Bladel biedt jongeren subsidie voor Carnavalswagens

De gemeente Bladel heeft goed nieuws voor creatieve jongeren: er is nu een subsidie beschikbaar voor het bouwen van carnavalswagens. Met een budget van maximaal € 9.000,- per jaar, wil de gemeente jong talent aanmoedigen en waarderen.

Criteria voor deelname

De gemeente heeft specifieke criteria vastgesteld om in aanmerking te komen voor deze subsidie:

  • De groep moet bestaan uit minstens 10 jongeren, in de leeftijd van 0 tot 21 jaar.
  • Ten minste 75% van de deelnemers moet woonachtig zijn in de gemeente Bladel.
  • De carnavalswagen of loopgroep met wagen moet minimaal zo groot zijn als een personenauto.
  • De groep moet aan minimaal één lokale optocht deelnemen.
  • De subsidie varieert op basis van het aantal deelgenomen optochten, met bedragen van € 200,- tot € 450,-.
  • Na afloop van carnaval moeten deelnemende groepen een bewijs van deelname en een foto van de wagen overleggen.
  • Extra subsidie is beschikbaar om milieukosten te dekken, indien van toepassing.

Bij de aanvraag voeg je de NAW-gegevens en het rekeningnummer van de carnavalsgroep toe en een opgave van het aantal jongeren (met leeftijd en woonplaats) die gedurende de bouw en voorbereiding van de carnavalswagen mee hebben gewerkt. Daarnaast zien wij bij de aanvraag graag de toevoeging van het aantal optochten waaraan de carnavalsgroep van plan is deel te nemen.

De aanvraag stuur je naar de afdeling Ontwikkeling t.a.v. Niek van Boekel van de gemeente Bladel (Postbus 11, 5530 AA Bladel of digitaal naar info@bladel.nl). De aanvraag moet worden ingediend vóór 5 februari 2024.

In week 6 zal er een ontvangstbevestiging worden verstuurd met daarin de mededeling of je wel of geen recht hebt op de subsidie en de eventuele hoogte ervan. De subsidiebeschikking (en eventuele uitkering van de subsidie) ontvang je vervolgens na ontvangst van een foto van de carnavalswagen en een bewijs van deelname per optocht in de gemeente Bladel waaraan is deelgenomen.

NIEUWS

Energie delen via ‘energiehub’ op het KBP om stroomtekort tegen te gaan

mei 30, 2024

Ontwikkelingen en open dag nieuw Gemeenschapscentrum in Bladel

mei 29, 2024

In gesprek met Jeroen Dijsselbloem: De Toekomst van de Brainportregio en Gemeente Bladel

mei 24, 2024

Een simpele boodschap

mei 21, 2024