Nieuws

De AED, een goed idee.

Vorige week was ik aanwezig bij de opening van een buurt-aed, gefi nancierd door de buurt met een crowd-fundingsactie. Een goed en belangrijk initiatief, omdat de aanrijtijd van de ambulance in onze gemeente soms (te) lang is. Daarom zetten we er vol op in om hier verbetering in aan te[…]

Lees meer »

Bladel Transparant zet in op woningbouw, het participatiebedrijf en mantelzorgbeleid

Tijdens de laatste raadsvergadering heeft Bladel Transparant bij het agendapunt de Kempische woonvisie 2019-2023 een uitgebreid amendement ingediend dat er onder meer voor zorgt dat de eigen woonvisie voor gaat op de Kempen-woonvisie. In het amendement hebben wij tevens opgenomen dat er voor de gemeente Bladel nadrukkelijker moet worden gekeken[…]

Lees meer »

Weg met de boeren (2) column Paul Wouters

Weg met die boeren (2) Het is inmiddels een jaar geleden toen ik, net voor de verkiezingen, een column schreef over de wijze waarop onze boeren in de regio werden weggezet. Ze werden/worden vaak weggezet als gewetenloze managers van dierfabrieken. Ik zeg bewust ook werden. De grote hetze tegen de[…]

Lees meer »

Na de zomer duidelijkheid rondom de N284.

De Fractie Bladel Transparant heeft naar aanleiding van de door het College verstrekte antwoorden op de art41-vragen opnieuw de situatie van de N284 Bladel/Hapert aan de orde gesteld. Deze nieuwe inhoudelijke en procedurele vragen zijn ontstaan op basis van  van het al langer bestaande van aanpak N284. De portefeuillehouder Wim[…]

Lees meer »

Voortgang (tussen)oplossingen N284 Bladel/Hapert

Het College heeft inmiddels  schriftelijk gereageerd op onze vragen over de problematiek rondom de N284. Uit de antwoorden blijkt dat het College bezig is om de N284 “”toekomstproof”” te maken via het samenstellen van een kernteam met vertegenwoordigers uit verschillende gemeenten. De schriftelijke reactie bevat  onder meer de volgende mededeling[…]

Lees meer »

Politieke kerstgedachte 2018

Politieke kerstgedachte 2018 De laatste jaren heb ik mijn politieke kerstgedachte of nieuwjaarswens met jullie gedeeld en ook dit jaar ga ik verder met deze traditie. In 2017 riep ik alle inwoners van Bladel op vooral vooruit te kijken en niet te blijven hangen in het verleden. Voor de gemeenteraadsverkiezingen[…]

Lees meer »

Gemeente Bladel zelfstandig: een logische keuze.

Veerkrachtig bestuur Onder de noemer ‘Veerkrachtig bestuur’ heeft de provincie aan Brabantse gemeenten gevraagd kritisch naar zichzelf te kijken. Gemeenten krijgen steeds meer en complexere taken. De vraag is of een gemeente voldoende bestuurskracht heeft om deze taken goed te volbrengen. Schaalgrootte In de Kempengemeenten leidt dat tot een debat[…]

Lees meer »
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!