Archive For 01/10/2017

Raadsvergadering 21 september 2017

Raadsvergadering 21 september 2017

Naast de discussie over een eventueel te vormen federatie (ons standpunt is en blijft om
het bestuur zo dicht mogelijk bij de inwoners te houden  we willen daarom eerst een
onderzoek) stonden er nog 2 agendapunten op de Raadsagenda van 21 september.

Minimabeleid gemeente Bladel

Het college heeft de Raad een voorstel voorgelegd waarbij de uitvoering van het minima-
beleid overgedragen wordt aan Stichting Leergeld.

Voorheen lag de uitvoering altijd bij ISD de Kempen. De basis van het minimabeleid waslogo stichting keergeld Veldhoven de Kempen

altijd 120% van de bijstandsnorm. Dit blijft zo, maar is doordat de uitvoering nu bij Stichting Leergeld en een nog te vormen Jeugd- en cultuurfonds komt te liggen geen harde eis meer.

Positieve ontwikkeling

Als Bladel Transparant zijn we daar erg positief over, omdat er nu meer naar de feitelijke
situatie van het kind kan worden gekeken. Er zijn namelijk situaties denkbaar, waarbij er
weliswaar een bruto inkomen boven de 120% van de bijstandsnorm is, maar waarbij het
netto besteedbaar inkomen geen ruimte laat voor sport en/of andere uitgaven voor het/de
kind(eren). Denk daarbij bijvoorbeeld aan gezinnen die in de WSNP zitten of bijvoorbeeld
hoge uitgaven aan ziektekosten hebben. Het bereik wordt dus groter.
Een bijkomend voordeel is dat de drempel om hulp te vragen nu lager wordt. Stichting
Leergeld komt immers bij de mensen thuis en men hoeft niet naar een loket.
Clubs en verenigingen kunnen hierbij fungeren als signaleringspunt.
De privacy is wel eenpunt van discussie, maar wij gaan er vanuit dat deze bij Stichting
Leergeld goed gewaarborgd is.
Uiteraard zal er regelmatig worden geëvalueerd of deze overgang ook echt gaat brengen
wat er wordt beoogd met deze wijziging, namelijk een groter bereik van kinderen in ar-
moede.

(more…)

Read more »