Netersel: Openheid die écht telt.

Netersel, een dorp gekenmerkt door zijn open en gastvrije karakter, staat bekend om zijn openheid en betrokkenheid. In Netersel vinden we een hechte gemeenschap waar mensen elkaar met open armen ontvangen. Verenigingen en culturele evenementen brengen mensen samen en versterken de sociale cohesie. De prachtige omgeving rondom Netersel biedt mogelijkheden voor ontspanning en recreatie. Netersel: waar openheid écht telt.

Enkele belangrijke speerpunten voor Netersel zijn:

We willen de openbare ruimte en het groen in en rondom de kern van Netersel op een vernieuwende manier inrichten. Denk aan het creëren van een speelbos, schooltuin of een ontmoetingsplek zoals het CarolusSimplex plein. We willen een omgeving creëren waar jong en oud samenkomen en waar groen en natuur een belangrijke rol spelen.

De kerk heeft een centrale plek in het hart van Netersel. We willen onderzoeken welke mogelijkheden er zijn voor een passende herbestemming van dit historische gebouw, zodat het een nieuwe functie kan vervullen die aansluit bij de behoeften van onze dorpsgemeenschap.

We streven naar een levensloopbestendig dorp waar senioren comfortabel en veilig kunnen wonen. We willen meer ruimte creëren voor seniorenwoningen die aansluiten bij de wensen en behoeften van onze oudere inwoners, zodat zij zo lang mogelijk in Netersel kunnen blijven wonen.

Starters hebben behoefte aan betaalbare woningen in Netersel. We willen het Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) faciliteren, zodat starters gezamenlijk hun eigen woningen kunnen realiseren. Daarnaast willen we extra uitbreidingsgebieden toewijzen voor de bouw van nieuwe woningen, zodat er ruimte is voor een gevarieerd en betaalbaar woningaanbod.

Om de leefbaarheid en veiligheid te waarborgen, willen we het sluipverkeer in Netersel tegengaan. We zetten ons in voor maatregelen die ervoor zorgen dat het verkeer op de juiste wegen blijft en onze dorpskern ontzien wordt.

Denk mee, doe mee,
Word lid!

Bij Bladel Transparant geloven we in de kracht van een groen en leefbaar Netersel waarin de wensen van onze inwoners centraal staan. We nodigen alle Neterselnaren uit om met ons mee te denken en hun ideeën en suggesties te delen. Samen bouwen we aan een bloeiend en leefbaar dorp waarin iedereen zich thuis voelt.