Leerlingenvervoer in het belang van het kind

Ieder kind heeft recht op onderwijs. Ouder(s) of verzorger(s) moeten er zelf voor zorgen dat hun kind elke dag op school komt. Meestal is dat geen probleem; de school ligt op loop- of fietsafstand van de woning of is zelfstandig met het openbaar vervoer te bereiken. Voor sommige kinderen is de situatie anders, bijvoorbeeld doordat ze een beperking hebben of aangewezen zijn op een speciale school die een eind uit de buurt ligt. Ouder(s) of verzorger(s kunnen daarom onder bepaalde omstandigheden in aanmerking komen voor een vergoeding van vervoerskosten en/of de verzorging van het vervoer van en naar de school waar het kind onderwijs geniet. Het betreft dan scholen voor (speciaal) basisonderwijs en scholen voor voortgezet (speciaal) onderwijs. Dit noemen we leerlingenvervoer.

Op dinsdag 20 april stond de nieuwe Verordening bekostiging leerlingenvervoer gemeente Bladel 2021 op de agenda van de commissie inwoners. In deze verordening worden de kosten van het leerlingenvervoer geregeld.

Over deze verordening kun je best wel wat vragen stellen.

Bij ons zijn er een tweetal items die er uit sprongen.

Wachttijden op scholen.

Op scholen voor voortgezet speciaal onderwijs zie je steeds vaker dat ipv een vaste begin en eind tijd voor alle leerlingen de scholen verschillende lestijden willen hanteren. Voor het leerlingenvervoer zou dat betekenen dat de leerlingen op verschillende tijden weggebracht en opgehaald zouden moeten worden. Dat werkt kostenverhogend en daarom is er in de verordening een wachttijd van maximaal 3 uur opgenomen. Een optie is dan dat school deze tijd nuttig invult of dat de ouders de betreffende kinderen zelf brengen en halen. Omdat het veelal om kwetsbare leerlingen (en gezinnen) gaat is een wachttijd van 3 uur voor ons niet acceptabel. In onze ogen zou je juist de scholen er op aan moeten spreken dat leerlingen die naar speciaal onderwijs gaan veelal afhankelijk zijn van leerlingenvervoer en dat een school ook een taak heeft om hier rekening mee te houden.

We overwegen dan ook om hier een amendement voor in te dienen.

Centrale opstapplaats/thuis ophalen van leerlingen.

Sinds de vorige verordening wordt er naar gestreefd om leerlingen op een centrale plaats te laten op en uitstappen. Dit om het ophalen en wegbrengen zo efficiënt en dus ook zo kostenbesparend mogelijk te laten verlopen. In het verleden werden alle kinderen thuis opgehaald. Aangezien het hier vaak over jonge kwetsbare kinderen en waarschijnlijk kwetsbare gezinnen gaat zijn wij van mening dat hier flexibel mee om gegaan moet worden. Voor een aantal kinderen is opstappen op een centrale opstapplaats niet haalbaar. De gemeente gaat hier al best flexibel mee om, maar uit het verhaal van een inspreker blijkt dat het ook wel eens fout kan gaan Aan de andere kant gaat er veel gemeenschapsgeld om in het leerlingenvervoer en moeten we hier zorgvuldig onze afwegingen in maken. We gaan er de komende weken voor de raad daarom ook goed over nadenken hoe we dit het beste vorm kunnen geven

Tevredenheidsonderzoek onder ouders en leerlingen.

Wij zijn van mening dat voordat je zo’n verordening vaststelt je de ouders van deze leerlingen  (ern waar mogelijk ook de leerlingen zelf)hierin moet betrekken. Dat is nu niet gebeurd. We hebben in de commissie voorgesteld om regelmatig een tevredenheidsonderzoek te houden, zodat problemen boven tafel komen. Wij stellen het op prijs als u uw ervaring met ons wilt delen.

 

Fractie Bladel Transparant

NIEUWS

Innovatieve Energiehub op Kempisch Bedrijvenpark: Een nieuwe aanpak voor duurzame energie

mei 8, 2024

Bladel fiets Challenge: fietsen voor Voedselbank Bladel, Vrienden van Kameraet en EigenWeijzer

mei 2, 2024

Toekomstplannen voor centrumlocaties Bladel: van gezondheidscentrum tot woonruimte

april 24, 2024

Samenwerking sleutel tot duurzaam succes op het Kempisch Bedrijven Park

april 17, 2024