Regeling leerlingenvervoer Bladel aangepast en de groene long weer een stapje verder.

Op de raadvergadering van 20 mei stond onder andere de nieuwe verordening bekostiging leerlingenvervoer op de agenda.

Amendementen en moties leerlingenvervoer aangenomen

Nicole Bohncke Bladel Transparant

Met het eerste amendement hebben we de politieke keus gemaakt om leerlingen van het speciaal basisonderwijs weer standaard thuis op te halen in plaats van op een opstapplaats op te laten stappen . Met het tweede amendement wordt de wachttijd teruggebracht van 3 naar 1 uur.

Het leerlingenvervoer is eigenlijk sinds de laatste verordening van 2014 niet meer geëvalueerd. Iets wat we wel heel belangrijk vinden. Ervaringen van ouders zijn erg belangrijk. Daarom hebben we via een motie het college opgeroepen om door middel van een tevredenheidonderzoek één keer in de 2 jaar het leerlingenvervoer te evalueren en terug te koppelen naar de Gemeenteraad.

Wij zijn ontzettend blij dat deze amendementen en motie unaniem zijn aangenomen door de Gemeenteraad.

Gebiedsontwerp Groene long Bladel aangenomen.

Naast de verordening over het leerlingenvervoer is in deze raadsvergadering ook het gebiedsontwerp de Groene Long vastgesteld. Het gebied de Groene Long, gelegen tussen de Postelweg, de Beemdstraat en de Zwart Akkers, is door middel van een participatief proces tot stand gekomen. Het gebied is dus volledig tot stand gekomen door initiatieven van inwoners. In deze eerste fase zullen het Pius X college, educatieve zelfoogsttuinderij “Het Groene Goud”, Kinderboerderij Bladel en de Klankbordgroep Omwonenden het gebied verder gaan inrichten.

Ook wordt verder onderzocht of het nieuwe grondstoffencentrum op het KBP gerealiseerd gaat worden en zijn er vernieuwingen vastgesteld voor de werkwijze van de Raad.

Nicole Bohncke

Fractie Bladel Transparant

NIEUWS

Innovatieve Energiehub op Kempisch Bedrijvenpark: Een nieuwe aanpak voor duurzame energie

mei 8, 2024

Bladel fiets Challenge: fietsen voor Voedselbank Bladel, Vrienden van Kameraet en EigenWeijzer

mei 2, 2024

Toekomstplannen voor centrumlocaties Bladel: van gezondheidscentrum tot woonruimte

april 24, 2024

Samenwerking sleutel tot duurzaam succes op het Kempisch Bedrijven Park

april 17, 2024