Is het speelveld in de Biezen Noord (Bladel) te redden?

“De inwoners van De Biezen wisten vanaf het begin dat er op het tijdelijke grasveld woningen zouden komen” en “er mag best een veldje komen, maar het mag geen geld kosten”. Dit zijn twee argumenten die Bladel Transparant niet kan onderschrijven.  Helaas geldt dit echter wel voor een meerderheid van de gemeenteraad van Bladel. In een laatste poging om het veld in acceptabele omvang te redden heeft Davy Jansen namens Bladel Transparant tijdens de gemeenteraadsvergadering van 7 februari jl. zes weken uitstel gevraagd om oplossingen uit te werken  waarbij de geplande woningbouw  in De Biezen-Noord intact blijft en er mogelijk een groter speelveld behouden kan blijven. Mede dankzij de steun van VVD en CDA  heeft Bladel Transparant dit uitstel gekregen. Bladel Transparant heeft nog lang moeten inpraten op GL  om ons die kans ook te gunnen waardoor er een kleine meerderheid akkoord ging. Bij de volgende raadsvergadering moet er door BT, CDA en VVD een plan opgesteld zijn, anders is het veld in acceptabele omvang definitief verloren.

Wat is de bedoeling in de huidige plannen?
In de originele plannen was er helemaal geen veld meer. Maar dankzij de inzet van Bladel Transparant en wethouder Van der Hout is er in de huidige plannen in ieder geval ruimte voor een klein grasveldje. Maar naar de mening van Bladel Transparant biedt dit onvoldoende mogelijkheden om de wat oudere jeugd veilig te laten spelen.

Bladel Transparant wilde graag een meerderheid van de gemeenteraad zo ver krijgen dat het blok woningen dat in de huidige plannen aan het veld grenst niet gebouwd zou worden. De vrijgekomen ruimte zou dan bij het veld getrokken kunnen worden. Deze verminderde woningbouw zou een inkomstenverlies van ongeveer € 150.000,- voor de gemeente met zich meebrengen en dat was voor vrijwel alle partijen onacceptabel. Ook het idee om de retentievijver ondergronds te maken kon niet op steun rekenen omdat dit volgens de wethouder te duur was. Een indicatie van de kosten heeft de wethouder niet gegeven.

Wat gaat Bladel Transparant doen?
Bladel Transparant gaat samen werken met CDA en VVD aan een aangepast plan voor De Biezen-Noord. Bladel Transparant hoopt hierbij op positieve ondersteuning vanuit de gemeente en buurtbewoners. Wat zijn alternatieven? Hoe kan de geplande woningbouw anders ingedeeld worden, passend bij de wijk? Wat kunnen we met de retentievijver of het verleggen van wegen zodat er een groter speelveld behouden kan blijven?

Bladel Transparant doet een oproep aan iedereen die serieus mee wil denken en rekenen. Dit is een laatste kans om uw kinderen een speelplek te gunnen. Meld je aan bij fractievoorzitter Davy Jansen via telefoonnummer: 06-55831294 of mail: d.jansen@bladeltransparant.nl

Namens fractie Bladel Transparant,

Davy Jansen
Natasja van Deursen-Van Dam
Rob van Deursen

www.bladeltransparant.nl
volg ons ook op facebook en twitter.

BT groep

NIEUWS

Innovatieve Energiehub op Kempisch Bedrijvenpark: Een nieuwe aanpak voor duurzame energie

mei 8, 2024

Bladel fiets Challenge: fietsen voor Voedselbank Bladel, Vrienden van Kameraet en EigenWeijzer

mei 2, 2024

Toekomstplannen voor centrumlocaties Bladel: van gezondheidscentrum tot woonruimte

april 24, 2024

Samenwerking sleutel tot duurzaam succes op het Kempisch Bedrijven Park

april 17, 2024