Archive For The “Bladel” Category

Ode aan de stille krachten. (Column Davy Jansen)

Mijn column deze maand wijd ik aan de stille krachten van onze gemeenschap. De maatjes die anderen een leuke dag bezorgen, de vele handen die eten rondbrengen licht werk maken, de duwers die de rolstoelers rondrijden, de betrokkenen die achter de schermen de toneelvereniging een podium bieden en de onbetaalde vlaggers bij Bladella die van elke wedstrijd een succes maken, ondanks dat de tegenstander daar wel eens anders over denkt.

Ik heb het over de ‘stille vrijwilligers’ en de ‘vanzelfsprekende mantelzorgers’, onze onzichtbare onmisbaren. Zij vormen de ruggengraat van vrijwilligersland, zijn de fundering van veel sociale zaken binnen onze gemeente en houden de verzorgingstehuizen draaiende. Kortom, ze vormen het zonnetje in het huis van de hulpbehoevende, boven de sportvelden of in ons cultureel centrum.

Waardering en ondersteuning
Toch worden deze vrijwilligers en mantelzorgers nog wel eens overgeslagen, maar wist je dat ze ongeveer 80% van de hulp bieden die mensen thuis krijgen en dat veel organisaties niet kunnen bestaan zonder deze ondersteuning? De informele zorg en onbetaalde ondersteuning is dus duidelijk onmisbaar. Als gemeente erkennen we dat en waarderen we deze tomeloze inzet van deze mensen uiteraard. Daarom bieden we waar mogelijk ondersteuning, door te luisteren, adviseren en ondersteunen.

Davy Jansen wethouder Bladel transparant

Wethouder Davy Jansen

Toch vinden we dat eigenlijk niet genoeg en willen we meer doen, al zeggen de meesten dat ze niet in het middelpunt van de belangstelling hoeven te staan. Dat siert ze: het zijn bescheiden mensen die vaak naast het podium staan in plaats van erop, de borden opscheppen in plaats van dat ze ervan eten. Toch draaien we dat eens per jaar om, want deze harde werkers mogen zelf ook wel eens in het zonnetje gezet worden.

Mantelzorglunch en -diner.
Te beginnen met de mantelzorgers. We hebben geen idee hoeveel het er zijn, omdat ze zichzelf vaak geen mantelzorger vinden. “Ik zorg toch gewoon voor ons pa, dat is toch vanzelfsprekend,” hoor ik dan. Het hoort erbij en je moet niet zeuren. Nee, dat is het niet! Mantelzorg sluipt erin, je gaat stilletjes aan iets meer doen. En als ze het op een moment zelf eigenlijk niet meer kunnen, dan nog gaan de mensen vaak door. En daar heb ik diep respect voor.

Daarom draaien we de rollen tijdens de mantelzorglunch op 8 november om en zie je mij een keer soep en broodjes rondbrengen in plaats van opeten. Al schuif ik daarna natuurlijk graag aan om de verhalen te horen. Bovendien kunnen de mantelzorgers dan ook eens met elkaar praten en ervaringen uitwisselen. Voor de mantelzorgers die niet bij de lunch aanwezig kunnen zijn, bijvoorbeeld omdat ze dan werken óf natuurlijk zorg verlenen, is er ‘s avonds een diner in Den Herd. Daar ben ik natuurlijk ook bij. Uiteraard krijgt iedereen ook een ‘mantelzorgwaardering’, een kleinigheidje als dank voor de eindeloze inzet.

Vrijwilligersfeest
Maar ook de andere vrijwilligers zetten we graag eens in het zonnetje. Zo heb ik de afgelopen weken al verschillende ‘stille vrijwilligers’ bezocht en persoonlijk bedankt.

Dat zijn de mensen die op de achtergrond staan en zorgen dat alles blijft draaien, die niet als voorzitter op een bierkratje klimmen en niet snel een lintje krijgen voor hun bewezen diensten. Ik heb al veel tranen van dankbaarheid gezien bij die mensen en voor deze mensen, daar doe ik het natuurlijk voor. Helaas kunnen we niet iedereen een bezoek brengen. Daarom pakken we het grootser aan en organiseren we op vrijdag 15 november een groot vrijwilligersfeest in Den Herd. Het is een avondvullend programma, waarin we ook de vrijwilligersawards uitreiken én geheime maar gegarandeerd succesvolle act hebben. Bovendien pikken we er ook deze avond nog een aantal stille vrijwilligers uit.

Aanmelden
Aanmelden voor het vrijwilligersfeest of de awards is helaas niet meer mogelijk. Met ruim 340 aanmeldingen is het helemaal vol. Voor de mantelzorgwaardering en de lunch of het diner kun je je wel aanmelden, vanaf woensdag 2 oktober. Ga daarvoor naar de website www.bladel.nl/mantelzorgwaardering.

Met vrijwillige groet en hopelijk tot 8 of 15 november!

Davy Jansen
Wethouder

Read more »

De stem van de inwoners -Bladel Transparant luistert denkt mee en pakt door.

Dick Zumker Paul Wouters en Davy Jansen.

Dick Zumker, Paul Wouters en Davy Jansen.

