Naast elkaar staan in de gemeente Bladel!

Voor iedereen is het een onwerkelijke situatie waarin we ons nu bevinden Als Bladel Transparant volgen wij het RIVM ,  onderschrijven  wij de woorden van Burgemeester Bosma en de berichten die de gemeente Bladel over de situatie  rondom het corona-virus heeft geplaatst.

Denk aan onze oudere en kwetsbare inwoners.

Ook in deze tijden hebben we elkaar heel hard nodig en is het noodzakelijk om niet tegenover elkaar maar naast elkaar te staan. Wij spreken hierbij nogmaals onze waardering uit voor de vele professionals, welzijns-, zorgmedewerkers en hulpdiensten die zich naast onze geweldige vrijwilligers in de gemeente, dagelijks allemaal voor elke inwoner inzetten. Naast het feit dat u op hulp kunt rekenen als dat nodig is is het belangrijk om  u  de volgende vraag te stellen: Wat u  zelf kunt doen  in de huidige situatie? Een klein gebaar kan al van enorm belang zijn.

Als inwoner kunt u bijvoorbeeld een verschil maken door ouderen, die nu helaasminder of zelfs voorlopig geen bezoek mogen ontvangen, of zorgmedewerkers, een kaartje te sturen. Met deze kaartjes kunnen we deze kwetsbare inwoners en onze zeer gewaardeerde zorgmedewerkers een hart
onder de riem te steken.  John F. Kennedy zei het al”Ask not what your country can do for you — ask what you can do for your country.”Dat is wat nu voor onze gemeente(n) en ons land aan de orde is. We hebben echt iedereen  in onze gemeente(n)  keihard nodig.

Wij hopen van harte dat u onze oproep ondersteunt.Deze kaartjes kunt u bijvoorbeeld sturen naar de Floriaan  en Kempenland en organisaties zoals bijvoorbeeld Lunetzorg. Voor (hulp)vragen kunnen inwoners terecht bij het Rode Kruis en de Corona facebook-groep de Kempen.Inwoners die hun mede -inwoners willen helpen kunnen zich daar ook aanmelden.Het zorgloket van de gemeente is telefonisch bereikbaar.

 

Steun onze lokale ondernemers in de gemeente.

 

De gemeente Bladel heeft fantastische ondernemers. Wij roepen   alle inwoners nogmaals op om de lokale ondernemers tijdens en na deze voor iedereen uiterst nare periode te blijven steunen.  Een aantal landelijke regelingen voor ondernemers hebben we hieronder nog eens  benoemd om  ondernemers zo gericht mogelijk te kunnen helpen.  Ondernemers kunnen een beroep doen op  het Coronaloket voor ondernemers en kunnen gebruik maken van landelijke regelingen  als werktijdverkorting (wtv) de regeling borgstelling kredieten (BMKB) Bijstandsverlening Zelfstandigen (BBZ)  en/of een verzoek doen bij de belastingdienst tot verlaging van de voorlopige aanslag of tot uitstel van betaling. Kijk voor de exacte voorwaarden van deze regelingen op de sites van deze organisaties. De vanwege het corona-virus versoepelde regelingen zijn te vinden via het coronaloket. De gemeente verwijst voor dit moment naar de landelijke overheid als het om dit type regelingen voor ondernemers gaat, maar als vanzelfsprekend kunt u  als inwoner / ondernemer ook op onze fractie de gemeenteraad en de gemeente rekenen, waarbij we proberen te doen wat binnen onze kaders en mogelijkheden ligt. Laten we ervoor zorgen dat we gezanenlijk door deze nare situatie komen!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NIEUWS

Politiek saai? Niet na het volgen van de gratis cursus Politiek Actief!

april 10, 2024

Winnen wordt bepaald door de juiste verhouding van scoren en kansen missen.

april 2, 2024

Gemeenteraad Bladel akkoord met nieuwe inrichting Sportpark De Smagtenbocht in Bladel

maart 22, 2024

Jaarlijkse update Woningbouwprogramma gemeente Bladel 2024-2033

maart 15, 2024