Ook focus op seniorenwoningen in Bladel.

Mede door de scheiding van zorg en wonen die in 2013 werd doorgevoerd en de vergrijzing, ontstaat een groeiend tekort aan woningen voor ouderen. Eind vorig jaar heeft Stichting Cluster Senioren Bladel het visiedocument ‘ouder worden in gemeente Bladel’ opgesteld. Hierin wordt geschetst dat de gemeente haar taakstelling en regie over huisvesting/woningbouw voor ouderen weer zelf behoort op te pakken.

Naast de vele andere belangrijke elementen uit de visie wil ik dit stukje extra benadrukken: “De afstand tussen zelfstandig thuis wonen en verpleeghuis- indicatie wonen is momenteel te groot. En daarnaast is de doorlooptijd te lang. Er is behoefte aan een betaalbare tussenvorm van wonen, waarbij ookPaul Wouters Bladel Transparant gekeken wordt naar wonen in de kern.”

Bevorderen doorstroming woningmarkt Bladel.

Seniorenwoningen, in de breedste zin van het woord, kunnen daarnaast als sleutelrol fungeren om snel beweging in de markt te krijgen. Door ouderen de mogelijkheid te geven om sneller door te stromen naar een (huur/koop) seniorenwoning kan dit ervoor zorgen dat andere groepen ook kunnen doorstromen. Te weinig aanbod in senioren, aanleun, mantelzorg, groeps- en levensloopbestendige woningen zorgt direct voor frictie op de woningmarkt. De doorstroming naar een (huur/koop) seniorenwoning kan voor een factor 3 à 4 verhuisbewegingen zorgen als gevolg van doorstroming binnen de woningmarkt. De doorstroming zorgt uiteindelijk ook voor vrijkomende starterswoningen.

Gemeentelijke aankoop van uitbreidingsgebieden.

Naast het streven naar een betere doorstroming zal er meer moeten gebeuren om meer ruimte op de woningmarkt te realiseren. Wij als partij zijn van mening dat de gemeente op korte en middellange termijn uitbreidings-gebieden moet aankopen om de regie te pakken. In Bladel kan bijvoorbeeld De Groene Long als kansrijke locatie gezien worden om aan de randen op korte termijn woningbouw te realiseren. De recent doorgevoerde woonplicht bij aankoop van gemeentegrond heeft natuurlijk alleen maar nut als de gemeente ook daadwerkelijk bouwgrond uitgeeft.

Uitbreidingslocaties in alle kernen zijn cruciaal om de leefbaarheid in alle dorpen op peil te houden en dat de regie minder bij grote vastgoedpartijen komt te liggen. Maar misschien belangrijker nog is dat het geringe aanbod bij inbreidingslocaties maximaal benut kan worden voor onze (toekomstige)ouderen!

NIEUWS

Energie delen via ‘energiehub’ op het KBP om stroomtekort tegen te gaan

mei 30, 2024

Ontwikkelingen en open dag nieuw Gemeenschapscentrum in Bladel

mei 29, 2024

In gesprek met Jeroen Dijsselbloem: De Toekomst van de Brainportregio en Gemeente Bladel

mei 24, 2024

Een simpele boodschap

mei 21, 2024