Bezuinigen is niet leuk, maar wel noodzakelijk

In een sfeer van eenheid is het de gemeenteraad van Bladel gelukt om de komende jaren structureel ruim 1,7 miljoen te bezuinigen. In twee gemeenteraadsvergaderingen zijn er door de gemeenteraad besluiten genomen om deze bezuinigingen te bewerkstelligen. De huidige cijfers geven aan dat we € 231.000 te veel bezuinigd hebben, maar Bladel Transparant is van mening dat dit juist goed is om eventuele toekomstige extra bezuinigingen opgelegd door het Rijk te kunnen opvangen. Mocht dit niet gebeuren dan is er voor de nieuwe gemeenteraad nog ruimte om nieuw beleid te maken en uit te voeren.

Bezuinigingen zijn noodzakelijk
Door een verminderde bijdrage aan de gemeente vanuit het Rijk kreeg de gemeente Bladel te maken met een structureel tekort in de begroting. Om ervoor te zorgen dat de gemeente Bladel financieel gezond blijft, zijn bezuinigingen noodzakelijk gebleken. Onder leiding van onze wethouder Dick Zumker is het al gelukt om € 1,3 miljoen te bezuinigen op het ambtelijk apparaat. Op advies van de gemeenteraad heeft het College van Burgemeester en Wethouders veel voorstellen gedaan om op diverse gebieden te kunnen bezuinigen. De overgebleven discussiepunten werden besproken in de gemeenteraad van 20 juni jl. Een aantal belangrijke zaken lichten we hieronder toe.

OZB en toeristenbelasting
De onroerende zaak belasting wordt eenmalig met 2% verhoogd. Omdat de rioolbelasting en de afvalstoffenheffing gaan dalen, stijgen de totale woonlasten niet met meer dan de inflatiecorrectie. De toeristenbelasting wordt verhoogd en arbeidsmigranten gaan ook toeristenbelasting betalen. Dit is niet meer dan eerlijk omdat ook deze groep gebruik maakt van alle voorzieningen in de gemeente Bladel.

Dorpskrantjes
Bladel Transparant is er voorstander van om de subsidie geleidelijk af te bouwen de komende jaren. Het is belangrijk dat er nieuwe mogelijkheden aangeboord worden, zoals digitalisering om op deze manier (kostenbesparend) de lezer te bereiken. Een papieren versie zou bijvoorbeeld tegen een kleine vergoeding verkrijgbaar kunnen zijn. Ook social media kunnen een rol spelen om doelgroepen te bereiken. Daardoor kunnen de kosten omlaag en is er minder subsidie nodig om het voortbestaan te garanderen.

Sport -en muziekverenigingen
Bladel Transparant vindt sport en muziek voor onze gemeenschap erg belangrijk, maar ook deze verenigingen dienen een steentje bij te dragen in deze moeilijke tijd. Verspreid over vier jaar krijgen de verenigingen in totaal 10% minder subsidie.

Muzikale vorming
In het verleden zijn hierover vele discussies gevoerd. Bladel Transparant is van mening dat het ‘rugzakje’ voor iedereen die het echt nodig heeft beschikbaar blijft. De doelstelling is om dit inkomenaafhankelijk te maken waardoor er een bedrag van € 40.000 bezuinigd kan worden. De subsidie aan de basisscholen wordt gehalveerd, waardoor er nog een jaar gesubsidieerd muziekonderwijs gegeven kan worden door een vakdocent.

Bibliotheek
Wist u dat de bibliotheek jaarlijks bijna een half miljoen euro subsidie krijgt? Bladel Transparant vindt dit te veel en daarom is er een bezuinigingstaakstelling opgelegd. In onze ogen is deze te miniem, dit mag wat Bladel Transparant betreft nog kritischer bekeken worden. Bladel Transparant onderschrijft wel degelijk het nut van de bibliotheek.

Grote projecten
Bladel Transparant wilde de aanleg van de Gozelinusbocht uitstellen, totdat de economie weer aantrekt en dit project gekoppeld kan worden aan woningbouw. Er bleek geen meerderheid voor dit idee te stemmen. Daarnaast hebben we als gemeente nog ruim vier miljoen euro aan NRE gelden op de ‘bank’ en over dit bedrag ontvangt de gemeente rente. Bladel Transparant wil graag dat de NRE gelden vrij beschikbaar komen om zo grote projecten te kunnen uitvoeren, maar hier waren alle andere partijen het helaas niet mee eens.

NIEUWS

Energie delen via ‘energiehub’ op het KBP om stroomtekort tegen te gaan

mei 30, 2024

Ontwikkelingen en open dag nieuw Gemeenschapscentrum in Bladel

mei 29, 2024

In gesprek met Jeroen Dijsselbloem: De Toekomst van de Brainportregio en Gemeente Bladel

mei 24, 2024

Een simpele boodschap

mei 21, 2024