Archive For 28/12/2017

Davy Jansen lijsttrekker Bladel Transparant

Davy Jansen lijsttrekker Bladel Transparant.

logo Bladel Transparant

Op 19 december jl hebben de leden van Bladel Transparant, Davy Jansen (30) herkozen als lijsttrekker. Omdat de fractie en ook de achterban erg tevreden zijn over het functioneren van Davy, was de beslissing unaniem. Hij gaat daarom opnieuw de kar voor vier jaar trekken. Op nummer twee van de kieslijst staat voormalig wethouder Dick Zumker en als hekkensluiter op de allerlaatste plek wethouder Jan Heijman.

 

Davy Jansen Bladel Transparant

Davy Jansen lijsttrekker Bladel Transparant.

 

Bladel Transparant stelt medio januari 2018 de definitieve kandidatenlijst en het definitieve verkiezingsprogramma vast.

Read more »

Politieke kerstgedachte 2017

Politieke kerstgedachte 2017

Ik kijk liever vooruit dan achterom omdat de toekomst nog niet vast staat en het verleden wel. De toekomst kunnen we veranderen en het verleden niet. 

Veel moois en goeds uit het verleden zit in onze hoofden opgeslagen, maar helaas ook verdriet en pijn. Het overlijden van de dappere Tijn, van burgemeester en goede vriend Boy Swachten en van vele anderen, heeft me diep geraakt afgelopen jaar. Iedereen heeft helaas dierbaren verloren en dat laat een grote leegte achter. In onze herinneringen leven ze voort en zullen we ze nooit vergeten.

Relativeren

Wanneer ik dit zo opschrijf, besef ik me weer eens hoe betrekkelijk alles is. Waar maken we ons druk om? Waarom kunnen we niet genieten van al het moois dat er is? Waarom discussiëren we over zaken die er eigenlijk helemaal niet toe doen?

In mijn eigen omgeving probeer ik dit principe elke dag te hanteren, zowel prive als op het werk. Leer van het verleden, maar hou er niet stug aan vast. Veranderingen zijn nu eenmaal nodig om verder te komen. 100 jaar geleden liep er nog een man met een rode lantaarn voor de trein uit; deden we dat nu nog dan duurde de reis van Eindhoven naar Rotterdam een volle dag….

In de politiek houdt men zich ook graag vast aan zaken uit het verleden. Terugkomen op een besluit wordt vaak gezien als een teken van zwakte, maar ik vind het juist getuigen van lef. Lef om te luisteren naar andersdenkenden en lef om daar iets mee te willen doen. Coalitie versus oppositie is zo’n tijdverspilling. Goede ideeën moeten we uitvoeren in de gemeenteraad, ongeacht van wie ze afkomen. Ik pleit hier al jaren voor en heb het in mijn wethoudersperiode ook daadwerkelijk toegepast.

Vooruitblik naar gemeenteraadsverkiezingen 2018

In maart 2018 zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen. Kijk vooruit zou ik iedereen willen adviseren, blijf niet hangen in het verleden. Stem op een programma, maar ook op iemand die je vertrouwt en die je kunt aanspreken. Op straat, telefonisch of per mail. Op iemand die je antwoord geeft en verder probeert te helpen. Maak een bewuste keuze en ga in ieder geval stemmen. Niet stemmen is zonde van je stem.

Ik wil (met voldoende stemmen uiteraard) nog 4 jaar doorgaan als raadslid en proberen mijn idealen te realiseren: Politici zijn er voor de inwoners en niet andersom!

Voor nu wens ik iedereen hele mooie kerstdagen en alle goeds voor 2018. 

Dick Zumker

Raadslid Bladel Transparant

Read more »

Raadsvergadering 14 december 2017

Raadsvergadering 14 december 2017

Daadkrachtig vooruit.