In 2006 deed Bladel Transparant voor het eerst mee aan de gemeenteraadsverkiezing in Bladel. Resultaat: dikke winst, drie zetels. Sindsdien is de partij stabiel gebleven en gegroeid van drie naar vijf zetels. Zij leverde na de vorige verkiezingen zelfs een wethouder: Davy Jansen. Samen met fractievoorzitter Paul Wouters en voormalig fractievoorzitter Dick Zumker kijkt Davy terug op de afgelopen jaren. Maar de blik is vooral naar voren gericht.

Van schoppen naar samenwerken
“Ik ben de eerste om toe te geven dat we in het begin een ‘schop-partij’ waren”, lacht Davy. “We zijn opgericht vanuit onvrede over een aantal ontwikkelingen en we vonden dat de bestaande partijen onvoldoende deden voor de bevolking. We waren tégen sluiting van het zwembad en de Muziekschool en we wilden het KBP niet op de plaats waar het nu ligt. Blijkbaar werd onze visie gedeeld want we deden het goed bij de verkiezingen. Uiteindelijk hebben we alle drie de thema’s verloren maar we stonden wel op de kaart. We hadden ook vrij snel in de gaten dat we het imago van ‘schop-partij’ snel van ons af moesten schudden maar dat heeft nog wel even geduurd. Zeker als je in de oppositie zit, wordt zoiets lastig maar inmiddels kan ik zeggen dat we constructief samenwerken met andere partijen en de coalitie bevalt ons uitstekend.”

Direct contact
Dick denkt dat hij weet waarom mensen op BT stemmen. “Omdat we luisteren naar de inwoners. Dat kan gaan om kleine issues waar we een standpunt over innemen maar ook omdat we een duidelijke langetermijnvisie hebben ontwikkeld. We durven – ook intern – kritisch te zijn, gaan een pittige discussie nooit uit te weg maar houden altijd het belang van de inwoners voor ogen. Daarom zou ik me volgens mij ook niet thuis voelen in de landelijke politiek: die staat te ver af van de mensen. Hier in Bladel wordt je op een feestje of op straat constant aangesproken op je handelen. Dat is mooi want je weet dan dat je zichtbaar bent en dat wat je doet, indruk maakt. Ik vind het nooit vervelend als mensen over politiek beginnen tegen me; ik zie het elke keer als een kans om onze standpunten uit te dragen en meer draagvlak voor onze partij te creëren. We halen ideeën uit de opmerkingen van mensen. De volgende verkiezingen zijn namelijk áltijd dichtbij.”

Stem van de jeugd
Paul Wouters is nog niet héél lang lid van Bladel Transparant maar heeft inmiddels wel het stokje als fractievoorzitter van Dick overgenomen. Paul is jong maar dat weerhoudt hem er niet van om politiek geëngageerd te zijn. “Ik zie juist steeds meer interesse bij de jeugd ontstaan”, vertelt hij. “Politiek is zó ontzettend interessant en in de gemeentepolitiek is zoveel voldoening te halen. Je kunt écht iets bereiken. In Bladel zijn een aantal cruciale thema’s, zoals woningbouw, die de jeugd raken en ik zet me daar graag voor in. Ik zie mezelf als de stem van de jeugd in de Bladelse politiek.” Paul was onervaren maar leerde snel: “Uiteraard van de andere leden van BT maar ook van collega’s van andere partijen. Niemand is te beroerd om me even bij te praten of me te wijzen op tradities en gewoonten. Het feit dat ik vorig jaar toe mocht treden tot de commissie voor de benoeming van de nieuwe burgemeester was een eer. Die ervaring neem ik nu mee in de zoektocht naar een nieuwe griffier.”

Voor álle kernen
Paul vindt het mooi om te zien waar de partij nu staat. “Inwoners zien dat we een afspiegeling van de maatschappij zijn en ons vol vuur inzetten voor het belang van de Bladelse inwoners. Waarbij ik nog maar eens nadrukkelijk erbij zeg dat we er voor álle kernen zijn en ook in alle kernen leden hebben. We gaan ons nu richten op de toekomst, we hebben een lange-termijnvisie ontwikkeld en denken op strategisch niveau mee met de andere partijen. We willen op positieve wijze onze stempel drukken op diverse projecten.” Dick, die nog altijd raadslid is en in een adviserende en ondersteunende rol voor Paul betrokken is bij de partij: “We moeten het laaghangend fruit plukken maar daarbij de boom nooit uit het oog verliezen. Het fundament moet je blijven bewaken.”

Dóórpakken
Davy heeft nog een paar jaar te gaan als wethouder, nieuwe verkiezingen worden pas in 2022 verwacht. “Tot die tijd werken we hard aan bestaande projecten in een goed team van wethouders. Binnen het ambtenarenapparaat heeft een verjonging plaatsgevonden. Dat heeft als resultaat dat er anders gewerkt wordt. Dick was een aantal jaren geleden verantwoordelijk voor deze verandering en die heeft goed uitgepakt. Veel meer dan voorheen wordt oplossingsgericht gedacht en gewerkt. Die werkwijze past bij mij, ik kan er niet goed tegen als mensen blijven hangen in ‘we zouden…’ of ‘eigenlijk…’. Dóórpakken, aanpakken en oplossingen bedenken, dát past bij mij en daar ga ik mee door.”

Read more »

Stoelendans op de markt in Bladel

De kern Bladel heeft een prachtig centrum waar we trots op mogen zijn. Maar omdat stilstand achteruitgang is, blijven we het gebied rondom de Markt verbeteren en vernieuwen. Bovendien houd ik wel van een beetje reuring in het centrum, dus tijd voor stoelendans! De volgende stap? Den Herd naar de mert!

