Onze Speerpunten

Bij Bladel Transparant willen we veel bereiken voor alle inwoners van onze gemeenschap. Of het nu gaat om grote of kleine zaken, we streven naar een gemeente waarin de politiek dicht bij de inwoners staat. We willen dat inwoners zich gehoord en betrokken voelen, en dat de gemeente proactief communiceert met haar inwoners. Wetten zijn belangrijk, maar we mogen de menselijke maat niet uit het oog verliezen. Daarom willen we een lokale overheid die direct aanspreekbaar is en die er voor haar inwoners is, niet andersom!

✔ Onze prioriteit ligt bij het toegankelijk maken van zorg en welzijn voor iedereen.
✔ We willen een sterke verbinding tussen wonen en zorg, zodat mensen zo lang mogelijk in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen.
✔ Het bestrijden van armoede en eenzaamheid staat hoog op onze agenda, zodat niemand in onze gemeente aan de zijlijn hoeft te staan.

✔ In elke kern willen we toekomstbestendige sportparken en accommodaties realiseren, zodat sport en ontspanning voor iedereen binnen handbereik zijn.
✔ We streven naar een nieuw binnenbad in de gemeente Bladel en een zwemvijver bij de Egyptische poort, om nog meer mogelijkheden voor recreatie en ontspanning te bieden.
✔ Het behoud van voldoende maatschappelijke en zorgfuncties in alle kernen is essentieel voor een leefbare gemeente.

✔ Het ontwikkelen van meer starters- en seniorenwoningen is een prioriteit, zodat iedereen een passende woonplek kan vinden.
✔ We willen procedures voor woningbouw en projectontwikkeling versnellen, vereenvoudigen en duidelijker maken om de woningbouw te stimuleren.
✔ Het vastleggen van een lange termijn woningbouwprogramma met een actieve rol voor de gemeente, waarbij we meer inzetten op uitbreidingslocaties voor toekomstige groei en ontwikkeling.

✔ We willen nauw samenwerken met ondernemers en centrummanagers om de middenstand in alle kernen te handhaven en te ondersteunen.
✔ Een strategische impuls geven aan innovatieve bedrijven en een goed ondernemersklimaat behouden, zodat ondernemers kunnen blijven floreren in onze gemeente.
✔ We hechten veel waarde aan de herinrichting van de N284 om de mobiliteit te verbeteren en de bereikbaarheid te vergroten.

Inzet per dorp

Bladel

Waar dynamiek écht tot leven komt.

Hapert

Kracht die écht het verschil maakt.

Casteren

Verbinding die écht verenigt.

Netersel

Openheid die écht telt.

Hoogeloon

Samenwerking die écht werkt.

Zorg en Welzijn

✔ Onze prioriteit ligt bij het toegankelijk maken van zorg en welzijn voor iedereen.

✔ We willen een sterke verbinding tussen wonen en zorg, zodat mensen zo lang mogelijk in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen.

✔ Het bestrijden van armoede en eenzaamheid staat hoog op onze agenda, zodat niemand in onze gemeente aan de zijlijn hoeft te staan.

Voorzieningen

✔ In elke kern willen we toekomstbestendige sportparken en accommodaties realiseren, zodat sport en ontspanning voor iedereen binnen handbereik zijn.

✔ We streven naar een nieuw binnenbad in de gemeente Bladel en een zwemvijver bij de Egyptische poort, om nog meer mogelijkheden voor recreatie en ontspanning te bieden.

✔ Het behoud van voldoende maatschappelijke en zorgfuncties in alle kernen is essentieel voor een leefbare gemeente.

Woningbouw

✔ Het ontwikkelen van meer starters- en seniorenwoningen is een prioriteit, zodat iedereen een passende woonplek kan vinden.

✔ We willen procedures voor woningbouw en projectontwikkeling versnellen, vereenvoudigen en duidelijker maken om de woningbouw te stimuleren.

✔ Het vastleggen van een lange termijn woningbouwprogramma met een actieve rol voor de gemeente, waarbij we meer inzetten op uitbreidingslocaties voor toekomstige groei en ontwikkeling.

Economie en ondernemerschap

✔ We willen nauw samenwerken met ondernemers en centrummanagers om de middenstand in alle kernen te handhaven en te ondersteunen.

✔ Een strategische impuls geven aan innovatieve bedrijven en een goed ondernemersklimaat behouden, zodat ondernemers kunnen blijven floreren in onze gemeente.

✔ We hechten veel waarde aan de herinrichting van de N284 om de mobiliteit te verbeteren en de bereikbaarheid te vergroten.

Meteen aan de slag

Samen met ons team van gedreven en betrokken kandidaten, en in nauwe samenspraak met onze inwoners, willen we deze doelen realiseren. Bladel Transparant staat klaar om de komende periode vol enthousiasme en vastberadenheid te werken aan een gemeente waarin het goed wonen, werken en leven is voor iedereen.

Bladel Transparant is vastbesloten om onze gemeente Bladel verder te ontwikkelen en te verbeteren. Onze inzet richt zich op diverse belangrijke aspecten van het gemeentebeleid, om zo een positieve impact te hebben op het dagelijks leven van onze inwoners.

 • Realisatie van een nieuw binnenzwembad in de gemeente Bladel met subsidieondersteuning.
 • Stimuleren van recreatie en vrijetijdsbesteding, met focus op watersportactiviteiten op de Egyptische Poort door de ontwikkeling van een zwem- en recreatievijver.
 • Streven naar lage en waar mogelijk verlaagde gemeentelijke lasten, zoals OZB en rioolheffing.
 • Uitbreiden van oplaadpunten voor zowel auto’s als fietsen om duurzaamheid te bevorderen.
 • Implementatie van een éénloketsysteem (sociaal huis) voor directe toegang tot zorg en welzijnsvoorzieningen.
 • Aandacht voor de toekomstige uitdagingen in de zorgsector met een informatiecampagne tegen eenzaamheid en ter bevordering van het eigen netwerk.
 • Actief streven naar een gezonde doorstroming en ontwikkeling van starters- en seniorenwoningen.
 • Vereenvoudigen en versnellen van procedures voor woningbouw en projectontwikkeling.
 • Creëren van een ecozone langs de A67 om het groene karakter van de gemeente te bevorderen.
 • Faciliteren van dorpsondersteuning waar nodig om de leefbaarheid te vergroten.
 • Onderzoek starten voor een regionaal bedrijventerrein en behoud en verbetering van bestaande bedrijventerreinen.
 • Inzetten op een strategische impuls voor innovatieve bedrijven en behoud van een gunstig ondernemersklimaat in de gemeente.
 • Prioriteit geven aan de herinrichting van de N284 voor betere mobiliteit in de gemeente Bladel.
 • Behoud van voldoende maatschappelijke en zorgfuncties in alle kernen om de leefbaarheid te waarborgen.
 • Samenwerken met ondernemers en centrummanagers om de middenstand in alle kernen te handhaven.
 • Creëren van een lange termijn woningbouwprogramma met een actieve rol van de gemeente en focus op uitbreidingslocaties.
 • Handhaven en verbeteren van de kwaliteit, veiligheid en aantrekkelijkheid van bestaande bedrijventerreinen.