Visie

Bij Bladel Transparant zien we een toekomst voor ons waarin onze gemeente Bladel een bloeiende en leefbare omgeving is voor al haar inwoners. We geloven in een samenleving waarin de politiek dichtbij de inwoners staat en waarin iedereen gehoord en betrokken wordt bij belangrijke beslissingen. Onze visie is gebaseerd op openheid, integriteit en transparantie in het bestuur, waarbij we streven naar een gemeente die proactief communiceert met haar inwoners en hen betrekt bij het vormgeven van de toekomst. We willen een lokale overheid zijn die er is voor haar inwoners, met oog voor de menselijke maat. Onze visie omvat een gemeente waarin zorg en welzijn toegankelijk zijn voor iedereen, waar voorzieningen van hoog niveau zijn en waar ondernemerschap en economische groei gestimuleerd worden. We willen een gemeente waarin jong en oud, starters en senioren, zich thuis voelen en waar er ruimte is voor groei, ontwikkeling en een gezonde doorstroming op de woningmarkt. Kortom, een gemeente waarin de leefbaarheid en het welzijn van de inwoners centraal staan.

Missie

Onze missie is om met toewijding en daadkracht te werken aan de belangen van de inwoners van de gemeente Bladel. Als politieke partij streven we naar een gemeente die voor haar inwoners staat, waarbij we ons inzetten voor zorg, welzijn, voorzieningen, economie en woningbouw. We willen een brug vormen tussen de inwoners en het bestuur, waarbij we naar de behoeften en wensen van de samenleving luisteren en deze vertalen naar concrete acties en beleid. Onze missie omvat het behartigen van de belangen van alle inwoners, ongeacht hun achtergrond, leeftijd of politieke voorkeur. We willen dat onze gemeente een plek is waar iedereen zich gehoord en vertegenwoordigd voelt. Als Bladel Transparant willen we een actieve en betrokken rol spelen in het verenigingsleven en in de samenleving, om zo de signalen op te vangen die belangrijk zijn voor het welzijn en de leefbaarheid van onze gemeente. Samen met onze enthousiaste en diverse groep van kandidaten, streven we naar een gemeente waarin dynamiek écht tot leven komt, kracht écht het verschil maakt, verbinding écht verenigt, openheid écht telt en samenwerking écht werkt. Onze missie is om Bladel Transparant als betrouwbare en verantwoordelijke politieke partij te positioneren, die altijd bereikbaar is voor de inwoners en doet wat ze zegt. Met een duidelijke visie en een gedreven missie willen we een positieve bijdrage leveren aan de toekomst van onze gemeente Bladel.