Archive For 31/08/2019

De toekomst in de Raad (column Davy Jansen)

Davy Jansen wethouder Bladel transparant

Wethouder Davy Jansen.

De jeugd heeft de toekomst. Cliché, maar waar. Als ik terugdenk aan mijn schooltijd dan zat het ‘dingen willen veranderen’ er altijd al in. Misschien is dat ook voor u herkenbaar. Vond u in uw jonge jaren ook dat de oudere generaties er een zooitje van maakte en dat ze niets begrepen van wat jongeren belangrijk vonden?

Tegenwoordig kan ik dingen veranderen op een constructieve manier, dankzij mijn werk als wethouder en voorheen als raadslid. Juist daarom wil ik de huidige generatie jongeren laten zien dat het zin heeft om je stem te laten horen en zo ook verantwoordelijkheid te nemen voor de toekomst van hun gemeente. We laten jongeren daarom de komende tijd op allerlei manieren actief deelnemen aan het volksvertegenwoordigers werk. Zij zijn aan zet!

Democracity
Zo komen binnenkort alle groepen 7 en 8 van de basisscholen langs in de raadzaal voor het rollenspel ‘democracity’. Het doel is dat de leerlingen een introductie krijgen in de (gemeente)politiek en het proces van politieke besluitvorming. Dat klinkt misschien stoffig en saai (zeker als je 12 bent), en daarom doen we het anders: ze mogen zelf plaatsnemen achter de microfoons.

Het idee is simpel: de leerlingen vormen die dag zelf de volksvertegenwoordiging en gaan de gemeente ‘bouwen’. Dat doen ze door te bepalen wat ze belangrijk vinden in de gemeente, partijen te vormen (met een naam, logo en partijprogramma) en plaats te nemen aan de raadstafel. Daarna mogen ze de gemeente gaan inrichten met een grote gemeentekaart.

Ze geven aan welke voorzieningen ze willen (bijvoorbeeld een park, zwembad of speeltuin) en waarom, gaan onderhandelen, overleggen en stemmen. Natuurlijk zijn ze daarbij beperkt in hun (financiële) mogelijkheden. Aan het eind van de dag hebben de leerlingen zelf de gemeente vormgegeven, precies zoals wij het ook doen. Kortom, een interactieve kijk in de gemeentepolitiek.

Prinsjesdag.
Op de derde dinsdag van september, Prinsjesdag, komen bovendien een aantal klassen van het Pius X-College naar het gemeentehuis. Samen met de raad kijken ze in de raadzaal naar de troonrede, de miljoenennota en de rijksbegroting.

Daarna is het tijd om zelf aan de slag te gaan. Samen met het voltallige college gaan ze praten over lokale onderwerpen en kunnen de leerlingen vragen stellen over wat we doen en waarom. Een leuke maar zware middag voor ons, want de leerlingen hebben zich goed voorbereid en kunnen ons echt het vuur aan de schenen leggen! Natuurlijk mogen ze ook hun ideeën aandragen, die vaak erg waardevol voor ons kunnen zijn.

Leerzaam voor iedereen.

Natuurlijk is het belangrijk dat jongeren leren hoe de politiek in elkaar zit en hoe de gemeente wordt bestuurd. Dat de politiek geen ‘ver van hun bed-show’ is, maar juist heel dichtbij komt. In het gemeentehuis nemen we immers besluiten over hun school, hun sportclub, hun speeltuinen en hun straat.

Maar ook voor ons is het leerzaam. Jongeren hebben een frisse kijk op de gemeente en komen met pure ideeën en oprechte argumenten. Hun creatieve blik is niet gekleurd omdat ze 12 jaar raadslid zijn, zoals ik. Bovendien ontdekken we zo wat er speelt onder jongeren en wat ze belangrijk vinden.

Opvolgers.

Ook wij houden onze oren en ogen dus open, en je ziet dan wie er betrokken is en het politieke spel snapt. Een jongen die zijn standpunt heel goed kan onderbouwen. Een meisje dat precies weet hoe ze de rest van de groep mee kan krijgen. Of iemand die echt verstand van zaken heeft en zo mee zou kunnen doen aan de ‘echte’ raadsvergadering.

Zo ver is het natuurlijk nog lang niet, maar het zijn hoe dan ook voor iedereen leerzame dagen. Dagen waarop ik vooral hoop dat wij met het kijkje in de gemeentelijke keuken de interesse van onze jeugd kunnen wekken. En dat we misschien onze toekomst alvast veilig kunnen stellen. Want de jeugd, die heeft de toekomst, ook in de raad!

Davy Jansen

Read more »

Stoelendans op de markt in Bladel

De kern Bladel heeft een prachtig centrum waar we trots op mogen zijn. Maar omdat stilstand achteruitgang is, blijven we het gebied rondom de Markt verbeteren en vernieuwen. Bovendien houd ik wel van een beetje reuring in het centrum, dus tijd voor stoelendans! De volgende stap? Den Herd naar de mert!

Het cultureel centrum is namelijk toe aan een nieuwe locatie. Het huidige gebouw aan het Emmaplein is oud en op, en dan kun je twee dingen doen. Of veel geld in een renovatie stoppen, of op zoek gaan naar een nieuwe plek die recht doet aan het centrum en waar het de komende jaren weer vooruit kan.

