Zes jaar geleden deed Bladel Transparant (BT) samen met een aantal inwoners een eerste poging om Den Herd naar de Mert te krijgen. Toen was het plan om Den Herd in het gemeentehuis, wat deels niet in gebruik was, te huisvesten. In de afgelopen jaren was het stil rondom de verplaatsing van Den Herd. Nu, zes jaar later, ligt er een voorstel klaar om Den Herd naar de Mert te verplaatsen. Wellicht wel op nog een veel mooiere locatie dan het gemeentehuis.

In december 2018 heeft onze gemeenteraad de Bladelse centrumvisie ‘Onderneem the next economy’ vastgesteld. Tegelijkertijd heeft Bladel Transparant een voorstel ingediend om (met snelheid) te onderzoeken of Den Herd en haar functies naar de markt verplaatst zou kunnen worden. Inmiddels ligt het resultaat hiervan 7 november ter besluitvorming voor aan de raad.

Eerder werd het idee om Den Herd te verplaatsen afgewezen. Eerder werd het idee om Den Herd te verplaatsen afgewezen. Waarom is Bladel Transparant dan wel blijven strijden voor een verplaatsing? Er is al enige tijd bekend dat het huidige gebouw van Den Herd aan renovatie toe is. Met deze renovatie zijn hoge kosten gemoeid. Dan moet je in onze optiek een afweging gaan maken of Den Herd op de huidige locatie wel in de behoefte kan blijven voorzien. Ook in de verdere toekomst.

Niek Panjoel Bladel Transparant

Wij zijn van mening dat een gemeenschapshuis ook echt midden in de samenleving hoort te staan. Midden in het centrum waar verbinding met de horeca en een versterking van de sociale cohesie belangrijke elementen zijn. Een plek waar vermaak, sociaal en zorg samen kunnen komen. Een plek waar ook verenigingen elkaar kunnen ontmoeten en zich daar ook thuis voelen.

Het beoogd effect is dat Den Herd (met tal van gemeenschapsfuncties en activiteiten zoals toneel, muziek, dans, carnaval etc.), de activiteiten van de Seniorenvereniging en ‘De Goei Plak’ daadwerkelijk in het (fysieke) hart van de gemeenschap komen te staan.

Wij zijn er al die tijd van overtuigd geweest dat dit beter past aan de markt dan op de locatie waar Den Herd nu staat. Gelukkig werd dit ook unaniem onderschreven door de gemeenteraad bij de vaststelling van de Bladelse Centrumvisie.

Aankoop Rabohuis unieke en eenmalige kans voor de gemeente.

Door een reorganisatie binnen de Rabobank is er een unieke kans om een verplaatsing van Den Herd mogelijk te maken. De gemeente is samen met de Rabobank in gesprek gegaan om te kijken wat de mogelijkheden zijn. Nu een aantal maanden later ligt er een voorstel klaar waarin wordt gevraagd om drie miljoen euro beschikbaar te stellen voor de aankoop van de Rabobank. Volgens ons een unieke kans!

Uit onderzoek blijkt dat alle functies van Den Herd en de seniorenvereniging inclusief biljartcentrum en ‘’ De Goei  Plak“” passen in het nieuwe gebouw. Er zullen aanpassingen gedaan moeten worden, maar het pand is geschikt om de huidige functies en zelfs meerdere functies onder te brengen. Er is bijvoorbeeld nog ruimte om de bibliotheek te huisvesten. En dat op deze prachtige locatie! Als de aankoop door de gemeenteraad wordt goedgekeurd zal het College met alle gebruikers om tafel gaan om een toekomstige invulling verder uit te werken. Dit proces zal zorgvuldig doorlopen moeten worden om in alle wensen van de gebruikers te kunnen voorzien.

Op termijn herinrichten van vrijkomende locaties.

Er zijn echter meer voordelen. Als we Den Herd verplaatsen naar de markt komt er een groot perceel vrij op de oude locatie van Den Herd. Aangezien het dorp Bladel kampt met een groot tekort aan woningen is Bladel Transparant van mening dat dit een ideale locatie is om diverse woningen te bouwen.

Op termijn zouden de gebruikers van de oude praktijkschool wellicht ook verplaatst kunnen worden naar het nieuwe Den Herd. De vrijkomende locatie van de praktijkschool zou dan een prachtige plek zijn voor seniorenwoningen, waar ook een flink tekort aan is binnen de gemeente Bladel.

Bladel Transparant zal zich vol voor een verplaatsing naar de markt gaan inzetten. Op naar een toekomst-bestending gemeenschapshuis. Een flexibel gemeenschapshuis wat er voor diverse gebruikers is en waar de betrokkenheid voor de leeftijdscategorie van 0 tot 100+ centraal staat!

Niek Panjoel, Raadslid Bladel Transparant