Het cultureel centrum is namelijk toe aan een nieuwe locatie. Het huidige gebouw aan het Emmaplein is oud en op, en dan kun je twee dingen doen. Of veel geld in een renovatie stoppen, of op zoek gaan naar een nieuwe plek die recht doet aan het centrum en waar het de komende jaren weer vooruit kan.

Het huis van de buurman.

En wat is dan een mooiere plek dan het Rabobankgebouw aan de Markt? Het is een prachtig pand dat al langere tijd deels leeg staat omdat de Rabobank hier steeds minder medewerkers heeft. De bank zocht een andere, bij voorkeur maatschappelijke, bestemming voor het pand, en het huis van de buurman kun je maar één keer kopen. Dit was dus dé kans, en die wilde ik niet laten lopen.

Het idee is dat het pand een mooie, nieuwe functie krijgt als gemeenschaps-huis. Zo komen alle sociale en maatschappelijke voorzieningen onder één dak terecht: Den Herd, de muziekvereniging, het Centrum voor Jeugd en Gezin, de bibliotheek en de andere sociale voorzieningen van de gemeente. En natuurlijk zijn onze oudere inwoners van onder andere de Seniorenvereniging Bladel ook hier weer welkom voor een kopje koffie!

Centrumvisie Bladel

centrumvisie Bladel

Centrumvisie
Deze plannen zijn trouwens onderdeel van onze bredere centrumvisie, waarmee we willen zorgen voor een krachtig, bruisend centrum dat klaar is voor de toekomst en echt onderdeel is van onze samenleving. Dat is nodig, want veel andere kleine gemeenten kampen met een terugloop van voorzieningen, die naar de grote steden verdwijnen.

In Bladel hebben we dat tot nu toe gelukkig weten te voorkomen, maar om dat zo te houden moeten we wel actie ondernemen. Zo willen we van de Markt een omgeving maken waar verschillende functies samenkomen. Winkelen, cultuur, ontmoeten en maatschappelijke organisaties bij elkaar om te hoek. Fijn voor de inwoners én de ondernemers.

 

Een goede buur.

Een kleine opfrisbeurt kan sowieso geen kwaad. Zo was De Posthof, één van de andere buren van het gemeentehuis, in de jaren ‘70 het modernste winkelcentrum van de Kempen. Dat zou je nu niet meer zeggen als je het deels in onbruik geraakte en verpauperde gebouw ziet. Ook hiervoor is deze maand een intentieovereenkomst tussen de gemeente, vastgoedeigenaren en ‘een supermarkt’ getekend. We hopen dat ook hier snel ontwikkelingen komen.

Maar eerst dus het Rabobank-gebouw. De plannen zijn serieus, en we kunnen nu snel meters gaan maken. Deze zomer gaan we de plannen verder uitwerken, en 7 november wordt het definitieve plan aan de gemeenteraad voorgelegd. Natuurlijk hoop ik dat het we daarna snel aan de slag kunnen met het verder opfrissen van het centrum, bijvoorbeeld bij De Posthof.

Oh, en de Rabobank? Die doet ook gezellig mee aan de stoelendans en krijgt een mooie plek in de plint van het gemeentehuis. Want ik zeg maar zo, een goede buur is beter dan een verre vriend!

Davy Jansen

Read more »

Krediet mfa Hapert verstrekt.

mfa Hapert

mfa Hapert (bron:pc55.nl)

De afgelopen jaren is veelvuldig gesproken over het plan om in Hapert een nieuwe multifunctionele accommodatie (MFA) te realiseren. Daarmee zou een oplossing geboden kunnen worden voor de huisvestingsproblemen van een 6-tal in het centrum gesitueerde stand-alone voorzieningen (gemeenschapshuis, ouderensteunpunt, bibliotheek, basisschool, kinderopvang/peuterspeelzaal en kerk).

In het raadsprogramma 2018-2022 is aan het college van burgemeester en wethouders opdracht gegeven het plan nader uit te werken om in Hapert een nieuwe MFA te realiseren. Bij de gemeenteraad van vorige week donderdag heeft de gehele raad, met uitzondering van de VVD, ingestemd met het krediet van ruim 20 miljoen voor de bouw van MFA Hapert.

Davy Jansen wethouder Bladel transparant

Wethouder Davy Jansen.

Bladel Transparant heeft in het verleden regelmatig tegen een voorstel van de MFA Hapert gestemd. Dit was niet omdat wij tegen de MFA waren, maar wel vanwege de hoge kosten. Vinden wij die kosten nu niet meer te hoog? Jawel, Bladel Transparant vindt de kosten van MFA Hapert in zijn totaliteit nog steeds hoog.

Na de verkiezingen van 2018 zijn we ook gaan tellen. In welke samenstelling de coalitie ook gevormd zou worden, de MFA Hapert zou toch gebouwd worden. Dan kun je 2 dingen doen. Aan de zijlijn blijven staan en niets doen of instappen en je verantwoordelijkheid nemen. Dat laatste hebben wij gedaan. Zo heeft onze wethouder Davy Jansen de MFA zelfs in zijn portefeuille gekregen.

Extra inspanning Wethouder Jansen resulteert in compacter ontwerp.