Het huis van de buurman.

En wat is dan een mooiere plek dan het Rabobankgebouw aan de Markt? Het is een prachtig pand dat al langere tijd deels leeg staat omdat de Rabobank hier steeds minder medewerkers heeft. De bank zocht een andere, bij voorkeur maatschappelijke, bestemming voor het pand, en het huis van de buurman kun je maar één keer kopen. Dit was dus dé kans, en die wilde ik niet laten lopen.

Het idee is dat het pand een mooie, nieuwe functie krijgt als gemeenschaps-huis. Zo komen alle sociale en maatschappelijke voorzieningen onder één dak terecht: Den Herd, de muziekvereniging, het Centrum voor Jeugd en Gezin, de bibliotheek en de andere sociale voorzieningen van de gemeente. En natuurlijk zijn onze oudere inwoners van onder andere de Seniorenvereniging Bladel ook hier weer welkom voor een kopje koffie!

Centrumvisie Bladel

centrumvisie Bladel

Centrumvisie
Deze plannen zijn trouwens onderdeel van onze bredere centrumvisie, waarmee we willen zorgen voor een krachtig, bruisend centrum dat klaar is voor de toekomst en echt onderdeel is van onze samenleving. Dat is nodig, want veel andere kleine gemeenten kampen met een terugloop van voorzieningen, die naar de grote steden verdwijnen.

In Bladel hebben we dat tot nu toe gelukkig weten te voorkomen, maar om dat zo te houden moeten we wel actie ondernemen. Zo willen we van de Markt een omgeving maken waar verschillende functies samenkomen. Winkelen, cultuur, ontmoeten en maatschappelijke organisaties bij elkaar om te hoek. Fijn voor de inwoners én de ondernemers.

 

Een goede buur.

Een kleine opfrisbeurt kan sowieso geen kwaad. Zo was De Posthof, één van de andere buren van het gemeentehuis, in de jaren ‘70 het modernste winkelcentrum van de Kempen. Dat zou je nu niet meer zeggen als je het deels in onbruik geraakte en verpauperde gebouw ziet. Ook hiervoor is deze maand een intentieovereenkomst tussen de gemeente, vastgoedeigenaren en ‘een supermarkt’ getekend. We hopen dat ook hier snel ontwikkelingen komen.

Maar eerst dus het Rabobank-gebouw. De plannen zijn serieus, en we kunnen nu snel meters gaan maken. Deze zomer gaan we de plannen verder uitwerken, en 7 november wordt het definitieve plan aan de gemeenteraad voorgelegd. Natuurlijk hoop ik dat het we daarna snel aan de slag kunnen met het verder opfrissen van het centrum, bijvoorbeeld bij De Posthof.

Oh, en de Rabobank? Die doet ook gezellig mee aan de stoelendans en krijgt een mooie plek in de plint van het gemeentehuis. Want ik zeg maar zo, een goede buur is beter dan een verre vriend!

Davy Jansen

Read more »

Krediet mfa Hapert verstrekt.

mfa Hapert

mfa Hapert (bron:pc55.nl)

De afgelopen jaren is veelvuldig gesproken over het plan om in Hapert een nieuwe multifunctionele accommodatie (MFA) te realiseren. Daarmee zou een oplossing geboden kunnen worden voor de huisvestingsproblemen van een 6-tal in het centrum gesitueerde stand-alone voorzieningen (gemeenschapshuis, ouderensteunpunt, bibliotheek, basisschool, kinderopvang/peuterspeelzaal en kerk).

In het raadsprogramma 2018-2022 is aan het college van burgemeester en wethouders opdracht gegeven het plan nader uit te werken om in Hapert een nieuwe MFA te realiseren. Bij de gemeenteraad van vorige week donderdag heeft de gehele raad, met uitzondering van de VVD, ingestemd met het krediet van ruim 20 miljoen voor de bouw van MFA Hapert.

Davy Jansen wethouder Bladel transparant

Wethouder Davy Jansen.

Bladel Transparant heeft in het verleden regelmatig tegen een voorstel van de MFA Hapert gestemd. Dit was niet omdat wij tegen de MFA waren, maar wel vanwege de hoge kosten. Vinden wij die kosten nu niet meer te hoog? Jawel, Bladel Transparant vindt de kosten van MFA Hapert in zijn totaliteit nog steeds hoog.

Na de verkiezingen van 2018 zijn we ook gaan tellen. In welke samenstelling de coalitie ook gevormd zou worden, de MFA Hapert zou toch gebouwd worden. Dan kun je 2 dingen doen. Aan de zijlijn blijven staan en niets doen of instappen en je verantwoordelijkheid nemen. Dat laatste hebben wij gedaan. Zo heeft onze wethouder Davy Jansen de MFA zelfs in zijn portefeuille gekregen.

Extra inspanning Wethouder Jansen resulteert in compacter ontwerp.

Davy heeft geprobeerd om qua kosten voordeliger uit te komen. Zo is het ontwerp compacter gemaakt en is er een aanzienlijke besparing. in vierkante meters gerealiseerd. Dit kan er voor zorgen dat er een behoorlijke besparing kan worden gedaan voor de exploitatiekosten. Ook met btw-compensatie, besparing op energielasten en andere keuzes in de aanbesteding wordt geprobeerd de prijs onderaan de streep omlaag te krijgen.

