Gemeente Bladel zelfstandig: een logische keuze.

Veerkrachtig bestuur

Onder de noemer ‘Veerkrachtig bestuur’ heeft de provincie aan Brabantse gemeenten gevraagd kritisch naar zichzelf te kijken. Gemeenten krijgen steeds meer en complexere taken. De vraag is of een gemeente voldoende bestuurskracht heeft om deze taken goed te volbrengen.

Schaalgrootte

In de Kempengemeenten leidt dat tot een debat waarbij de hoofdvraag is: wel of niet herindelen? Voorstanders van herindeling gaan er namelijk van uit dat een grotere gemeente automatisch meer bestuurskracht heeft. Maar is dat wel zo? Wij denken van niet! Een grotere gemeente doet niet automatisch alles beter, en (blijkt uit onderzoek) zeker niet goedkoper.

Dick Zumker
Dick Zumker

Bestuurskracht

Wat is bestuurskracht eigenlijk? Wij willen natuurlijk een gemeente zijn die in staat is om alle taken goed uit te voeren. Er zit echter veel verschil tussen die taken: sommige moet je op kleine schaal uitvoeren, andere taken groter. Sommige thema’s of keuzes passen beter bij de ene gemeente dan bij de andere. Bijvoorbeeld: om te voorkomen dat ouderen vereenzamen, worden er per dorp bijeenkomsten en activiteiten georganiseerd. Dicht bij de mensen, met vrijwilligers uit de buurt. Dit is iedere keer maatwerk: in Hapert gaat dit anders dan in Casteren. De gemeente ondersteunt, bijvoorbeeld door ruimtes in gemeenschapshuizen ter beschikking te stellen.

De bereikbaarheid van onze gemeente is een uitdaging op een ander niveau: de weg houdt niet op aan de gemeentegrens. Daarom werken we samen met gemeente Reusel-de Mierden en de provincie aan het verbeteren van de provinciale weg N284. Bestuurskracht is het vinden van de juiste schaal om een uitdaging aan te gaan. En het schakelen tussen die schalen, om slimme combinaties te maken. En met de juiste partners.

Gemeente in een samenleving

 

Bestuurskracht is volgens ons óók gebruik maken van de kracht in de samenleving. De inwoners van onze gemeente zijn ondernemend en initiatiefrijk. Dat blijkt niet alleen uit de vele bedrijven in de gemeente, maar ook uit het rijke verenigingsleven. Die kracht mogen we niet verloren laten gaan.

Integendeel, die kracht moeten we benutten. Door initiatieven van inwoners en bedrijven aan te moedigen en te onder-steunen. Daarvoor is het noodzakelijk dat gemeente en gemeenschap elkaar kennen. De gemeente Bladel is klein genoeg om het overzicht te houden, met herkenbare bestuurders die aanspreekbaar zijn. Inwoners zijn gebaat bij een laagdrempelig lokaal bestuur, waar mensen invloed hebben op de inrichting van hun directe omgeving. Een structuur met maatwerk, waar inwoners zich in herkennen.

Samenwerking

Samenwerken is nodig, niet alleen met onze inwoners, maar ook met gemeenten en andere overheden. De samenwerking met andere gemeenten gebeurt vaak informeel, zonder dat er een aparte organisatie voor opgetuigd hoeft te worden. Voor een aantal taken hebben we wel aparte organisaties: gemeenschappelijke regelingen. Bijvoorbeeld met de andere Kempengemeenten. Bij een gemeentelijke herindeling heb je die organisatie niet meer nodig. Maar de taken blijven bestaan.

Onderzoek naar het federatiemodel biedt (nog steeds) de mogelijkheid om ‘daar waar gewenst’ keuzes te maken in taken die ‘gemeentegrens-overstijgend’ beter uitgevoerd kunnen worden en politiek gelegitimeerd zijn. Het federatiemodel kan een tegenhanger zijn van besluitvorming in gemeenschappelijke regelingen waarbij de raad over grensoverstijgende thema’s wel erg op afstand staat. Het risico is groot dat bij een gemeentelijke herindeling het kind met het badwater wordt weggegooid: een grote gemeente die alles zelf doet, ook de dingen die inwoners zelf kunnen. Een gemeente die het overzicht verliest op de samenleving, terwijl die samenleving graag zelf verantwoordelijkheid neemt. Dat is niet de gemeente waar wij voor kiezen. Wij kiezen voor het optimaliseren van de Kempische samenwerkingsverbanden en een strategische invulling om onze (gezamenlijke) ambities en uitdagingen te bereiken.

Wij kiezen voor een zelfstandige gemeente Bladel.

Namens de fracties:

Bladel Transparant

Dick Zumker

CDA Bladel

Anjo van de Huygevoort

VHP

Toon van Dun

 

 

 

 

NIEUWS

Innovatieve Energiehub op Kempisch Bedrijvenpark: Een nieuwe aanpak voor duurzame energie

mei 8, 2024

Bladel fiets Challenge: fietsen voor Voedselbank Bladel, Vrienden van Kameraet en EigenWeijzer

mei 2, 2024

Toekomstplannen voor centrumlocaties Bladel: van gezondheidscentrum tot woonruimte

april 24, 2024

Samenwerking sleutel tot duurzaam succes op het Kempisch Bedrijven Park

april 17, 2024