum. Helaas is dat nog niet van de grond gekomen, maar het plan zal zeker terug te vinden zijn in ons verkiezingsprogramma. We zijn daar namelijk nog steeds groot voorstander van.

Zorg voor en betrokkenheid bij alle inwoners

Ook willen wij die participatie verhogen door aan te sturen op de instelling van een dorpsraad in Bladel en de instelling van een of meerdere jeugdraden zodat de jeugd ook een stem krijgt. Een recente brandbrief van de AED- werkgroep Bladel verdient ook aandacht. Wat deze mensen doen voor onze gemeenschap is fantastisch en dat mogen we als gemeente Bladel ook best ondersteunen. Hiervoor zal ik zo dadelijk een motie indienen.

 

Ten besluit/tot slot of verzin een aantal andere woorden maar wat ik wil zeggen is.. ik ga afronden voorzitter. Bladel Transparant zal zich zoals de laatste jaren blijven inzetten voor deze gemeente. We willen zorgen voor een gezonde financieel sterke gemeente, die de toekomst aan kan, zelfstandig of niet. We willen geen extra verhogingen van belastingen en willen de woonlasten van de inwoners zien dalen, of ze moeten in ieder geval minimaal gelijk blijven.

Fractie Bladel Transparant

Davy Jansen, Fractievoorzitter.

 

 

 

Read more »

Raadsvergadering 21 september 2017

Raadsvergadering 21 september 2017

Naast de discussie over een eventueel te vormen federatie (ons standpunt is en blijft om
het bestuur zo dicht mogelijk bij de inwoners te houden  we willen daarom eerst een
onderzoek) stonden er nog 2 agendapunten op de Raadsagenda van 21 september.

Minimabeleid gemeente Bladel

Het college heeft de Raad een voorstel voorgelegd waarbij de uitvoering van het minima-
beleid overgedragen wordt aan Stichting Leergeld.

Voorheen lag de uitvoering altijd bij ISD de Kempen. De basis van het minimabeleid waslogo stichting keergeld Veldhoven de Kempen

altijd 120% van de bijstandsnorm. Dit blijft zo, maar is doordat de uitvoering nu bij Stichting Leergeld en een nog te vormen Jeugd- en cultuurfonds komt te liggen geen harde eis meer.

Positieve ontwikkeling

Als Bladel Transparant zijn we daar erg positief over, omdat er nu meer naar de feitelijke
situatie van het kind kan worden gekeken. Er zijn namelijk situaties denkbaar, waarbij er
weliswaar een bruto inkomen boven de 120% van de bijstandsnorm is, maar waarbij het
netto besteedbaar inkomen geen ruimte laat voor sport en/of andere uitgaven voor het/de
kind(eren). Denk daarbij bijvoorbeeld aan gezinnen die in de WSNP zitten of bijvoorbeeld
hoge uitgaven aan ziektekosten hebben. Het bereik wordt dus groter.
Een bijkomend voordeel is dat de drempel om hulp te vragen nu lager wordt. Stichting
Leergeld komt immers bij de mensen thuis en men hoeft niet naar een loket.
Clubs en verenigingen kunnen hierbij fungeren als signaleringspunt.
De privacy is wel eenpunt van discussie, maar wij gaan er vanuit dat deze bij Stichting
Leergeld goed gewaarborgd is.
Uiteraard zal er regelmatig worden geëvalueerd of deze overgang ook echt gaat brengen
wat er wordt beoogd met deze wijziging, namelijk een groter bereik van kinderen in ar-
moede.

(more…)

Read more »

Federatie kempengemeenten

 

 

Federatie kempengemeenten.

Even een beetje nuancering, dit is de reactie van het college van Bladel; Bladel Transparant staat hier 100% achter!
Uw gemeenteraad heeft kennis kunnen nemen van het artikel in het Eindhovens Dagblad van 7 september 2017 met de titel ‘Bladelse proefballon rond federatie doorgeprikt’. De stelling die in het artikel gedaan wordt, dat een federatie van Kempengemeenten volgens de Wet gemeenschappelijke regelingen niet zou kunnen, behoeft nuancering.

Veerkrachtig Bestuur is bedoeld voor bestuurlijke vernieuwing; dat brengt logischerwijze veranderingen met zich mee. Aanpassingen in de Wet gemeenschappelijke regelingen worden vaker gedaan en zullen ook in dit geval mogelijk zijn. Recentelijk heeft ook de burgemeester van Dordrecht om aanpassing van deze wet gevraagd om het Drechtstedenmodel nog beter te ondersteunen. De Wet gemeenschappelijke regelingen is ondersteunend aan de behoefte om samenwerking goed te regelen en niet bedoeld om beperkingen op te werpen. In het onderzoek dat we willen laten doen naar de mogelijkheden voor een federatie wordt vanzelfsprekend meegenomen welke aanpassingen in de wet nodig zijn.

gemeentehuis Bladel
BLADEL – Een federatie als bestuursvorm voor de Kempen zou het onderzoeken waard zijn, dacht het college van Bladel. Het wordt snel uit de droom geholpen.
ed.nl

Read more »

Scenariokeuze Egyptische Poort uitgesteld

Scenariokeuze Egyptische Poort Bladel uitgesteld.

De Toren van Bladel met een enorme waterplas? Een overbrugging vanaf Kempenland over de provinciale weg?Of toch iets anders? Allemaal opties in het plan voor de Egyptische Poort (gebied bij het voormalige buitenzwembad). Een keuze maken blijft lastig!

Wilt u de scenarios bekijken–>https://www.bladel.nl/actueel/egyptische-poort_42509…

https://www.ed.nl/…/gevoel-versus-ratio-in-bladels-debat-o…/

Plan Egyptische Poort Bladel

Read more »

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!