We worden rechts ingehaald door de markt, omdat bouwkosten enorm zijn gestegen. Dit betreuren wij enorm, maar is voor ons nu geen reden meer om tegen het voorstel zijn. We staan achter het plan en dan moet je uiteindelijk ook doorpakken. De inwoners van Hapert verdienen nu duidelijkheid en perspectief. Door aan het roer te blijven staan willen wij erop toezien dat we optimaal gebruik kunnen maken van de vrijkomende locaties om hier maximale opbrengsten te genereren. En dat op die manier de netto investering niet hoger uit zal vallen dan nu begroot. Sterker nog: zonder onze deelname hadden de kosten wellicht veel hoger uitgevallen.

Kortom, met deze investering wordt er een mooie accommodatie gerealiseerd waarmee de gemeenschap van Hapert de komende tientallen jaren vooruit kan.

Read more »

Make-over Egyptische poort (column Davy Jansen)

De Egyptische Poort, ik heb er goede herinneringen aan.

Als klein mannetje liep ik al rond op het sportpark, ik ken het gebied op mijn duim en bij het voormalige buitenbad heb ik zelfs jaren gewerkt. Bovendien is mijn politieke carrière’ hier begonnen.

Davy Jansen wethouder Bladel transparant

Wethouder Davy Jansen.

Opknapbeurt
Het gebied kan echter wel een opknapbeurt gebruiken: het zwembad is al jaren geleden gesloopt en het terrein ligt braak. De Bossingel naar het sportpark is al tijden niet onderhouden omdat het gebied ontwikkeld zou gaan worden. Het gevolg is dat je over die weg met je auto niet harder kunt rijden dan 50, want dan valt de uitlaat eronder uit. Misschien goed voor de verkeersveiligheid, maar niet ideaal.

Daarom ben ik blij dat we de Egyptische Poort een nieuwe impuls gaan geven! De afgelopen jaren hebben we hier met belanghebbenden over nagedacht, en begin mei heeft gemeenteraad haar akkoord gegeven voor de nieuwe visie. Nu is het tijd om aan de slag te gaan! Voor mij is dat niet alleen een politieke opdracht, maar het heeft dus ook een persoonlijk tintje.

Sport & recreatie
Het idee is dat het gebied een recreatie- en sportgebied wordt voor alle inwoners, dat recht doet aan onze mooie gemeente. Zo komt er water ten behoeve van recreatie. Dit biedt kansen voor outdooractiviteiten en watersport, en het zorgt natuurlijk voor verkoeling tijdens de warme, zonnige zomers. Het is een mooie aanvulling voor de gemeente, om we nu eigenlijk alleen recreatiewater op rijafstand hebben. Natuurlijk krijgen ook de sportverenigingen een mooie plaats in het geheel, voor zover ze dat niet nu al hebben. We zorgen ervoor dat ze mooi omzoomd worden en passen in het vernieuwde gebied.

Het groen om de hoek
Ook gaan we de wegen in het gebied aanpakken. Dat betekent dat de sport- en recreatieparken beter bereikbaar worden en een veilige fietsaansluiting krijgen. Die groene corridor loopt rechtstreeks naar het centrum van het dorp, waarmee het groene gebied letterlijk om de hoek komt te liggen. Op die manier heeft iedereen baat bij de opknapbeurt.

Gevolgen voor het verkeer
Want wist je dat de Egyptische Poort maar op 7 minuten lopen van het centrum van Bladel ligt? Het probleem is nu dat de provinciale weg N284 het gebied doorkruist en daarmee letterlijk een drempel vormt. Van de provincie hebben we geld gekregen om iets aan de totale weg te gaan doen. Dat is fijn, want u heeft er vast onlangs nog in de file gestaan. We gaan nu inzetten om de weg bij de Egyptische Poort (half)verdiept aan te leggen en een ongelijkvloerse overgang te bouwen. Zo kunnen we een rechtstreekse, groene verbinding bouwen, met een veiliger verkeerssituatie en minder geluidsoverlast. Je stapt dan vanuit het centrum direct door het groen in het buitengebied.

Het kost (je) niets.
Het gaat dus om ingrijpende maatregelen en dat kost natuurlijk geld, maar de Bladelse belastingbetaler hoeft hier niet(s) aan bij te dragen. We hebben namelijk afgesproken dat het project onderaan de streep kostenneutraal wordt. Om de financiering toch rond te krijgen, komt er in het gebied beperkte woningbouw. Dat zorgt ervoor dat er voldoende geld binnenkomt om alle plannen te kunnen betalen.

Een warm hart.

Ik ben erg enthousiast over de plannen en weet zeker dat onze gemeente hiervan echt een impuls krijgt. De Egyptische Poort is een prachtig gebied, dat een prominentere plaats in Bladel verdient.

Daarom ben ik blij dat ik het gebied dat ik een warm hart toedraag ook die plaats kan gaan geven. Zo zorg ik er hopelijk voor dat ook volgende generaties straks mooie herinneringen krijgen aan het gebied!

Davy Jansen

Read more »

De AED, een goed idee.

