Raadsprogramma 2014-2018

Raadsprogramma 214-2018 gemeente Bladel

Tijdens de raadsvergadering van 25 september jl is het raadsprogramma 2014-2018 behandeld en unaniem aangenomen. Dit raadsprogramma biedt mogelijkheden, maar naar de mening van Bladel Transparant ook diverse missers. Wij hebben dan ook diverse kanttekeningen geplaatst, waarvan enkele in het raadsprogramma zijn opgenomen. Een voor een de opmerkingen van Bladel Transparant.

NRE Spaarpot

Bij de verkoop van NRE jaren geleden heeft Bladel ruimt 4 miljoen euro ontvangen. Dit heeft Bladel op de bank staan en gebruikt dit ter financiering van stenen (majeure projecten). BT is hiervan al jaren tegenstander, zeker in tijden van bezuinigingen. Het vorige college had een uitstekende nota voorgelegd hoe om te gaan met de algemene reserve, incl  de NRE-gelden, die echter door de gehele raad, uiteraard buiten BT, terzijde is geschoven. De gemeente is geen bank, maar is wel verantwoordelijk voor het in stand houden van een verantwoord weerstandsvermogen.

 

Centrum van duurzaamheid.

Hoewel we zeker voorstander zijn van duurzaamheid, kunnen wij het niet uitgelegd krijgen dat er geïnvesteerd gaat worden in een dergelijk centrum terwijl aan de andere kant bijvoorbeeld het verenigingsleven onder druk staat. Wij zijn dan ook erg benieuwd hoe deze investering in de begroting wordt verantwoord en welke gevolgen dit heeft. U moet weten dat het vorige college destijds de onderhandelingen met partijen heeft gestaakt omdat het totaalplaatje te duur was, dus ook de instandhoudingskosten.

 

snel internet/glasvezel Bladel

 

Er ligt een bestaande afspraak dat er eerst ingezet wordt op het buitengebied, daarna pas de kernen. Dit om te voorkomen dat de buitengebieden voor de leverancier niet meer interessant zijn. Dit staat niet in het raadsprogramma expliciet vermeld, daarom heeft BT hier opmerkingen over gemaakt welke door de raad unaniem worden erkend.

KempenGlas Bladel Kempentrofee 2015, glasvezel bladel
KempenGlas Winnaar Kempentrofee 2015

 

OZB en Toeristenbelasting verhoging.

Zoals wij altijd bepleiten moet de gemeentelijke balans in orde zijn door minder geld uit te geven en niet door meer geld binnen te harken. Met de eerdere verhoging van de toeristenbelasting vonden wij dat deze op een marktconform niveau is gekomen, maar met deze verdere verhoging slaan we in onze ogen de plank volledig mis.

Het niet extra verhogen van de OZB is altijd een speerpunt van ons geweest. Een inflatiecorrectie is voor ons acceptabel. De afgelopen 4 jaar is er voor gekozen om de OZB in een totaalplaatje met afvalstoffen en rioolheffing te nemen. Dit zijn de totale gemeentelijke woonlasten. Dit vonden wij een goede zet.

 

MFA Bladel

Zoals wij al jaren bepleiten, zien wij het als een enorme boost voor de gemeente, zelfs voor de regio, om een gemeenschapshuis/theater in het centrum van Bladel te situeren. Er is een onderzoek gereed om het te combineren met het gemeentehuis. Dit verkennende onderzoek bood heel veel kansen. Maar vermoedelijk verdwijnt dit onderzoek nu in een hele grote la.

Dat het bestuur van Den Herd hier niets in ziet vinden wij jammer, maar is voor ons niet doorslaggevend. De raad is de gekozen volksvertegenwoordiging en heeft zodoende een bredere verantwoordelijkheid zoals kosten en samenhang met de omgeving, het bestuur van Den Herd beheert het gemeenschapshuis.

 

WMO.

BT is sceptisch over de ontwikkelingen en of Bladel er klaar voor is. We zijn daarom ook altijd erg kritisch geweest bij de commissievergaderingen. Er rest ons momenteel niets anders dan de ontwikkelingen scherp te volgen.

 

Egyptische Poort.

logo Egyptische Poort Bladel

Hoewel sommige partijen iedereen wil doen geloven dat het gehele traject Egyptische Poort  altijd unaniem is verlopen en pas voor de afgelopen verkiezingen partijen zijn gaan switchen, is dat wat BT betreft volledig onjuist. Ik verwijs maar weer eens naar onze website voor de volledige en enige juiste informatie hierover. Wij zijn al vanaf het begin fel tegenstander van deze nieuwe woonwijk van Bladel en blijven pleiten voor de ooit bedoelde invullen: RECREATIE EN TOERISME!

We volgen de ontwikkelingen dan ook kritisch. Ben vooral benieuwd hoe de coalitiepartijen hier mee om zullen gaan, daar deze lijnrecht tegenover elkaar staan. CDA kan het zich in onze ogen niet veroorloven de keutel in te trekken.

 

07_raadsprog2014-2018_R2014.116b_bijlage-raadsprog

NIEUWS

Politiek saai? Niet na het volgen van de gratis cursus Politiek Actief!

april 10, 2024

Winnen wordt bepaald door de juiste verhouding van scoren en kansen missen.

april 2, 2024

Gemeenteraad Bladel akkoord met nieuwe inrichting Sportpark De Smagtenbocht in Bladel

maart 22, 2024

Jaarlijkse update Woningbouwprogramma gemeente Bladel 2024-2033

maart 15, 2024