Jaarlijkse update Woningbouwprogramma gemeente Bladel 2024-2033

De gemeente Bladel heeft het woningbouwprogramma voor de periode 2024-2033 bijgewerkt. Dit programma, dat jaarlijks wordt herzien, bevat de plannen voor de bouw van 1.444 nieuwe woningen in de komende tien jaar. Deze update markeert een significante toename in het aantal geplande woningen in vergelijking met voorgaande jaren. Dit getal weerspiegelt de gemeente’s verhoogde ambitie om meer woningen te bouwen, in lijn met de doelstelling om tegen 2040 in totaal 2.900 woningen te realiseren.

Het programma omvat een mix van harde plannen, die 27% van het totaal uitmaken, en meer flexibele projecten die in verschillende stadia van planning zijn. Harde plannen passen binnen reeds vastgestelde of onherroepelijke omgevingsplannen, wat duidt op een hoge waarschijnlijkheid van realisatie.

Het woningbouwprogramma 2024-2033 bestaat uit 1.444 woningen. Daarmee is het programma in één jaar tijd fors toegenomen. Deze toename is voornamelijk te danken aan de toevoeging van potentiële woningbouwcapaciteit in Hapert (Stokekkers, circa 125 woningen). Twee projecten in Hoogeloon: ‘Tussen de Dycken’ (80 woningen, grondbezit gemeente en Breeakkers (36 woningen, potentiële woningbouwcapaciteit). Het toevoegen van verschillende kleinere projecten in Bladel

Het woningbouwprogramma streeft ernaar niet alleen het aantal woningen te verhogen maar ook de diversiteit in het woningaanbod te verbeteren, met 40% van de plannen gericht op het sociale segment, inclusief zowel huur- als koopwoningen.

NIEUWS

Politiek saai? Niet na het volgen van de gratis cursus Politiek Actief!

april 10, 2024

Winnen wordt bepaald door de juiste verhouding van scoren en kansen missen.

april 2, 2024

Gemeenteraad Bladel akkoord met nieuwe inrichting Sportpark De Smagtenbocht in Bladel

maart 22, 2024

Jaarlijkse update Woningbouwprogramma gemeente Bladel 2024-2033

maart 15, 2024