Wethouder Dav Jansen Bladel Transparant AED

Wethouder Jansen aanwezig bij plaatsing nieuwe aed.

Vorige week was ik aanwezig bij de opening van een buurt-aed, gefi nancierd door de buurt met een crowd-fundingsactie. Een goed en belangrijk initiatief, omdat de aanrijtijd van de ambulance in onze gemeente soms (te) lang is. Daarom zetten we er vol op in om hier verbetering in aan te brengen, ook ik als wethouder

Ambulancezorg

Ambulances moeten bij spoedgevallen binnen 15 minuten aanwezig zijn. Denk aan een reanimatie, een ernstig ongeval of een (slagaderlijke) bloeding. In onze gemeente haalt de ambulance die aan-rijtijd soms niet. Onze ambulancepost staat namelijk in Eersel, en in Bladel hebben we een steunpost. Daar komt de ambulance af en toe naartoe, maar dit is vaak niet voldoende. Daarom zijn we als gemeente bezig met de ggd om de aanrijtijden te verbeteren, maar zoeken we tegelijk ook naar andere oplossingen. Zo rijden de brandweerposten Bladel en Hapert voortaan ook naar reanimaties om te ondersteunen met aed.

Hulp van omstanders

Bij een reanimatie ben je met 15 minuten namelijk sowieso vaak te laat, tenzij omstanders al zijn begonnen met hulpverlening. Daarom is het belangrijk dat zo veel mogelijk mensen een reanimatie diploma hebben. Ook kan een aed (of defi brillator) de overlevingskans fors verhogen als binnen 6 minuten wordt gestart met reanimatie en zo snel mogelijk de eerste shock kan worden toegediend. De ambulance haalt die 6 minuten doorgaans niet, maar omstanders dus wel. We willen daarom werken aan een dekkend netwerk van burgerhulpverleners en aed’s zodat we binnen 6 minuten met de hulpverlening kunnen starten

 

Aed’s in onze gemeente.

Daarom stimuleren we als gemeente het plaatsen van aed’s en dankzij onze inwoners hebben we dit jaar in Bladel al 3 nieuwe aed’s geïnstalleerd. Die worden netjes opgehangen in een verwarmde kast met een cijferslot erop en aangemeld bij  hartslag.nu. Een betrokken aed-werkgroep zorgt verder voor de trainingen, onderhoud en voor-lichting. Heel belangrijk en gewaardeerd werk!

Ook probeer ik de beschikbaarheid van aed’s te verbeteren, door de apparaten die nu nog binnen hangen alsnog op straat te krijgen. Bij het gemeentehuis hangt hij inmiddels in een kast buiten aan de muur, maar ook bij de gemeenschapshuizen, sportparken en bedrijven probeer ik dat te regelen. Verder moet een aed ook onderhouden worden. Vaak worden nieuwe nieuwe apparaten geleverd met 5 jaar onderhoudsgarantie. Om het onderhoud daarna te garanderen, heeft de raad vorig jaar besloten om hiervoor financiële middelen ter beschikking te stellen. Zo zorgen we ervoor dat de werkgroep de aed’s kan blijven onderhouden.

Meer oplossingen

Toch is de aed niet altijd een alternatief voor de ambulance. Je kunt het namelijk alleen gebruiken bij een hartstilstand en niet bij andere calamiteiten zoals longproblemen of slagaderlijke bloedingen.

Het is dus zeker geen alternatief voor de ambulancezorg. Daarom zetten we ook in op kortere aanrijtijden van ambulances. Zo heeft de ggd inmiddels een dynamisch spreidingsplan, wat betekent dat de ambulances goed verdeeld zijn over de regio en de aanrijtijden overal zo kort mogelijk zijn. Dat is helaas nog niet genoeg! Het is dus een ingewikkelde zaak, maar we blijven hier aan werken. In combinatie met alternatieven als aed’s, zorgen we er in ieder geval dat we ook in de eerste minuten al kunnen helpen. Een aed is dus geen alternatief, maar wel een goed idee!

Wil je zelf ook een bijdrage leveren aan een veilige(re) wijk, dan kan dat! Bijvoorbeeld door via buurtaed.nl een crowdfundingsactie starten voor een buurt-aed. Je kunt natuurlijk ook kiezen voor een cursus en je aanmelden als burgerhulpverlener via hart-slag.nu waardoor je bij een reanimatie opgeroepen kunt worden op je telefoon om ondersteuning te verlenen. Alle kleine beetjes helpen. Bedankt alvast!

Read more »

Bladel Transparant zet in op woningbouw, het participatiebedrijf en mantelzorgbeleid

Tijdens de laatste raadsvergadering heeft Bladel Transparant bij het agendapunt de Kempische woonvisie 2019-2023 een uitgebreid amendement ingediend dat er onder meer voor zorgt dat de eigen woonvisie voor gaat op de Kempen-woonvisie. In het amendement hebben wij tevens opgenomen dat er voor de gemeente Bladel nadrukkelijker moet worden gekeken naar uitbreidingslocaties om te komen tot een versnelling van de mogelijkheden voor woningbouw. Het door Bladel Transparant ingediende amendement is door de raad unaniem aangenomen.

Het college zet in op versnelling woningbouw.