Tijdens de Raadsvergadering zijn er mede door de inbreng van Bladel Transparant belangrijke beslissingen genomen en is opnieuw gebleken dat het College voortvarend aan de slag is gegaan met de eerder  door ons ingediende aed- en ambulancezorg- moties die unanieme steun van de Raad en commissie inwoners  kregen.

In zijn algemene Beschouwing 2017 tijdens de begrotingsbehandeling gaf Fractievoorzitter Davy Janssen Namens BT het volgende aan:

Een recente brandbrief van de AED vereniging Bladel verdient ook aandacht. Wat deze mensen doen voor onze gemeenschap is fantastisch en dat mogen we als gemeente Bladel ook best ondersteunen. “”

AED- motie Bladel Transparant

Tot ons genoegen zijn het College en de verantwoordelijk portefeuillehouder Marko van Dalen  voortvarend aan de slag gegaan met de uitvoering van deze motie .De portefeuillehouder bracht tijdens de raadsvergadering verslag uit met een duidelijke planning en concrete acties die in afwachting van het beleidsplan al worden uitgevoerd zodat de gemeente op korte termijn heartsafe zal zijn.

 

 

 

MFA-Hapert

In deze raadsvergadering kwam de Mfa-Hapert opnieuw aan de orde.Bladel  Transparant is altijd duidelijk geweest:

“”Daarnaast komt het project MFA Hapert er nog aan. Wij hopen dat het college met een goede keuzenota komt mbt dit plan zodat de discussie tijdens de verkiezingen kan worden gevoerd. Voor ons is en blijft de zelfde mening nu gelden als tijdens de voorgaande verkiezingen: Een MFA in Hapert, JA! Maar niet tegen elke prijs.

Wij zijn blij dat het exorbitante bedrag wat eerder was opgenomen voor dit buitensporige project nu is verdwenen van de begroting, maar nog wel gereserveerd is voor toekomstige, ook andere, projecten zodat dit geld voor de gehele gemeenschap gebruikt kan worden. Wij wachten de planvorming rustig af””

 

Ook ten aanzien van de Mfa-hapert is er inmiddels vooruitgang geboekt, zoals blijkt uit de informatie die  namens het College en verantwoordelijk portefeuillehouders  Jan Heijman & Marko van Dalen is verstrekt.  .

Wethouder Jan Heijman

Jan Heijman

 

Uit deze toelichting blijkt dat de onderzoeksresultaten op korte termijn door het College aan de Raad, commissies, samenwerkingspartners, en aan het GBOH  zullen worden voorgelegd.

Wij spreken  onze waardering uit voor het feit dat het College er met samen met de zeer gewaardeerde ambtenaren in onze gemeente er in is geslaagd om binnen relatief korte tijd na het heronderzoek mfa-hapert nieuwe  varianten te presenteren die de kern Hapert van een positieve impuls gaan voorzien.De keuze is aan de Raad.

Veerkrachtig bestuur/ toekomst gemeente Bladel

Inwoners ondernemers, verenigingen en maatschappelijke organisaties zijn  actief betrokken bij de discussie over de toekomst van de gemeente Bladel  in het kader van het Provinciale onderzoek “”veerkrachtig bestuur””

Uit eerder gehouden bijeenkomsten blijkt dat er inhoudelijk grote tevredenheid is over de gemeente Bladel, de aanwezige voorzieningen. de verbondenheid, haar omgeving, de toekomstige opgaven uitdagingen en ambities.

In de raadsvergadering kwam na de inhoud nu discussie over de best passende bestuursvorm concreter  aan de orde.

Opnieuw nam Bladel Transparant na een toelichting door Burgemeester Peter Maas op de motie over het onderzoek naar het federatiemodel als bestuursvorm, via Fractievoorzitter Davy Janssen het voortouw met een duidelijke keuze voor een zelfstandige gemeente Bladel als blijkt dat het federatiemodel als bestuursvorm niet haalbaar is.

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Read more »

bladeltransparant.nl