Den Herd komt naar de Mert en bredere subsidie voor wagenbouwers, maar ook zorgen om woningbouw.

Subsidie voor carnavalswagenbouwers.

Bladel Transparant is al enige jaren bezig om de subsidie voor wagenbouwers met carnaval te wijzigen. Wij vinden het belangrijk dat de jongeren gestimuleerd worden om samen wagens te ontwerpen en te bouwen. Dat houdt de jongeren van de straat, leert ze samenwerken, maar laat ze ook kennis maken met techniek. Daarnaast wilden wij de subsidie ook een stimulans laten zijn om in meer dorpen binnen onze gemeente mee te lopen en willen wij stimuleren dat bij sloop van de wagen het afval afgevoerd wordt.

Door middel van een gezamenlijke motie met het CDA en steun van de VHP werd dit gerealiseerd. Door deze nieuwe regeling komt iedereen onder de 21 jaar voortaan in aanmerking voor deze subsidie, mits je een wagen hebt ten grote van een personenwagen. In het verleden was deze subsidie alleen voor 12 tot 18 jarigen. Ook word je beloond met een hoger bedrag als je aan meerdere optochten binnen gemeente Bladel mee doet en krijg je €100 om je afval af te voeren bij de milieustraat.

Den Herd naar de mert

Na jaren lang hard werken om Den Herd naar de mert te krijgen, is besloten tot aankoop van het gehele pand van de Rabobank om uiteindelijk Den Herd daadwerkelijk aan de mert te kunnen verstoven. Ook werd een motie van Bladel Transparant aangenomen om het proces te versnellen. Er moet uiterlijk in juli een voorstel liggen en met alle gebruikers en verenigingen zijn gesproken om te weten wat hun wensen zijn. Op deze manier zien we erop toe dat dit geen jarenlang proces gaat worden.


Dat Den Herd aan de mert ook toekomstbestendig en innovatief moet gaan worden, daar waren de wethouder en gemeenteraad het over eens. Het is belangrijk om dan out of the box te denken. Bladel Transparant diende hiervoor een motie in met betrekking tot innovatieve aanvullingen voor Den Herd naar de mert.

Aed drone Bladel TransparantOp deze manier kan worden onderzocht wat haalbaar is, maar ook om naar de toekomst te kijken. Een idee is om een AED-drone landingsplaats te maken op het dak van Den Herd. Mocht er een reanimatie oproep komen, dan kan de AED drone naar de plaats vliegen waar de drone nodig is. De Technische Universiteit Delft heeft al succesvolle experimenten achter de rug met de AED drone. We zullen zien of dit idee gerealiseerd kan worden. De toekomst lijkt ver weg, maar is dichterbij dan we denken.

Zorgen om woningbouw in de gemeente Bladel.

Het gaat goed met de gemeente Bladel, in 10 jaar tijd is de gemeentelijke belasting niet verhoogd en toch kunnen we investeren in de toekomst. Toch zijn er ook zorgen. Met name over de woningbouw binnen de gemeente Bladel en dan vooral die binnen de kern Bladel. Er wordt te weinig gebouwd en niet gebouwd naar behoefte.

 

Er is een grote vraag naar starters en seniorenwoningen, maar we zien dat er vooral appartementen gebouwd worden. Daarom diende Bladel Transparant opnieuw een voorstel in om het proces te actualiseren en versnellen. We riepen het college op om de huidige woonvisie te actualiseren. Wij hoopten dat door middel van deze actualisatie de woningbouw naar behoefte en sneller zou kunnen worden ingevuld. Helaas dachten de andere partijen hier anders over. Zij willen eerste nieuwe kaders opstellen en discussie voeren in de commissie en raad. Hierbij wordt volgens Bladel Transparant onnodige tijd verloren.

De nood is hoog, dat bleek wel uit de inloop avond op woensdag 13 november in café de Baron. Naar schatting kwamen er 300 mensen naar deze bijeenkomst waar de  werden gepresenteerd voor op het terrein van de oude sporthal.

 

Wij als BT zien wel in dat de nood hoog is en zullen ons er de komende tijd op alle mogelijke manieren voor blijven inzetten dat de woningbouw wordt versneld. Belangrijker is echter nog dat er gebouwd wordt naar actuele behoefte. Grote uitbreiding-locaties in alle kernen zal ook hoger op de agenda moeten komen.

Wordt vervolgd,
Bladel transparant

 

 

NIEUWS

Politiek saai? Niet na het volgen van de gratis cursus Politiek Actief!

april 10, 2024

Winnen wordt bepaald door de juiste verhouding van scoren en kansen missen.

april 2, 2024

Gemeenteraad Bladel akkoord met nieuwe inrichting Sportpark De Smagtenbocht in Bladel

maart 22, 2024

Jaarlijkse update Woningbouwprogramma gemeente Bladel 2024-2033

maart 15, 2024