Door de diverse acties van Bladel Transparant op het thema woningbouw is het college al geruime tijd actief bezig om de mogelijkheden te onderzoeken voor (extra) woningbouw en te kijken waar het mogelijk is om verantwoord processen te versnellen. Hier hebben wij vervolgens via een coalitiebreed gesteunde motie motie wel enkele termijnen aan gekoppeld om de vinger aan de pols te kunnen houden.

starterswoningen Hoogeloon Bladel Transparant

Woningbouw in onze gemeente.

Alhoewel de gemeente niet op alle factoren die bij de versnelling van woningbouw een rol kunnen spelen invloed heeft of kan(bij)sturen, het betreft immers tevens een landelijk probleem, doen wij er als BT alles aan om zo spoedig en zo veel mogelijk in de woonbehoefte van onze inwoners te kunnen voorzien.

Uiteraard heeft in dit kader de situatie m.b.t. plan Akkerstraat Hoogeloon onze aandacht, dit in samenhang met de mogelijkheden voor de andere kernen van de gemeente Bladel.

Dat wij als Bladel Transparant echt werk willen maken van woningbouw blijkt ook uit dat wij bij de behandeling van de nota grondbeleid in de commissie grondgebied al meerdere malen hebben gepleit voor een actievere grondpolitiek door het doen van incidentele grondaankopen (onder voorwaarden). 

Alhoewel bij actieve grondpolitiek de nodige terughoudendheid op zijn plaats is, is er mede door de actieve inbreng van Bladel Transparant nu sprake van een verschuiving. Als er zich realistische mogelijkheden voordoen die toekomstbestendige woningbouwopties geven kan de gemeente Bladel stappen ondernemen. Dit met behoud van eigen gemeentelijke regie conform de gemeentelijke woonvisie.

Binnen het huidige beleid gaat het hierbij om zowel huur-als koop-situaties en levensloopbestendige woningen voorzien van woonkeur en woonkeur plus-label. Het college is daarnaast bezig om een beleidskader CPO-initiatieven op te stellen als onderdeel van de reeds genomen en aangekondigde maatregelen om te komen tot een versnelling van de woningbouwmogelijkheden.

Participatiebedrijf Kempenplus

 

In ons verkiezingsprogramma staat: “De WVK-groep willen wij meer ruimte geven om de participatiewet uit te voeren, zodat mensen met een lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking betaald werk kunnen vinden. Mensen die dit nodig hebben willen we laten in stromen in de WVK””

Davy Jansen wethouder Bladel transparant

Wethouder Davy Jansen

Met de oprichting van het nieuwe participatiebedrijf Kempenplus valt er niemand tussen wal en schip heeft Wethouder Davy Jansen tijdens de Raadsvergadering toegelicht.

De gemeente Bladel beschikt naast de huidige WVK over een breed palet van voorzieningen en faciliteiten waarbinnen iedere inwoner zijn weg kan vinden. Voor ons telt elke inwoner, dit betekent dat wij inwoners die om welke reden dan ook minder in staat zijn om actief mee te doen (in fysieke zin of anderszins) zeker niet uit het oog verliezen.

Als Bladel Transparant vinden wij het eveneens belangrijk dat de beschikbare financiële middelen ten goede komen aan de doelgroep. Dit standpunt dat al jarenlang door Bladel Transparant is ingenomen  sluit volledig aan in de lijn die portefeuillehouder Davy Jansen volgt.

Door de toelichting van de Wethouder met een verduidelijking van deze situatie zijn ook de zorgen over een mogelijke spoedige verkoop van de locatie Hallenstraat weggenomen en kunnen wij instemmen met de plannen rondom het nieuwe participatiebedrijf.

Het spreekt vanzelf dat wij samen met onze Wethouder de ontwikkelingen kritisch blijven volgen, dit vanuit onze visie dat alle inwoners met beperkingen een volwaardige plaats in onze samenleving verdienen en daarvoor alle ondersteuning die daarvoor nodig is moeten krijgen. Het gaat immers om samen leven. Als Bladel Transparant zijn wij voor een inclusieve samenleving.inclusieve samenleving wvk Bladel Transparnt

 

 

 

 

Mantelzorgbeleid gemeente Bladel.

Als Bladel Transparant maken wij werk van een mantelzorgbeleid dat onze mantelzorgers waardeert en tot steun is.

Wij zijn de vele inwoners die zich belangeloos voor hun medemens inzetten zeer erkentelijk. Elke bijdrage is even waardevol. Het gaat nogmaals immers om samen leven. Wij bieden graag een luisterend oor en zullen mantelzorgers en vrijwilligers blijven ondersteunen. Dit in combinatie met het brede netwerk aan informele zorg- en welzijnsdiensten en de voor de doelgroep belangrijke zorgsteunpunten.

Wij zullen ons blijven inzetten om dit waardevolle netwerk te behouden en dit waar mogelijk verder te optimaliseren in het beleid van de gemeente. Dit met behoud van het mantelzorgcompliment in de vorm van het door Wethouder Jansen samen met de ondernemers van het centrum van Bladel speciaal ontwikkelde lokale waardebon voor mantelzorgers

In onze optiek verdienen jonge mantelzorgers eveneens extra aandacht en waardering voor hun inzet.  De vele werkgevers en ondernemers in onze gemeente kunnen hun steentje bijdragen door een mantelzorgvriendelijke werkwijze te implementeren in hun organisatie.