Davy heeft geprobeerd om qua kosten voordeliger uit te komen. Zo is het ontwerp compacter gemaakt en is er een aanzienlijke besparing. in vierkante meters gerealiseerd. Dit kan er voor zorgen dat er een behoorlijke besparing kan worden gedaan voor de exploitatiekosten. Ook met btw-compensatie, besparing op energielasten en andere keuzes in de aanbesteding wordt geprobeerd de prijs onderaan de streep omlaag te krijgen.

We worden rechts ingehaald door de markt, omdat bouwkosten enorm zijn gestegen. Dit betreuren wij enorm, maar is voor ons nu geen reden meer om tegen het voorstel zijn. We staan achter het plan en dan moet je uiteindelijk ook doorpakken. De inwoners van Hapert verdienen nu duidelijkheid en perspectief. Door aan het roer te blijven staan willen wij erop toezien dat we optimaal gebruik kunnen maken van de vrijkomende locaties om hier maximale opbrengsten te genereren. En dat op die manier de netto investering niet hoger uit zal vallen dan nu begroot. Sterker nog: zonder onze deelname hadden de kosten wellicht veel hoger uitgevallen.

Kortom, met deze investering wordt er een mooie accommodatie gerealiseerd waarmee de gemeenschap van Hapert de komende tientallen jaren vooruit kan.

Read more »

Make-over Egyptische poort (column Davy Jansen)

De Egyptische Poort, ik heb er goede herinneringen aan.

Als klein mannetje liep ik al rond op het sportpark, ik ken het gebied op mijn duim en bij het voormalige buitenbad heb ik zelfs jaren gewerkt. Bovendien is mijn politieke carrière’ hier begonnen.

Davy Jansen wethouder Bladel transparant

Wethouder Davy Jansen.

Opknapbeurt
Het gebied kan echter wel een opknapbeurt gebruiken: het zwembad is al jaren geleden gesloopt en het terrein ligt braak. De Bossingel naar het sportpark is al tijden niet onderhouden omdat het gebied ontwikkeld zou gaan worden. Het gevolg is dat je over die weg met je auto niet harder kunt rijden dan 50, want dan valt de uitlaat eronder uit. Misschien goed voor de verkeersveiligheid, maar niet ideaal.

Daarom ben ik blij dat we de Egyptische Poort een nieuwe impuls gaan geven! De afgelopen jaren hebben we hier met belanghebbenden over nagedacht, en begin mei heeft gemeenteraad haar akkoord gegeven voor de nieuwe visie. Nu is het tijd om aan de slag te gaan! Voor mij is dat niet alleen een politieke opdracht, maar het heeft dus ook een persoonlijk tintje.

Sport & recreatie
Het idee is dat het gebied een recreatie- en sportgebied wordt voor alle inwoners, dat recht doet aan onze mooie gemeente. Zo komt er water ten behoeve van recreatie. Dit biedt kansen voor outdooractiviteiten en watersport, en het zorgt natuurlijk voor verkoeling tijdens de warme, zonnige zomers. Het is een mooie aanvulling voor de gemeente, om we nu eigenlijk alleen recreatiewater op rijafstand hebben. Natuurlijk krijgen ook de sportverenigingen een mooie plaats in het geheel, voor zover ze dat niet nu al hebben. We zorgen ervoor dat ze mooi omzoomd worden en passen in het vernieuwde gebied.

Het groen om de hoek
Ook gaan we de wegen in het gebied aanpakken. Dat betekent dat de sport- en recreatieparken beter bereikbaar worden en een veilige fietsaansluiting krijgen. Die groene corridor loopt rechtstreeks naar het centrum van het dorp, waarmee het groene gebied letterlijk om de hoek komt te liggen. Op die manier heeft iedereen baat bij de opknapbeurt.

Gevolgen voor het verkeer
Want wist je dat de Egyptische Poort maar op 7 minuten lopen van het centrum van Bladel ligt? Het probleem is nu dat de provinciale weg N284 het gebied doorkruist en daarmee letterlijk een drempel vormt. Van de provincie hebben we geld gekregen om iets aan de totale weg te gaan doen. Dat is fijn, want u heeft er vast onlangs nog in de file gestaan. We gaan nu inzetten om de weg bij de Egyptische Poort (half)verdiept aan te leggen en een ongelijkvloerse overgang te bouwen. Zo kunnen we een rechtstreekse, groene verbinding bouwen, met een veiliger verkeerssituatie en minder geluidsoverlast. Je stapt dan vanuit het centrum direct door het groen in het buitengebied.

Het kost (je) niets.
Het gaat dus om ingrijpende maatregelen en dat kost natuurlijk geld, maar de Bladelse belastingbetaler hoeft hier niet(s) aan bij te dragen. We hebben namelijk afgesproken dat het project onderaan de streep kostenneutraal wordt. Om de financiering toch rond te krijgen, komt er in het gebied beperkte woningbouw. Dat zorgt ervoor dat er voldoende geld binnenkomt om alle plannen te kunnen betalen.

Een warm hart.

Ik ben erg enthousiast over de plannen en weet zeker dat onze gemeente hiervan echt een impuls krijgt. De Egyptische Poort is een prachtig gebied, dat een prominentere plaats in Bladel verdient.

Daarom ben ik blij dat ik het gebied dat ik een warm hart toedraag ook die plaats kan gaan geven. Zo zorg ik er hopelijk voor dat ook volgende generaties straks mooie herinneringen krijgen aan het gebied!

