Archive For 29/06/2021

Wel of geen nieuw zwembad in de gemeente Bladel?

Een gloednieuw binnenzwembad met extra functies als fitness, fysiotherapie en een kinderopvang, gelegen aan een ruime waterpartij met strand en horeca en dat alles in het gebied Egyptische Poort in Bladel. De gemeenteraad kan zich op 8 juli uitspreken of de raad akkoord gaat met het toevoegen van deze ontwikkeling op de Egyptische Poort waarna het college en initiatiefnemers verder kunnen met uitwerken.

Bladel Transparant is in 2005 opgericht met als een van de belangrijkste doelstelling het openhouden van openluchtzwembad “De Smagtenbocht”. Ikzelf was destijds 10 jaar oud toen ik kennismaakte met de partij Bladel Transparant. Mijn toenmalige basisschoollerares

Niek Panjoel Bladel Transparant

Niek Panjoel

was lid en liet mij kennismaken met politiek. Helaas is in 2007 het buitenbad definitief gesloten. Sindsdien zijn er door de Bladelse politiek meerdere pogingen gedaan om een nieuw project te ontwikkelen op de Egyptische Poort. Helaas al bijna 15 jaar zonder resultaat.

De afgelopen periode werkte onze wethouder Davy Jansen hard aan een nieuw plan. Daarbij moeten sport en recreatie centraal staan en moet een zwemvijver het leed van het gesloten/verdwenen buitenbad doen vergeten. Ook zouden er nog passende woningen gebouwd moeten worden om het project kostenneutraal te maken. Dit uitgewerkte project zal eind dit jaar besproken worden in de gemeenteraad. Maar ondertussen hebben een aantal lokale ondernemers een mooi deel van het plan uitgewerkt.

Masterplan al eerder vastgesteld.

Zo is vanuit het eerder vastgestelde masterplan nu een plan ontstaan waarbij een gloednieuw gebouw wordt neergezet met daarin een sportruimte, fysiotherapie, kinderopvang, horecagelegenheid en als belangrijkste een gloednieuw binnenzwembad. Het is een Gezondheidsvoorziening Egyptische Poort waarin allerlei onderdelen samenkomen: van zorg tot recreëren. Iedereen in de gemeente Bladel weet dat het huidige binnenbad hard aan vervanging toe is. Het nieuwe gebouw moet 12 miljoen euro gaan kosten. Daarbij staat de gemeente garant voor de 12 miljoen, maar wordt dit geld in 40 jaar betaald door de ondernemers die in het pand zitten die daarover marktconforme huur betalen. De enige kosten voor de gemeente is een subsidie van 2 ton per jaar. Die 2 ton wordt puur en alleen uitgegeven aan het draaiend houden van het zwembad. Helaas is het in de huidige tijd niet mogelijk een zwembad te exploiteren zonder daar als gemeente subsidie voor uit te geven, anders worden de toegangskaarten veel te duur.

De keuze voor iedere politieke partij is simpel. Willen we wel of geen zwembad in de gemeente Bladel? Vinden we zwemonderwijs wel of niet belangrijk? En vinden wij dat dit 2 ton per jaar mag kosten? In de commissie grondgebied waarin dit plan is besproken, is Bladel Transparant tot nu toe de enige partij die zich hierover positief durft uit te spreken.

Wij vinden het zeer belangrijk dat kinderen zwemonderwijs blijven krijgen in Bladel, maar het gaat ons niet alleen om zwemonderwijs. Want het zwembad is voor alle mensen, van 0 tot en met 130 jaar. Van babyzwemmen tot reuma zwemmen en van kinderfeestjes tot zwemmen met bewoners van het verzorgingstehuis.

Het verbaasde BT dan ook dat er geen enkele partij in de commissie grondgebied zich positief uitsprak. Want als we ja zeggen, is er nog niets definitief aangezien het om een principebesluit gaat. En dat wil zeggen dat als we ja zeggen, dit plan enkel kan worden toegevoegd aan het totale uitgewerkte project van de Egyptische Poort. Dan kunnen de ondernemers ondertussen alles uitwerken en kunnen we eind dit jaar het hele gebied beoordelen.

BT ziet de nut en de noodzaak van dit initiatief en wij zullen ons 200% inzetten om het te laten slagen. En dan zien we het totale uitgewerkte project eind dit jaar graag tegemoet. Onze gemeenschap heeft tenslotte recht op een mooi binnenzwembad en bovenal een heerlijke

zwemvijver. Zodat we weer kunnen genieten van een verkoelende duik, daar waar het bijna 15 jaar geleden eindigde.

Als u nog vragen of opmerkingen heeft over dit stuk. Bel, app of mail gerust!

Read more »

Regeling leerlingenvervoer Bladel aangepast en de groene long weer een stapje verder.

Op de raadvergadering van 20 mei stond onder andere de nieuwe verordening bekostiging leerlingenvervoer op de agenda.

Amendementen en moties leerlingenvervoer aangenomen

Nicole Bohncke Bladel Transparant

Met het eerste amendement hebben we de politieke keus gemaakt om leerlingen van het speciaal basisonderwijs weer standaard thuis op te halen in plaats van op een opstapplaats op te laten stappen . Met het tweede amendement wordt de wachttijd teruggebracht van 3 naar 1 uur.

Het leerlingenvervoer is eigenlijk sinds de laatste verordening van 2014 niet meer geëvalueerd. Iets wat we wel heel belangrijk vinden. Ervaringen van ouders zijn erg belangrijk. Daarom hebben we via een motie het college opgeroepen om door middel van een tevredenheidonderzoek één keer in de 2 jaar het leerlingenvervoer te evalueren en terug te koppelen naar de Gemeenteraad.

Wij zijn ontzettend blij dat deze amendementen en motie unaniem zijn aangenomen door de Gemeenteraad.

Gebiedsontwerp Groene long Bladel aangenomen.

Naast de verordening over het leerlingenvervoer is in deze raadsvergadering ook het gebiedsontwerp de Groene Long vastgesteld. Het gebied de Groene Long, gelegen tussen de Postelweg, de Beemdstraat en de Zwart Akkers, is door middel van een participatief proces tot stand gekomen. Het gebied is dus volledig tot stand gekomen door initiatieven van inwoners. In deze eerste fase zullen het Pius X college, educatieve zelfoogsttuinderij “Het Groene Goud”, Kinderboerderij Bladel en de Klankbordgroep Omwonenden het gebied verder gaan inrichten.

Ook wordt verder onderzocht of het nieuwe grondstoffencentrum op het KBP gerealiseerd gaat worden en zijn er vernieuwingen vastgesteld voor de werkwijze van de Raad.

Nicole Bohncke

Fractie Bladel Transparant

Read more »

bladeltransparant.nl