Raadsvergadering 14 december 2017

Raadsvergadering 14 december 2017

Daadkrachtig vooruit.

Tijdens de Raadsvergadering zijn er mede door de inbreng van Bladel Transparant belangrijke beslissingen genomen en is opnieuw gebleken dat het College voortvarend aan de slag is gegaan met de eerder  door ons ingediende aed- en ambulancezorg- moties die unanieme steun van de Raad en commissie inwoners  kregen.

In zijn algemene Beschouwing 2017 tijdens de begrotingsbehandeling gaf Fractievoorzitter Davy Janssen Namens BT het volgende aan:

Een recente brandbrief van de AED vereniging Bladel verdient ook aandacht. Wat deze mensen doen voor onze gemeenschap is fantastisch en dat mogen we als gemeente Bladel ook best ondersteunen. “”

AED- motie Bladel Transparant

Tot ons genoegen zijn het College en de verantwoordelijk portefeuillehouder Marko van Dalen  voortvarend aan de slag gegaan met de uitvoering van deze motie .De portefeuillehouder bracht tijdens de raadsvergadering verslag uit met een duidelijke planning en concrete acties die in afwachting van het beleidsplan al worden uitgevoerd zodat de gemeente op korte termijn heartsafe zal zijn.

 

 

 

MFA-Hapert

In deze raadsvergadering kwam de Mfa-Hapert opnieuw aan de orde.Bladel  Transparant is altijd duidelijk geweest:

“”Daarnaast komt het project MFA Hapert er nog aan. Wij hopen dat het college met een goede keuzenota komt mbt dit plan zodat de discussie tijdens de verkiezingen kan worden gevoerd. Voor ons is en blijft de zelfde mening nu gelden als tijdens de voorgaande verkiezingen: Een MFA in Hapert, JA! Maar niet tegen elke prijs.

Wij zijn blij dat het exorbitante bedrag wat eerder was opgenomen voor dit buitensporige project nu is verdwenen van de begroting, maar nog wel gereserveerd is voor toekomstige, ook andere, projecten zodat dit geld voor de gehele gemeenschap gebruikt kan worden. Wij wachten de planvorming rustig af””

 

Ook ten aanzien van de Mfa-hapert is er inmiddels vooruitgang geboekt, zoals blijkt uit de informatie die  namens het College en verantwoordelijk portefeuillehouders  Jan Heijman & Marko van Dalen is verstrekt.  .

Wethouder Jan Heijman
Jan Heijman

 

Uit deze toelichting blijkt dat de onderzoeksresultaten op korte termijn door het College aan de Raad, commissies, samenwerkingspartners, en aan het GBOH  zullen worden voorgelegd.

Wij spreken  onze waardering uit voor het feit dat het College er met samen met de zeer gewaardeerde ambtenaren in onze gemeente er in is geslaagd om binnen relatief korte tijd na het heronderzoek mfa-hapert nieuwe  varianten te presenteren die de kern Hapert van een positieve impuls gaan voorzien.De keuze is aan de Raad.

Veerkrachtig bestuur/ toekomst gemeente Bladel

Inwoners ondernemers, verenigingen en maatschappelijke organisaties zijn  actief betrokken bij de discussie over de toekomst van de gemeente Bladel  in het kader van het Provinciale onderzoek “”veerkrachtig bestuur””

Uit eerder gehouden bijeenkomsten blijkt dat er inhoudelijk grote tevredenheid is over de gemeente Bladel, de aanwezige voorzieningen. de verbondenheid, haar omgeving, de toekomstige opgaven uitdagingen en ambities.

In de raadsvergadering kwam na de inhoud nu discussie over de best passende bestuursvorm concreter  aan de orde.

Opnieuw nam Bladel Transparant na een toelichting door Burgemeester Peter Maas op de motie over het onderzoek naar het federatiemodel als bestuursvorm, via Fractievoorzitter Davy Janssen het voortouw met een duidelijke keuze voor een zelfstandige gemeente Bladel als blijkt dat het federatiemodel als bestuursvorm niet haalbaar is.

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NIEUWS

Innovatieve Energiehub op Kempisch Bedrijvenpark: Een nieuwe aanpak voor duurzame energie

mei 8, 2024

Bladel fiets Challenge: fietsen voor Voedselbank Bladel, Vrienden van Kameraet en EigenWeijzer

mei 2, 2024

Toekomstplannen voor centrumlocaties Bladel: van gezondheidscentrum tot woonruimte

april 24, 2024

Samenwerking sleutel tot duurzaam succes op het Kempisch Bedrijven Park

april 17, 2024