De stem van de inwoners -Bladel Transparant luistert denkt mee en pakt door.

Dick Zumker Paul Wouters en Davy Jansen.
Dick Zumker, Paul Wouters en Davy Jansen.

In 2006 deed Bladel Transparant voor het eerst mee aan de gemeenteraadsverkiezing in Bladel. Resultaat: dikke winst, drie zetels. Sindsdien is de partij stabiel gebleven en gegroeid van drie naar vijf zetels. Zij leverde na de vorige verkiezingen zelfs een wethouder: Davy Jansen. Samen met fractievoorzitter Paul Wouters en voormalig fractievoorzitter Dick Zumker kijkt Davy terug op de afgelopen jaren. Maar de blik is vooral naar voren gericht.

Van schoppen naar samenwerken
“Ik ben de eerste om toe te geven dat we in het begin een ‘schop-partij’ waren”, lacht Davy. “We zijn opgericht vanuit onvrede over een aantal ontwikkelingen en we vonden dat de bestaande partijen onvoldoende deden voor de bevolking. We waren tégen sluiting van het zwembad en de Muziekschool en we wilden het KBP niet op de plaats waar het nu ligt. Blijkbaar werd onze visie gedeeld want we deden het goed bij de verkiezingen. Uiteindelijk hebben we alle drie de thema’s verloren maar we stonden wel op de kaart. We hadden ook vrij snel in de gaten dat we het imago van ‘schop-partij’ snel van ons af moesten schudden maar dat heeft nog wel even geduurd. Zeker als je in de oppositie zit, wordt zoiets lastig maar inmiddels kan ik zeggen dat we constructief samenwerken met andere partijen en de coalitie bevalt ons uitstekend.”

Direct contact
Dick denkt dat hij weet waarom mensen op BT stemmen. “Omdat we luisteren naar de inwoners. Dat kan gaan om kleine issues waar we een standpunt over innemen maar ook omdat we een duidelijke langetermijnvisie hebben ontwikkeld. We durven – ook intern – kritisch te zijn, gaan een pittige discussie nooit uit te weg maar houden altijd het belang van de inwoners voor ogen. Daarom zou ik me volgens mij ook niet thuis voelen in de landelijke politiek: die staat te ver af van de mensen. Hier in Bladel wordt je op een feestje of op straat constant aangesproken op je handelen. Dat is mooi want je weet dan dat je zichtbaar bent en dat wat je doet, indruk maakt. Ik vind het nooit vervelend als mensen over politiek beginnen tegen me; ik zie het elke keer als een kans om onze standpunten uit te dragen en meer draagvlak voor onze partij te creëren. We halen ideeën uit de opmerkingen van mensen. De volgende verkiezingen zijn namelijk áltijd dichtbij.”

Stem van de jeugd
Paul Wouters is nog niet héél lang lid van Bladel Transparant maar heeft inmiddels wel het stokje als fractievoorzitter van Dick overgenomen. Paul is jong maar dat weerhoudt hem er niet van om politiek geëngageerd te zijn. “Ik zie juist steeds meer interesse bij de jeugd ontstaan”, vertelt hij. “Politiek is zó ontzettend interessant en in de gemeentepolitiek is zoveel voldoening te halen. Je kunt écht iets bereiken. In Bladel zijn een aantal cruciale thema’s, zoals woningbouw, die de jeugd raken en ik zet me daar graag voor in. Ik zie mezelf als de stem van de jeugd in de Bladelse politiek.” Paul was onervaren maar leerde snel: “Uiteraard van de andere leden van BT maar ook van collega’s van andere partijen. Niemand is te beroerd om me even bij te praten of me te wijzen op tradities en gewoonten. Het feit dat ik vorig jaar toe mocht treden tot de commissie voor de benoeming van de nieuwe burgemeester was een eer. Die ervaring neem ik nu mee in de zoektocht naar een nieuwe griffier.”

Voor álle kernen
Paul vindt het mooi om te zien waar de partij nu staat. “Inwoners zien dat we een afspiegeling van de maatschappij zijn en ons vol vuur inzetten voor het belang van de Bladelse inwoners. Waarbij ik nog maar eens nadrukkelijk erbij zeg dat we er voor álle kernen zijn en ook in alle kernen leden hebben. We gaan ons nu richten op de toekomst, we hebben een lange-termijnvisie ontwikkeld en denken op strategisch niveau mee met de andere partijen. We willen op positieve wijze onze stempel drukken op diverse projecten.” Dick, die nog altijd raadslid is en in een adviserende en ondersteunende rol voor Paul betrokken is bij de partij: “We moeten het laaghangend fruit plukken maar daarbij de boom nooit uit het oog verliezen. Het fundament moet je blijven bewaken.”

Dóórpakken
Davy heeft nog een paar jaar te gaan als wethouder, nieuwe verkiezingen worden pas in 2022 verwacht. “Tot die tijd werken we hard aan bestaande projecten in een goed team van wethouders. Binnen het ambtenarenapparaat heeft een verjonging plaatsgevonden. Dat heeft als resultaat dat er anders gewerkt wordt. Dick was een aantal jaren geleden verantwoordelijk voor deze verandering en die heeft goed uitgepakt. Veel meer dan voorheen wordt oplossingsgericht gedacht en gewerkt. Die werkwijze past bij mij, ik kan er niet goed tegen als mensen blijven hangen in ‘we zouden…’ of ‘eigenlijk…’. Dóórpakken, aanpakken en oplossingen bedenken, dát past bij mij en daar ga ik mee door.”

NIEUWS

Energie delen via ‘energiehub’ op het KBP om stroomtekort tegen te gaan

mei 30, 2024

Ontwikkelingen en open dag nieuw Gemeenschapscentrum in Bladel

mei 29, 2024

In gesprek met Jeroen Dijsselbloem: De Toekomst van de Brainportregio en Gemeente Bladel

mei 24, 2024

Een simpele boodschap

mei 21, 2024