Davy Jansen

Read more »

De AED, een goed idee.

Wethouder Dav Jansen Bladel Transparant AED

Wethouder Jansen aanwezig bij plaatsing nieuwe aed.

Vorige week was ik aanwezig bij de opening van een buurt-aed, gefi nancierd door de buurt met een crowd-fundingsactie. Een goed en belangrijk initiatief, omdat de aanrijtijd van de ambulance in onze gemeente soms (te) lang is. Daarom zetten we er vol op in om hier verbetering in aan te brengen, ook ik als wethouder

Ambulancezorg

Ambulances moeten bij spoedgevallen binnen 15 minuten aanwezig zijn. Denk aan een reanimatie, een ernstig ongeval of een (slagaderlijke) bloeding. In onze gemeente haalt de ambulance die aan-rijtijd soms niet. Onze ambulancepost staat namelijk in Eersel, en in Bladel hebben we een steunpost. Daar komt de ambulance af en toe naartoe, maar dit is vaak niet voldoende. Daarom zijn we als gemeente bezig met de ggd om de aanrijtijden te verbeteren, maar zoeken we tegelijk ook naar andere oplossingen. Zo rijden de brandweerposten Bladel en Hapert voortaan ook naar reanimaties om te ondersteunen met aed.

Hulp van omstanders

Bij een reanimatie ben je met 15 minuten namelijk sowieso vaak te laat, tenzij omstanders al zijn begonnen met hulpverlening. Daarom is het belangrijk dat zo veel mogelijk mensen een reanimatie diploma hebben. Ook kan een aed (of defi brillator) de overlevingskans fors verhogen als binnen 6 minuten wordt gestart met reanimatie en zo snel mogelijk de eerste shock kan worden toegediend. De ambulance haalt die 6 minuten doorgaans niet, maar omstanders dus wel. We willen daarom werken aan een dekkend netwerk van burgerhulpverleners en aed’s zodat we binnen 6 minuten met de hulpverlening kunnen starten

 

Aed’s in onze gemeente.

Daarom stimuleren we als gemeente het plaatsen van aed’s en dankzij onze inwoners hebben we dit jaar in Bladel al 3 nieuwe aed’s geïnstalleerd. Die worden netjes opgehangen in een verwarmde kast met een cijferslot erop en aangemeld bij  hartslag.nu. Een betrokken aed-werkgroep zorgt verder voor de trainingen, onderhoud en voor-lichting. Heel belangrijk en gewaardeerd werk!

Ook probeer ik de beschikbaarheid van aed’s te verbeteren, door de apparaten die nu nog binnen hangen alsnog op straat te krijgen. Bij het gemeentehuis hangt hij inmiddels in een kast buiten aan de muur, maar ook bij de gemeenschapshuizen, sportparken en bedrijven probeer ik dat te regelen. Verder moet een aed ook onderhouden worden. Vaak worden nieuwe nieuwe apparaten geleverd met 5 jaar onderhoudsgarantie. Om het onderhoud daarna te garanderen, heeft de raad vorig jaar besloten om hiervoor financiële middelen ter beschikking te stellen. Zo zorgen we ervoor dat de werkgroep de aed’s kan blijven onderhouden.

Meer oplossingen

Toch is de aed niet altijd een alternatief voor de ambulance. Je kunt het namelijk alleen gebruiken bij een hartstilstand en niet bij andere calamiteiten zoals longproblemen of slagaderlijke bloedingen.

Het is dus zeker geen alternatief voor de ambulancezorg. Daarom zetten we ook in op kortere aanrijtijden van ambulances. Zo heeft de ggd inmiddels een dynamisch spreidingsplan, wat betekent dat de ambulances goed verdeeld zijn over de regio en de aanrijtijden overal zo kort mogelijk zijn. Dat is helaas nog niet genoeg! Het is dus een ingewikkelde zaak, maar we blijven hier aan werken. In combinatie met alternatieven als aed’s, zorgen we er in ieder geval dat we ook in de eerste minuten al kunnen helpen. Een aed is dus geen alternatief, maar wel een goed idee!

Wil je zelf ook een bijdrage leveren aan een veilige(re) wijk, dan kan dat! Bijvoorbeeld door via buurtaed.nl een crowdfundingsactie starten voor een buurt-aed. Je kunt natuurlijk ook kiezen voor een cursus en je aanmelden als burgerhulpverlener via hart-slag.nu waardoor je bij een reanimatie opgeroepen kunt worden op je telefoon om ondersteuning te verlenen. Alle kleine beetjes helpen. Bedankt alvast!

Read more »

Bladel Transparant zet in op woningbouw, het participatiebedrijf en mantelzorgbeleid

Tijdens de laatste raadsvergadering heeft Bladel Transparant bij het agendapunt de Kempische woonvisie 2019-2023 een uitgebreid amendement ingediend dat er onder meer voor zorgt dat de eigen woonvisie voor gaat op de Kempen-woonvisie. In het amendement hebben wij tevens opgenomen dat er voor de gemeente Bladel nadrukkelijker moet worden gekeken naar uitbreidingslocaties om te komen tot een versnelling van de mogelijkheden voor woningbouw. Het door Bladel Transparant ingediende amendement is door de raad unaniem aangenomen.

Het college zet in op versnelling woningbouw.