Wij helpen u verder als inwoner, mantelzorger, vrijwilliger  of ondernemer in de gemeente Bladel.

In de gemeente Bladel kunt u voor hulp terecht bij het zorgloket Bladel en de zorgsteunpunten in elke kern. Daarnaast beschikt de gemeente Bladel over een Platform informele zorg. In dit platform zijn alle professionele en informele zorgorganisaties vertegenwoordigd. Neem gerust eens een kijkje op deze site als u hulp nodig heeft. De organisaties helpen u graag verder. Als Mantelzorger kunt u ook terecht bij het laagdrempelige mantelzorgspreekuur in dienstencentrum De Goei Plak in Bladel of  in de andere steunpunten in onze gemeente.

 

 

 

 

 

 

Read more »

Weg met de boeren (2) column Paul Wouters

Weg met die boeren (2)

Paul Wouters Bladel Transparant

Paul Wouters

Het is inmiddels een jaar geleden toen ik, net voor de verkiezingen, een column schreef over de wijze waarop onze boeren in de regio werden weggezet. Ze werden/worden vaak weggezet als gewetenloze managers van dierfabrieken. Ik zeg bewust ook werden. De grote hetze tegen de boeren in onze gemeente is wat neergedaald.

Ik denk niet dat dit komt doordat criticasters zich bewust geworden zijn van het feit dat er met hun emotionele toon en afschilderingen iets te behalen valt. Ik denk vooral dat het komt door een grotere groep inwoners die de boeren in onze gemeente wel een warm hart toe dragen en snappen met welke issues ze te maken hebben. Daarmee zeg ik niet dat ze geen zorgen hebben. Maar ze zien wel in dat deze zorgen opgelost kunnen worden door in gesprek te gaan in plaats van tegen over elkaar te staan.

 

Nu, een jaar na de verkiezingen, hebben we samen met de coalitie partijen CDA en VHP een nieuw bestemmingsplan en omgevingsvisie kunnen vaststellen waarin we de boeren meer ontwikkelingsruimte geven. Het is fijn om te zien dat het college en haar ambtenaren dit binnen een jaar hebben weten te realiseren.

Veel inwoners zullen zich nu zorgen maken dat de stallen dadelijk als paddenstoelen uit de grond schieten. Ik kan ze gerust stellen! De veehouderij, en vooral die in de provincie Brabant, hebben veel beperkingen om zich te ontwikkelen.

Denk aan de dierrechten, maximaal bouwblok van 1.5 hectare, fosfaatrechten, het Europees fosfaatplatfond, de programmatische aanpak stikstof (PAS), staldering, ammoniakregels, de Brabantse Zorgvuldigheidsscore (BZV), en dan nog niet te spreken over de verplichte duurzaamheidseisen die nu worden opgelegd door de provincie. Kortom het beeld dat de ontwikkeling onbegrensd is, is onjuist.

Laten we een belangrijker punt prioriteit geven: de stoppende boeren.

Wie beheert straks het landschap? Welke oplossing liggen er met betrekking tot duurzame energie en klimaat? Welke omschakelingen en herbestemmingen zijn er mogelijk? Binnenkort zijn er meer lege stallen dan lege kantoren, zo berekenden onderzoekers van Wageningen Universiteit onlangs. Je begint niet zomaar iets nieuws in het buitengebied, omschakelen is ook investeren. Dit zijn vraagstukken die beantwoord moeten worden voor een leefbaar en vitaal buitengebied.

Veel boeren worstelen met de toekomst. Een goed toekomstperspectief voor gestopte en stoppende boeren zal afhangen op welke wijze onze gemeente dit gaat faciliteren. Elke situatie is anders, er zal maatwerk moeten komen. Overal een camping en caravanstalling is geen oplossing.

Onze gemeente heeft nog maar 135 landbouwbedrijven. Binnen dit aantal zitten 6 kippenbedrijven, 26 varkensbedrijven, 59 melkvee/rundvee bedrijven, 26 paardenhouders, 10 tuinbouwbedrijven waarvan ook een groot aantal akkerbouwers. Laten we deze ondernemers koesteren en inzien wat ze bijdrage aan het landschap, economie, klimaatoplossingen en het voornaamste: ons voedsel!

Paul Wouters

Raadslid Bladel Transparant

Read more »

Na de zomer duidelijkheid rondom de N284.

De Fractie Bladel Transparant heeft naar aanleiding van de door het College verstrekte antwoorden op de art41-vragen opnieuw de situatie van de N284 Bladel/Hapert aan de orde gesteld. Deze nieuwe inhoudelijke en procedurele vragen zijn ontstaan op basis van  van het al langer bestaande van aanpak N284.

De portefeuillehouder Wim van der Linden bevestigt de door de fractie BT getrokken conclusie dat de projectvoorbereiding achterloopt op de in het plan van aanpak opgenomen tijdplanning.

Opgelopen achterstand plan van Aanpak N284 moet ingehaald worden.

N284 Bladel/Hapert

N284 Bladel/Hapert (foto:Paul Wouters.)

