Nieuw Participatiebedrijf “Kempenplus”Iedereen doet mee!

 

Afgelopen maandag 14 januari heeft de beoogde nieuwe directeur van het Participatiebedrijf, Francois Baudoin, in de commissie inwoners een enthousiaste presentatie gegeven over hoe het nieuwe bedrijf er uit moet gaan zien. Als alles volgens plan verloopt zou het nieuwe bedrijf op 1 juli 2019 van start moeten gaan.

Niek Panjoel Bladel Transparant
Niek Panjoel.

Gemeenten zijn met het invoeren van de Participatiewet in 2015 verantwoordelijk voor het naar werk begeleiden van mensen die een beroep doen op de participatiewet en voor mensen met een arbeidsbeperking. De Kempengemeenten zijn samen bezig om voor de uitvoering van deze verbrede participatieopgave een gezamenlijke uitvoeringsorganisatie in te richten: het Participatiebedrijf (onder de naam Kempen Plus).

Hoe werkte het eerst?

Bij de WVK werken mensen uit de Kempen met een arbeidsbeperking. Nadat de regering in 2015 heeft besloten om de instroom in de WSW (Wet sociale werkvoorziening) stop te zetten en de participatiewet in te voeren moest er iets gebeuren met de WVK. Voorheen konden de mensen met een arbeidsbeperking zich inschrijven bij de WVK. Deze mensen konden dan aan het werk binnen de WVK of werden via hen gedetacheerd.

Met de invoering van de nieuwe participatiewet wil de overheid er voor zorgen/stimuleren dat mensen met een arbeidsbeperking zoveel mogelijk terecht komen in/bij reguliere banen en werkgevers. Mensen die voor 2015 in de WSW zaten blijven echter gewoon onder de WSW vallen en blijven hun rechten behouden. In de praktijk betekent dit dat het personeelsbestand van de WVK langzaam wordt uitgedund.

Om de WVK (WSW) toch werkbaar te houden en om vorm te geven aan de nieuwe participatiewet hebben de WVK en ISD de Kempen (afdeling werk en inkomen) hun handen in een geslagen en zijn aan de slag gegaan om taken samen te voegen, wat resulteerde in het vormen van het Participatiebedrijf onder de naam Kempen Plus. Je zou dit kunnen zien als een fusie.

De WVK zorgde vooral voor het werk van mensen met een arbeidsbeperking en de afdeling werk en inkomen van de ISD verzorgden de (bijstands)uitkeringen. Deze 2 bedrijven worden nu dus samengevoegd.

De werking van het nieuwe bedrijf.

Het nieuwe bedrijf werkt als volgt. Het uitgangspunt van het nieuwe participatiebedrijf is om hun cliënten echt te leren kennen. Dus weten wie hun klanten zijn en weten waar hun kwaliteiten liggen. Hiervoor worden ook cursussen georganiseerd.

Nicole Bohncke Bladel Transparant
Nicole Bohncke

Er wordt gezocht naar bedrijven binnen de Kempen waar deze mensen aan de slag kunnen. Dit betekent meer maatwerk dan er ooit is geweest. Voor mensen voor wie de stap te groot is om in een regulier bedrijf te kunnen werken (zoals mensen die in aanmerking komen voor beschut werk) wordt gekeken wat wel mogelijk is , bijvoorbeeld werken op de huidige locatie van de WVK, het zij in arbeidsmatige dagbesteding. Het streven is immers dat iedereen mee doet!

Alles op 1 locatie in de gemeente Bladel.

Ook is het plan om alles op 1 locatie te vestigen. Op dit moment heb je de huidige WVK op de Raambrug naast de Provinciale weg in Bladel. Een stuk verderop heb je het gebouw van de Hallenstraat. Uit onderzoek is gebleken dat het mogelijk is om alles kwijt te kunnen op de Raambrug (daarvoor is genoeg ruimte) en om die reden de locatie op de Hallenstraat te kunnen verkopen.

Mening van Bladel Transparant.

Wij zijn van mening dat het nieuwe participatiebedrijf op de goede weg is. Er is goed gekeken naar op welke manier mensen met een afstand op de arbeidsmarkt alsnog aan werk geholpen kunnen worden binnen de kaders van de nieuwe wet. Wel hebben we als Bladel Transparant nog lichte twijfels over de verkoop van de Hallenstraat. We volgen dit dan ook op de voet en willen dat het pand in gebruik blijft tot de zekerheid er is dat alle medewerkers over kunnen. Onze wethouder Davy Jansen zit namens Bladel in het dagelijks bestuur van de WVK groep. Hij zal er namens onze gemeente op toezien dat alles in goede banen wordt geleid.

Maar al met al zijn we tot nu toe zeer tevreden met de huidige gang van zaken over het oprichten van het nieuwe Participatiebedrijf!

NIEUWS

Innovatieve Energiehub op Kempisch Bedrijvenpark: Een nieuwe aanpak voor duurzame energie

mei 8, 2024

Bladel fiets Challenge: fietsen voor Voedselbank Bladel, Vrienden van Kameraet en EigenWeijzer

mei 2, 2024

Toekomstplannen voor centrumlocaties Bladel: van gezondheidscentrum tot woonruimte

april 24, 2024

Samenwerking sleutel tot duurzaam succes op het Kempisch Bedrijven Park

april 17, 2024