plan Kempenland Bladel staat open voor inspraak

Project plan Kempenland staat open voor inspraak.

Het project plan Kempenland herziening 2018 staat tot en met 15 augustus 2018 open voor inspraak. Wij zijn benieuwd naar uw mening over dit gebied. Maak gebruik van de mogelijkheid om voor 15 augustus 2018 een inspraakreactie in te sturen.

Wat is er volgens u nodig om dit gebied voor alle inwoners, waaronder inwoners met een zorgvraag, toekomstbestendig en voor iedereen aantrekkelijk in te richten? Zou uĀ  hier willen wonen of recreeren?

De schriftelijke inspraakkreacties kunt u versturen naar de gemeenteraad. Indien u een mondelingeĀ  inspraakreactie wenst te geven dan is dit eveneens mogelijk tijdens de openingsuren van het gemeentehuis.

Bij de inspraak is het wel van belang om aan te geven op welk onderdeel van het plan uw inspraaktreactie betrekking heeft.