Jaarlijkse update Woningbouwprogramma gemeente Bladel 2024-2033

De gemeente Bladel heeft het woningbouwprogramma voor de periode 2024-2033 bijgewerkt. Dit programma, dat jaarlijks wordt herzien, bevat de plannen voor de bouw van 1.444 nieuwe woningen in de komende tien jaar. Deze update markeert een significante toename in het aantal geplande woningen in vergelijking met voorgaande jaren. Dit getal weerspiegelt de gemeente’s verhoogde ambitie om meer woningen te bouwen, in lijn met de doelstelling om tegen 2040 in totaal 2.900 woningen te realiseren.

Het programma omvat een mix van harde plannen, die 27% van het totaal uitmaken, en meer flexibele projecten die in verschillende stadia van planning zijn. Harde plannen passen binnen reeds vastgestelde of onherroepelijke omgevingsplannen, wat duidt op een hoge waarschijnlijkheid van realisatie.

Het woningbouwprogramma 2024-2033 bestaat uit 1.444 woningen. Daarmee is het programma in één jaar tijd fors toegenomen. Deze toename is voornamelijk te danken aan de toevoeging van potentiële woningbouwcapaciteit in Hapert (Stokekkers, circa 125 woningen). Twee projecten in Hoogeloon: ‘Tussen de Dycken’ (80 woningen, grondbezit gemeente en Breeakkers (36 woningen, potentiële woningbouwcapaciteit). Het toevoegen van verschillende kleinere projecten in Bladel

Het woningbouwprogramma streeft ernaar niet alleen het aantal woningen te verhogen maar ook de diversiteit in het woningaanbod te verbeteren, met 40% van de plannen gericht op het sociale segment, inclusief zowel huur- als koopwoningen.

NIEUWS

Energie delen via ‘energiehub’ op het KBP om stroomtekort tegen te gaan

mei 30, 2024

Ontwikkelingen en open dag nieuw Gemeenschapscentrum in Bladel

mei 29, 2024

In gesprek met Jeroen Dijsselbloem: De Toekomst van de Brainportregio en Gemeente Bladel

mei 24, 2024

Een simpele boodschap

mei 21, 2024