De AED, een goed idee.

Wethouder Dav Jansen Bladel Transparant AED
Wethouder Jansen aanwezig bij plaatsing nieuwe aed.

Vorige week was ik aanwezig bij de opening van een buurt-aed, gefi nancierd door de buurt met een crowd-fundingsactie. Een goed en belangrijk initiatief, omdat de aanrijtijd van de ambulance in onze gemeente soms (te) lang is. Daarom zetten we er vol op in om hier verbetering in aan te brengen, ook ik als wethouder

Ambulancezorg

Ambulances moeten bij spoedgevallen binnen 15 minuten aanwezig zijn. Denk aan een reanimatie, een ernstig ongeval of een (slagaderlijke) bloeding. In onze gemeente haalt de ambulance die aan-rijtijd soms niet. Onze ambulancepost staat namelijk in Eersel, en in Bladel hebben we een steunpost. Daar komt de ambulance af en toe naartoe, maar dit is vaak niet voldoende. Daarom zijn we als gemeente bezig met de ggd om de aanrijtijden te verbeteren, maar zoeken we tegelijk ook naar andere oplossingen. Zo rijden de brandweerposten Bladel en Hapert voortaan ook naar reanimaties om te ondersteunen met aed.

Hulp van omstanders

Bij een reanimatie ben je met 15 minuten namelijk sowieso vaak te laat, tenzij omstanders al zijn begonnen met hulpverlening. Daarom is het belangrijk dat zo veel mogelijk mensen een reanimatie diploma hebben. Ook kan een aed (of defi brillator) de overlevingskans fors verhogen als binnen 6 minuten wordt gestart met reanimatie en zo snel mogelijk de eerste shock kan worden toegediend. De ambulance haalt die 6 minuten doorgaans niet, maar omstanders dus wel. We willen daarom werken aan een dekkend netwerk van burgerhulpverleners en aed’s zodat we binnen 6 minuten met de hulpverlening kunnen starten

 

Aed’s in onze gemeente.

Daarom stimuleren we als gemeente het plaatsen van aed’s en dankzij onze inwoners hebben we dit jaar in Bladel al 3 nieuwe aed’s geïnstalleerd. Die worden netjes opgehangen in een verwarmde kast met een cijferslot erop en aangemeld bij  hartslag.nu. Een betrokken aed-werkgroep zorgt verder voor de trainingen, onderhoud en voor-lichting. Heel belangrijk en gewaardeerd werk!

Ook probeer ik de beschikbaarheid van aed’s te verbeteren, door de apparaten die nu nog binnen hangen alsnog op straat te krijgen. Bij het gemeentehuis hangt hij inmiddels in een kast buiten aan de muur, maar ook bij de gemeenschapshuizen, sportparken en bedrijven probeer ik dat te regelen. Verder moet een aed ook onderhouden worden. Vaak worden nieuwe nieuwe apparaten geleverd met 5 jaar onderhoudsgarantie. Om het onderhoud daarna te garanderen, heeft de raad vorig jaar besloten om hiervoor financiële middelen ter beschikking te stellen. Zo zorgen we ervoor dat de werkgroep de aed’s kan blijven onderhouden.

Meer oplossingen

Toch is de aed niet altijd een alternatief voor de ambulance. Je kunt het namelijk alleen gebruiken bij een hartstilstand en niet bij andere calamiteiten zoals longproblemen of slagaderlijke bloedingen.

Het is dus zeker geen alternatief voor de ambulancezorg. Daarom zetten we ook in op kortere aanrijtijden van ambulances. Zo heeft de ggd inmiddels een dynamisch spreidingsplan, wat betekent dat de ambulances goed verdeeld zijn over de regio en de aanrijtijden overal zo kort mogelijk zijn. Dat is helaas nog niet genoeg! Het is dus een ingewikkelde zaak, maar we blijven hier aan werken. In combinatie met alternatieven als aed’s, zorgen we er in ieder geval dat we ook in de eerste minuten al kunnen helpen. Een aed is dus geen alternatief, maar wel een goed idee!

Wil je zelf ook een bijdrage leveren aan een veilige(re) wijk, dan kan dat! Bijvoorbeeld door via buurtaed.nl een crowdfundingsactie starten voor een buurt-aed. Je kunt natuurlijk ook kiezen voor een cursus en je aanmelden als burgerhulpverlener via hart-slag.nu waardoor je bij een reanimatie opgeroepen kunt worden op je telefoon om ondersteuning te verlenen. Alle kleine beetjes helpen. Bedankt alvast!

NIEUWS

Energie delen via ‘energiehub’ op het KBP om stroomtekort tegen te gaan

mei 30, 2024

Ontwikkelingen en open dag nieuw Gemeenschapscentrum in Bladel

mei 29, 2024

In gesprek met Jeroen Dijsselbloem: De Toekomst van de Brainportregio en Gemeente Bladel

mei 24, 2024

Een simpele boodschap

mei 21, 2024