Door de diverse acties van Bladel Transparant op het thema woningbouw is het college al geruime tijd actief bezig om de mogelijkheden te onderzoeken voor (extra) woningbouw en te kijken waar het mogelijk is om verantwoord processen te versnellen. Hier hebben wij vervolgens via een coalitiebreed gesteunde motie motie wel enkele termijnen aan gekoppeld om de vinger aan de pols te kunnen houden.

starterswoningen Hoogeloon Bladel Transparant

Woningbouw in onze gemeente.

Alhoewel de gemeente niet op alle factoren die bij de versnelling van woningbouw een rol kunnen spelen invloed heeft of kan(bij)sturen, het betreft immers tevens een landelijk probleem, doen wij er als BT alles aan om zo spoedig en zo veel mogelijk in de woonbehoefte van onze inwoners te kunnen voorzien.

Uiteraard heeft in dit kader de situatie m.b.t. plan Akkerstraat Hoogeloon onze aandacht, dit in samenhang met de mogelijkheden voor de andere kernen van de gemeente Bladel.

Dat wij als Bladel Transparant echt werk willen maken van woningbouw blijkt ook uit dat wij bij de behandeling van de nota grondbeleid in de commissie grondgebied al meerdere malen hebben gepleit voor een actievere grondpolitiek door het doen van incidentele grondaankopen (onder voorwaarden). 

Alhoewel bij actieve grondpolitiek de nodige terughoudendheid op zijn plaats is, is er mede door de actieve inbreng van Bladel Transparant nu sprake van een verschuiving. Als er zich realistische mogelijkheden voordoen die toekomstbestendige woningbouwopties geven kan de gemeente Bladel stappen ondernemen. Dit met behoud van eigen gemeentelijke regie conform de gemeentelijke woonvisie.

Binnen het huidige beleid gaat het hierbij om zowel huur-als koop-situaties en levensloopbestendige woningen voorzien van woonkeur en woonkeur plus-label. Het college is daarnaast bezig om een beleidskader CPO-initiatieven op te stellen als onderdeel van de reeds genomen en aangekondigde maatregelen om te komen tot een versnelling van de woningbouwmogelijkheden.

Participatiebedrijf Kempenplus

 

In ons verkiezingsprogramma staat: “De WVK-groep willen wij meer ruimte geven om de participatiewet uit te voeren, zodat mensen met een lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking betaald werk kunnen vinden. Mensen die dit nodig hebben willen we laten in stromen in de WVK””

Davy Jansen wethouder Bladel transparant

Wethouder Davy Jansen

Met de oprichting van het nieuwe participatiebedrijf Kempenplus valt er niemand tussen wal en schip heeft Wethouder Davy Jansen tijdens de Raadsvergadering toegelicht.

De gemeente Bladel beschikt naast de huidige WVK over een breed palet van voorzieningen en faciliteiten waarbinnen iedere inwoner zijn weg kan vinden. Voor ons telt elke inwoner, dit betekent dat wij inwoners die om welke reden dan ook minder in staat zijn om actief mee te doen (in fysieke zin of anderszins) zeker niet uit het oog verliezen.

Als Bladel Transparant vinden wij het eveneens belangrijk dat de beschikbare financiële middelen ten goede komen aan de doelgroep. Dit standpunt dat al jarenlang door Bladel Transparant is ingenomen  sluit volledig aan in de lijn die portefeuillehouder Davy Jansen volgt.

Door de toelichting van de Wethouder met een verduidelijking van deze situatie zijn ook de zorgen over een mogelijke spoedige verkoop van de locatie Hallenstraat weggenomen en kunnen wij instemmen met de plannen rondom het nieuwe participatiebedrijf.

Het spreekt vanzelf dat wij samen met onze Wethouder de ontwikkelingen kritisch blijven volgen, dit vanuit onze visie dat alle inwoners met beperkingen een volwaardige plaats in onze samenleving verdienen en daarvoor alle ondersteuning die daarvoor nodig is moeten krijgen. Het gaat immers om samen leven. Als Bladel Transparant zijn wij voor een inclusieve samenleving.inclusieve samenleving wvk Bladel Transparnt

 

 

 

 

Mantelzorgbeleid gemeente Bladel.

Als Bladel Transparant maken wij werk van een mantelzorgbeleid dat onze mantelzorgers waardeert en tot steun is.

Wij zijn de vele inwoners die zich belangeloos voor hun medemens inzetten zeer erkentelijk. Elke bijdrage is even waardevol. Het gaat nogmaals immers om samen leven. Wij bieden graag een luisterend oor en zullen mantelzorgers en vrijwilligers blijven ondersteunen. Dit in combinatie met het brede netwerk aan informele zorg- en welzijnsdiensten en de voor de doelgroep belangrijke zorgsteunpunten.

Wij zullen ons blijven inzetten om dit waardevolle netwerk te behouden en dit waar mogelijk verder te optimaliseren in het beleid van de gemeente. Dit met behoud van het mantelzorgcompliment in de vorm van het door Wethouder Jansen samen met de ondernemers van het centrum van Bladel speciaal ontwikkelde lokale waardebon voor mantelzorgers

In onze optiek verdienen jonge mantelzorgers eveneens extra aandacht en waardering voor hun inzet.  De vele werkgevers en ondernemers in onze gemeente kunnen hun steentje bijdragen door een mantelzorgvriendelijke werkwijze te implementeren in hun organisatie.

