Hoogeloon: Samenwerking die écht werkt

Hoogeloon, een dorp met een sterk gevoel van saamhorigheid en samenwerking, staat bekend om zijn gezamenlijke inzet voor de gemeenschap. In Hoogeloon zien we hoe verenigingen en inwoners de handen ineen slaan om gezamenlijke doelen te bereiken. Samenwerking is de sleutel tot succes in Hoogeloon, waarin mensen elkaar ondersteunen en versterken. Het dorp biedt volop mogelijkheden voor sport, cultuur en ontspanning. Hoogeloon: waar samenwerking écht werkt.

Enkele belangrijke speerpunten voor Hoogeloon zijn:

We begrijpen dat sluipverkeer overlast kan veroorzaken in de wijk Gooskens. We zetten ons in voor maatregelen die dit sluipverkeer tegengaan en de leefbaarheid voor de bewoners verbeteren. Samen met bewoners en verkeersdeskundigen zoeken we naar passende oplossingen.

Veiligheid op de wegen en straten van Hoogeloon is een prioriteit voor ons. We willen samen met inwoners en verkeersdeskundigen werken aan verbeteringen in verkeerssituaties, zodat onze dorpsgemeenschap veilig kan bewegen en zich kan verplaatsen.

Verlichting speelt een cruciale rol in het waarborgen van veiligheid, vooral voor voetgangers en fietsers. We streven naar verbeteringen in de verlichting van voet- en fietspaden om de veiligheid en het comfort voor alle weggebruikers te vergroten.

Woningbouw is van groot belang voor de toekomst van Hoogeloon. We willen uitbreidingsgebieden toewijzen voor woningbouw, zodat er ruimte is voor een gevarieerd woningaanbod dat aansluit bij de behoeften van onze inwoners.

Het vrijkomen van de locatie van de korfbalvereniging biedt kansen voor een toekomstbestendig sportpark met een maatschappelijke functie. We willen samenwerken met verenigingen en belanghebbenden om deze locatie een nieuwe bestemming te geven die aansluit bij de behoeften van onze dorpsgemeenschap.

Denk mee, doe mee,
Word lid!

Bij Bladel Transparant geloven we in de kracht van samenwerking en betrokkenheid van onze inwoners bij de ontwikkeling van Hoogeloon. We nodigen alle Hoogelooners uit om met ons mee te denken en hun ideeën en suggesties te delen. Samen bouwen we aan een veilige, leefbare en toekomstbestendige gemeenschap waarin iedereen zich thuis voelt.