Bladel Transparant vraagt om ondersteuning voor lokale ondernemers in de gemeente Bladel.

Schriftelijke vragen ex artikel 41 RvO
Fractie BT
Onderwerp: gemeentelijke belastingen uitstellen en hulp voor ondernemers
De verregaande corona-maatregelen die reeds zijn doorgevoerd zullen mogelijk bij veel lokale ondernemers tot liquiditeitsproblemen leiden. Bladel Transparant
maakt zich zorgen om de situatie waarin de ondernemers, ZZP’ers enf lexibele)medewerkers terecht zouden kunnen komen.
De lokale ondernemers zullen als eerste getroffen worden waarna ook de ZZP’ers en werknemers met nul-urencontracten in de problemen zullen komen.
We zijn ons bewust van het feit dat er landelijke regeling(en) in de maak zijn om bedrijven en ondernemers te ondersteunen. Toch denken wij dat de gemeente haar steentje kan bijdrage in deze moeilijke tijden.
Wij denken hierbij aan uitstellen van gemeentelijke belastingen, ondersteuning in het aanvragen van de eerder genoemde landelijke regeling(en) en het mogelijk verstrekken van een noodkrediet.Dit kan enige ruimte geven bij de bedrijven,ondernemers, ZZP’ers en (flexibele) medewerkers.
We willen het College daarom ook de volgende vragen stellen:
1.
Kan het College aangeven welke gevolgen het heeft voor de gemeente
Bladel als de inning van de gemeentebelastingen voor ondernemers en
bedrijven wordt uitgesteld?
2.
Is het College bereid om te overwegen de inning van de belastingen
uitstel uit te stellen tot nadere orde om de ondernemers en eventueel
verengingen financiële ruimte te geven?
3.
Gaat de gemeente ondernemers en bedrijven actief ondersteunen in het
aanvragen van (financiële) ondersteuning en tegemoetkomingen van
landelijke regelingen?
4.
Heeft de gemeente beleid met betrekking tot het verstrekken van
nood/overbruggingskredieten aan ondernemers?
5.
Is de gemeente bereid om, indien noodzakelijk,
nood/overbruggingskredieten te verstrekken aan lokale ondernemers?
6.
Heeft het College nog andere manieren waarop ondernemers en
bedrijven (financieel) geholpen kunnen worden?
Wij beseffen ons dat het gemeentelijk apparaat ook druk doende is met deze
bijzondere situatie en vragen daarom om de vragen beknopt te beantwoorden
eventueel met verwijzing naar betreffende regelingen of documenten.
Paul Wouters
Fractie Bladel Transparant

NIEUWS

Energie delen via ‘energiehub’ op het KBP om stroomtekort tegen te gaan

mei 30, 2024

Ontwikkelingen en open dag nieuw Gemeenschapscentrum in Bladel

mei 29, 2024

In gesprek met Jeroen Dijsselbloem: De Toekomst van de Brainportregio en Gemeente Bladel

mei 24, 2024

Een simpele boodschap

mei 21, 2024