De achterstand op de tijdplanning is met name veroorzaakt door uitblijven van toewijzen van een projectmanager in het gezamenlijke ambtelijke kernteam door de provincie. De provinciale projectmanager is sinds kort -1 februari 2019- wel beschikbaar.

Momenteel wordt de bestuurlijke organisatie, de stuurgroep, ingericht welke naar verwachting zal gaan bestaan uit de gedeputeerde en de twee portefeuillehouders van de in het project participerende gemeenten.

De bestuurlijke en ambtelijke inzet is om de opgelopen achterstand op korte termijn voor een belangrijk deel in te halen en te komen tot:
1. afronden inrichtingsvisie;
2. afstemmen van deelprojecten op inrichtingsvisie en verder uitwerken van deelprojecten.

Informatie over de oplossingsrichtingen en keuzes N284 in aantocht.

Ambitie blijft om in het jaar 2020 te starten met de uitvoering buiten op straat en om het project binnen het
tijdsbestek van de oorspronkelijke planning volledig af te ronden.
De portefeuillehouder zegt toe de raad in de eerste vergadering na het zomerreces 2019 te informeren
over:
1.de stand van zaken met betrekking tot het project op dat moment;
2,de in de inrichtingsvisie neergelegde keuzen en de daaruit voorvloeiende oplossingen:
3.robuuste infrastructurele aanpassingen;
4.beïnvloeden verkeersstromen;
5.Quick wins, als voorlopers op en passend binnen robuuste aanpassingen.

In een overlegstructuur tussen werkgevers en overheid wordt het bedrijfsleven en het Huis van de Brabantse
Kempen betrokken bij de problematiek van verkeer, infrastructuur en mobiliteit.

De fractie BT kwalificeert de ontvangen informatie  als helder. De door de portefeuillehouder Wim van der Linden gedane toezegging acht de fractie voorlopig toereikend en de fractie ziet derhalve af van indiening van de door haar
voorbereide N284_motieBT

Als Bladel Transparant wachten wij op dit moment de invulling van de door de Portefeuillehouder gedane toezegging en de informatie over de 5 genoemde punten af. Na het zomerreces 2019 krijgt het onderwerp N284 wat ons betreft zeker een vervolg.

 

Fractie Bladel Transparant

Read more »

“Wethouder Jansen” en “gewoon Davy”

Ik heb de leukste baan van de wereld. Of in ieder geval van Bladel. Als wethouder sport, cultuur, welzijn en zorg heb ik namelijk met elke inwoner van de gemeente te maken. En elke inwoner heeft ook met mij te maken. Ik zie mezelf dus als wethouder van iedereen.

Daarom vind ik het belangrijk om te laten zien wat ik doe, wat mij bezighoudt en wie ik ontmoet. En wat mijn baan zo leuk én soms lastig maakt. Dat ga ik de komende tijd doen in een maandelijkse column, en dit is de eerste.

Davy Jansen

Davy Jansen

270 dagen wethouder.

Op het moment dat ik dit verhaal typ, ben ik 270 dagen wethouder. 270 dagen waarin ik veel mensen heb ontmoet, beslissingen heb genomen, verhalen heb gehoord en we een nieuwe burgemeester hebben gekregen.

Toch ben ik ook gewoon inwoner van de gemeente gebleven. Op die manier wilde ik de burgemeester onze prachtige gemeente laten zien: niet alleen als wethouder Jansen, maar ook als inwoner Davy.

Daarom zijn we undercover de gemeente in gegaan, in spijkerbroek met trui en kaplaarzen aan. Zo zijn we de weilanden in gegaan, langs de sportvelden en projecten, en we hebben zonder afspraak bezoeken gebracht aan plekken en mensen waar ik als wethouder mee bezig ben.

Hetzelfde maar toch anders.

En ondanks dat ik mezelf vooral ook als onderdeel van de gemeenschap zie, zien mensen mij vaak als ‘wethouder’ en ‘u’. Dat vind ik nog steeds gek, al is er ook veel veranderd voor mij persoonlijk: mijn kledingkast is bijvoorbeeld voller komen te hangen met jasjes en pakken. Maar op casual vrijdag loop ik nog steeds het liefst in mijn spijkerbroek rond.

Ik sta nog steeds elke week op het voetbalveld, op zaterdag als trainer en op zondag als speler. Tegelijkertijd heb ik ook sport in mijn portefeuille en word ik op de voetbalclub ook aangesproken als wethouder. En ik ga nog steeds lekker op wintersport. Maar in de skilift en onderaan de piste reageer ik wel op berichten van bezorgde inwoners. Wethouder ben je immers 24 uur per dag.

Maar de afgelopen 270 dagen ben ik dus ook ‘gewoon Davy’ gebleven, inwoner van Bladel. Ik vier nog steeds carnaval, geniet van een potje voetbal in het weekend, ga naar de markt, en doe mijn boodschappen op zaterdag. Ook een wethouder moet gewoon eten.

Er is dus eigenlijk niet zo veel veranderd. Je komt me overal tegen en kunt me altijd aanspreken. Ik hoop ook dat ik nog steeds even benaderbaar ben. Bijvoorbeeld tijdens het winkelen of bij de voetbal, op het gemeentehuis of via Facebook. Als ik in pak loop, maar ook in mijn spijkerbroek. Als ‘u’ en als ‘jij’. En dat moet ook als wethouder van iedereen.