Wij helpen u verder als inwoner, mantelzorger, vrijwilliger  of ondernemer in de gemeente Bladel.

In de gemeente Bladel kunt u voor hulp terecht bij het zorgloket Bladel en de zorgsteunpunten in elke kern. Daarnaast beschikt de gemeente Bladel over een Platform informele zorg. In dit platform zijn alle professionele en informele zorgorganisaties vertegenwoordigd. Neem gerust eens een kijkje op deze site als u hulp nodig heeft. De organisaties helpen u graag verder. Als Mantelzorger kunt u ook terecht bij het laagdrempelige mantelzorgspreekuur in dienstencentrum De Goei Plak in Bladel of  in de andere steunpunten in onze gemeente.

 

 

 

 

 

 

Read more »

Weg met de boeren (2) column Paul Wouters

Weg met die boeren (2)

Paul Wouters Bladel Transparant

Paul Wouters

Het is inmiddels een jaar geleden toen ik, net voor de verkiezingen, een column schreef over de wijze waarop onze boeren in de regio werden weggezet. Ze werden/worden vaak weggezet als gewetenloze managers van dierfabrieken. Ik zeg bewust ook werden. De grote hetze tegen de boeren in onze gemeente is wat neergedaald.

Ik denk niet dat dit komt doordat criticasters zich bewust geworden zijn van het feit dat er met hun emotionele toon en afschilderingen iets te behalen valt. Ik denk vooral dat het komt door een grotere groep inwoners die de boeren in onze gemeente wel een warm hart toe dragen en snappen met welke issues ze te maken hebben. Daarmee zeg ik niet dat ze geen zorgen hebben. Maar ze zien wel in dat deze zorgen opgelost kunnen worden door in gesprek te gaan in plaats van tegen over elkaar te staan.

 

Nu, een jaar na de verkiezingen, hebben we samen met de coalitie partijen CDA en VHP een nieuw bestemmingsplan en omgevingsvisie kunnen vaststellen waarin we de boeren meer ontwikkelingsruimte geven. Het is fijn om te zien dat het college en haar ambtenaren dit binnen een jaar hebben weten te realiseren.

Veel inwoners zullen zich nu zorgen maken dat de stallen dadelijk als paddenstoelen uit de grond schieten. Ik kan ze gerust stellen! De veehouderij, en vooral die in de provincie Brabant, hebben veel beperkingen om zich te ontwikkelen.

Denk aan de dierrechten, maximaal bouwblok van 1.5 hectare, fosfaatrechten, het Europees fosfaatplatfond, de programmatische aanpak stikstof (PAS), staldering, ammoniakregels, de Brabantse Zorgvuldigheidsscore (BZV), en dan nog niet te spreken over de verplichte duurzaamheidseisen die nu worden opgelegd door de provincie. Kortom het beeld dat de ontwikkeling onbegrensd is, is onjuist.

Laten we een belangrijker punt prioriteit geven: de stoppende boeren.

Wie beheert straks het landschap? Welke oplossing liggen er met betrekking tot duurzame energie en klimaat? Welke omschakelingen en herbestemmingen zijn er mogelijk? Binnenkort zijn er meer lege stallen dan lege kantoren, zo berekenden onderzoekers van Wageningen Universiteit onlangs. Je begint niet zomaar iets nieuws in het buitengebied, omschakelen is ook investeren. Dit zijn vraagstukken die beantwoord moeten worden voor een leefbaar en vitaal buitengebied.

Veel boeren worstelen met de toekomst. Een goed toekomstperspectief voor gestopte en stoppende boeren zal afhangen op welke wijze onze gemeente dit gaat faciliteren. Elke situatie is anders, er zal maatwerk moeten komen. Overal een camping en caravanstalling is geen oplossing.

Onze gemeente heeft nog maar 135 landbouwbedrijven. Binnen dit aantal zitten 6 kippenbedrijven, 26 varkensbedrijven, 59 melkvee/rundvee bedrijven, 26 paardenhouders, 10 tuinbouwbedrijven waarvan ook een groot aantal akkerbouwers. Laten we deze ondernemers koesteren en inzien wat ze bijdrage aan het landschap, economie, klimaatoplossingen en het voornaamste: ons voedsel!

Paul Wouters

Raadslid Bladel Transparant

Read more »

Na de zomer duidelijkheid rondom de N284.

De Fractie Bladel Transparant heeft naar aanleiding van de door het College verstrekte antwoorden op de art41-vragen opnieuw de situatie van de N284 Bladel/Hapert aan de orde gesteld. Deze nieuwe inhoudelijke en procedurele vragen zijn ontstaan op basis van  van het al langer bestaande van aanpak N284.

De portefeuillehouder Wim van der Linden bevestigt de door de fractie BT getrokken conclusie dat de projectvoorbereiding achterloopt op de in het plan van aanpak opgenomen tijdplanning.

Opgelopen achterstand plan van Aanpak N284 moet ingehaald worden.

N284 Bladel/Hapert

N284 Bladel/Hapert (foto:Paul Wouters.)

De achterstand op de tijdplanning is met name veroorzaakt door uitblijven van toewijzen van een projectmanager in het gezamenlijke ambtelijke kernteam door de provincie. De provinciale projectmanager is sinds kort -1 februari 2019- wel beschikbaar.

Momenteel wordt de bestuurlijke organisatie, de stuurgroep, ingericht welke naar verwachting zal gaan bestaan uit de gedeputeerde en de twee portefeuillehouders van de in het project participerende gemeenten.

De bestuurlijke en ambtelijke inzet is om de opgelopen achterstand op korte termijn voor een belangrijk deel in te halen en te komen tot:
1. afronden inrichtingsvisie;
2. afstemmen van deelprojecten op inrichtingsvisie en verder uitwerken van deelprojecten.

Informatie over de oplossingsrichtingen en keuzes N284 in aantocht.

Ambitie blijft om in het jaar 2020 te starten met de uitvoering buiten op straat en om het project binnen het
tijdsbestek van de oorspronkelijke planning volledig af te ronden.
De portefeuillehouder zegt toe de raad in de eerste vergadering na het zomerreces 2019 te informeren
over:
1.de stand van zaken met betrekking tot het project op dat moment;
2,de in de inrichtingsvisie neergelegde keuzen en de daaruit voorvloeiende oplossingen:
3.robuuste infrastructurele aanpassingen;
4.beïnvloeden verkeersstromen;
5.Quick wins, als voorlopers op en passend binnen robuuste aanpassingen.

In een overlegstructuur tussen werkgevers en overheid wordt het bedrijfsleven en het Huis van de Brabantse
Kempen betrokken bij de problematiek van verkeer, infrastructuur en mobiliteit.

De fractie BT kwalificeert de ontvangen informatie  als helder. De door de portefeuillehouder Wim van der Linden gedane toezegging acht de fractie voorlopig toereikend en de fractie ziet derhalve af van indiening van de door haar
voorbereide N284_motieBT

Als Bladel Transparant wachten wij op dit moment de invulling van de door de Portefeuillehouder gedane toezegging en de informatie over de 5 genoemde punten af. Na het zomerreces 2019 krijgt het onderwerp N284 wat ons betreft zeker een vervolg.

 

Fractie Bladel Transparant

Read more »

“Wethouder Jansen” en “gewoon Davy”

Ik heb de leukste baan van de wereld. Of in ieder geval van Bladel. Als wethouder sport, cultuur, welzijn en zorg heb ik namelijk met elke inwoner van de gemeente te maken. En elke inwoner heeft ook met mij te maken. Ik zie mezelf dus als wethouder van iedereen.

Daarom vind ik het belangrijk om te laten zien wat ik doe, wat mij bezighoudt en wie ik ontmoet. En wat mijn baan zo leuk én soms lastig maakt. Dat ga ik de komende tijd doen in een maandelijkse column, en dit is de eerste.

Davy Jansen

Davy Jansen

270 dagen wethouder.

Op het moment dat ik dit verhaal typ, ben ik 270 dagen wethouder. 270 dagen waarin ik veel mensen heb ontmoet, beslissingen heb genomen, verhalen heb gehoord en we een nieuwe burgemeester hebben gekregen.

Toch ben ik ook gewoon inwoner van de gemeente gebleven. Op die manier wilde ik de burgemeester onze prachtige gemeente laten zien: niet alleen als wethouder Jansen, maar ook als inwoner Davy.

Daarom zijn we undercover de gemeente in gegaan, in spijkerbroek met trui en kaplaarzen aan. Zo zijn we de weilanden in gegaan, langs de sportvelden en projecten, en we hebben zonder afspraak bezoeken gebracht aan plekken en mensen waar ik als wethouder mee bezig ben.

Hetzelfde maar toch anders.

En ondanks dat ik mezelf vooral ook als onderdeel van de gemeenschap zie, zien mensen mij vaak als ‘wethouder’ en ‘u’. Dat vind ik nog steeds gek, al is er ook veel veranderd voor mij persoonlijk: mijn kledingkast is bijvoorbeeld voller komen te hangen met jasjes en pakken. Maar op casual vrijdag loop ik nog steeds het liefst in mijn spijkerbroek rond.

Ik sta nog steeds elke week op het voetbalveld, op zaterdag als trainer en op zondag als speler. Tegelijkertijd heb ik ook sport in mijn portefeuille en word ik op de voetbalclub ook aangesproken als wethouder. En ik ga nog steeds lekker op wintersport. Maar in de skilift en onderaan de piste reageer ik wel op berichten van bezorgde inwoners. Wethouder ben je immers 24 uur per dag.

Maar de afgelopen 270 dagen ben ik dus ook ‘gewoon Davy’ gebleven, inwoner van Bladel. Ik vier nog steeds carnaval, geniet van een potje voetbal in het weekend, ga naar de markt, en doe mijn boodschappen op zaterdag. Ook een wethouder moet gewoon eten.

Er is dus eigenlijk niet zo veel veranderd. Je komt me overal tegen en kunt me altijd aanspreken. Ik hoop ook dat ik nog steeds even benaderbaar ben. Bijvoorbeeld tijdens het winkelen of bij de voetbal, op het gemeentehuis of via Facebook. Als ik in pak loop, maar ook in mijn spijkerbroek. Als ‘u’ en als ‘jij’. En dat moet ook als wethouder van iedereen.

Dat is denk ik ook mijn kracht: ik ben een wethouder voor alle inwoners, maar ben zelf ook gewoon een inwoner. En zo voel ik me ook: ‘gewoon Davy’ als het kan, wethouder Jansen als het moet.

Read more »

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!