Dat is denk ik ook mijn kracht: ik ben een wethouder voor alle inwoners, maar ben zelf ook gewoon een inwoner. En zo voel ik me ook: ‘gewoon Davy’ als het kan, wethouder Jansen als het moet.

Read more »

Nieuw Participatiebedrijf “Kempenplus”Iedereen doet mee!

 

Afgelopen maandag 14 januari heeft de beoogde nieuwe directeur van het Participatiebedrijf, Francois Baudoin, in de commissie inwoners een enthousiaste presentatie gegeven over hoe het nieuwe bedrijf er uit moet gaan zien. Als alles volgens plan verloopt zou het nieuwe bedrijf op 1 juli 2019 van start moeten gaan.

Niek Panjoel Bladel Transparant

Niek Panjoel.

Gemeenten zijn met het invoeren van de Participatiewet in 2015 verantwoordelijk voor het naar werk begeleiden van mensen die een beroep doen op de participatiewet en voor mensen met een arbeidsbeperking. De Kempengemeenten zijn samen bezig om voor de uitvoering van deze verbrede participatieopgave een gezamenlijke uitvoeringsorganisatie in te richten: het Participatiebedrijf (onder de naam Kempen Plus).

Hoe werkte het eerst?

Bij de WVK werken mensen uit de Kempen met een arbeidsbeperking. Nadat de regering in 2015 heeft besloten om de instroom in de WSW (Wet sociale werkvoorziening) stop te zetten en de participatiewet in te voeren moest er iets gebeuren met de WVK. Voorheen konden de mensen met een arbeidsbeperking zich inschrijven bij de WVK. Deze mensen konden dan aan het werk binnen de WVK of werden via hen gedetacheerd.

Met de invoering van de nieuwe participatiewet wil de overheid er voor zorgen/stimuleren dat mensen met een arbeidsbeperking zoveel mogelijk terecht komen in/bij reguliere banen en werkgevers. Mensen die voor 2015 in de WSW zaten blijven echter gewoon onder de WSW vallen en blijven hun rechten behouden. In de praktijk betekent dit dat het personeelsbestand van de WVK langzaam wordt uitgedund.

Om de WVK (WSW) toch werkbaar te houden en om vorm te geven aan de nieuwe participatiewet hebben de WVK en ISD de Kempen (afdeling werk en inkomen) hun handen in een geslagen en zijn aan de slag gegaan om taken samen te voegen, wat resulteerde in het vormen van het Participatiebedrijf onder de naam Kempen Plus. Je zou dit kunnen zien als een fusie.

De WVK zorgde vooral voor het werk van mensen met een arbeidsbeperking en de afdeling werk en inkomen van de ISD verzorgden de (bijstands)uitkeringen. Deze 2 bedrijven worden nu dus samengevoegd.

De werking van het nieuwe bedrijf.

Het nieuwe bedrijf werkt als volgt. Het uitgangspunt van het nieuwe participatiebedrijf is om hun cliënten echt te leren kennen. Dus weten wie hun klanten zijn en weten waar hun kwaliteiten liggen. Hiervoor worden ook cursussen georganiseerd.

Nicole Bohncke Bladel Transparant

Nicole Bohncke

Er wordt gezocht naar bedrijven binnen de Kempen waar deze mensen aan de slag kunnen. Dit betekent meer maatwerk dan er ooit is geweest. Voor mensen voor wie de stap te groot is om in een regulier bedrijf te kunnen werken (zoals mensen die in aanmerking komen voor beschut werk) wordt gekeken wat wel mogelijk is , bijvoorbeeld werken op de huidige locatie van de WVK, het zij in arbeidsmatige dagbesteding. Het streven is immers dat iedereen mee doet!

Alles op 1 locatie in de gemeente Bladel.

Ook is het plan om alles op 1 locatie te vestigen. Op dit moment heb je de huidige WVK op de Raambrug naast de Provinciale weg in Bladel. Een stuk verderop heb je het gebouw van de Hallenstraat. Uit onderzoek is gebleken dat het mogelijk is om alles kwijt te kunnen op de Raambrug (daarvoor is genoeg ruimte) en om die reden de locatie op de Hallenstraat te kunnen verkopen.

Mening van Bladel Transparant.

Wij zijn van mening dat het nieuwe participatiebedrijf op de goede weg is. Er is goed gekeken naar op welke manier mensen met een afstand op de arbeidsmarkt alsnog aan werk geholpen kunnen worden binnen de kaders van de nieuwe wet. Wel hebben we als Bladel Transparant nog lichte twijfels over de verkoop van de Hallenstraat. We volgen dit dan ook op de voet en willen dat het pand in gebruik blijft tot de zekerheid er is dat alle medewerkers over kunnen. Onze wethouder Davy Jansen zit namens Bladel in het dagelijks bestuur van de WVK groep. Hij zal er namens onze gemeente op toezien dat alles in goede banen wordt geleid.

Maar al met al zijn we tot nu toe zeer tevreden met de huidige gang van zaken over het oprichten van het nieuwe Participatiebedrijf!

Read more »

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!