Samen werken aan de sportparken in de gemeente Bladel

Sporten is leuk, gezond en gezellig. Daarom ben ik blij met het prachtige sportaanbod op de verschillende sportparken in onze gemeente. Om onze sportcomplexen toekomst-bestendig te maken, worden daar nu namelijk allerlei initiatieven gestart en ideeën bedacht. Ik geef je graag een inkijkje in die ontwikkelingen.

Een nieuwe korfbalvereniging.

De belangrijkste oorzaak van alle reuring is de fusie van de korfbalvereniging Hapert (VVO) en Hoogeloon (Klimroos), waar ook Netersel en Casteren (NeCa) ondertussen zijn aangesloten. Dat is geen fusie die wij hebben opgelegd want de gemeente Bladel stuurt niet actief op fusies. De verenigingen hebben zelf geconcludeerd dat het beter is voor hun toekomst om samen te gaan. Zij gaan nu samen verder door het leven als KVC, een mooie, grote vereniging met voldoende vrijwilligers die zorgen voor reuring en nieuwe initiatieven.We voeren nu gesprekken met KVC over één nieuw korfbalcomplex in Hapert met voldoende veldcapaciteit. Dat betekent dat de korfbalvereniging op drie sport-parken vertrekt en dat daar ruimte ontstaat voor nieuwe initiatieven. Toch is het van belang dat er op alle sportparken in onze kernen voldoende te doen blijft want we zien sportparken tegenwoordig veel meer als voorziening voor het dorp. Daarom willen we naar een multifunctioneel sportpark 2.0, een toekomstbestendige locatie met naast sportvelden allerlei extra voorzieningen. Daarvoor hebben we al heel veel verzoeken gekregen!I

Ideeën voor sportparken 2.0

Voor ideeën en inspiratie vragen we om hulp bij de gemeenschap. Zo hebben we de dorpsraad in Netersel gevraagd welke kansen zij zien om hun sportpark te behouden en toekomstbestendig te maken. Eén van de wensen is een activiteitenveld waar ook kleine evenementen op gehouden kunnen worden en een nishut om een carnavals-wagen te kunnen bouwen. De nishut is inmiddels vergund. Ook komen er twee licht-masten bij op het voormalige korfbalveld, zodat de voetballers daar ook kunnen trainen. Zo ontlasten we de andere velden, waardoor de kwaliteit daar weer beter wordt. Ook in Casteren wil de voetbalvereniging extra lichtmasten om het veldgebruik te spreiden en daar zou het vrijkomende korfbalveld ook een rol in kunnen spelen. Verder ontstaat in Casteren dynamiek omdat de handboogvereniging weg moest uit haar accommodatie in het centrum. Zij zijn naar het sportcomplex verhuisd, en binnen-kort start de handboogvereniging samen met het gilde daar de bouw van een nieuwe accommodatie. En we zijn in gesprek over de gedateerde panden van de voetbal-vereniging, die hoognodig aangepakt moeten worden. Tot slot is de dorpsraad ook in Casteren actief geweest om nieuwe initiatieven aan te dragen, waarbij we de ideeën inmiddels gepresenteerd hebben gekregen.

In Hapert wil de voetbalvereniging graag een kunstgrasveld, en twee weken geleden heeft de gemeenteraad aangegeven dat ze hier positief tegenover staat. Verder komt hier een accommodatie voor de nieuwe korfbalvereniging KVC. Nu zit de vereniging nog in Hoogeloon, dus we zijn daar nog niet begonnen aan het vernieuwingstraject. Binnenkort gaan we ook daar de dorpsraad vragen om mee te denken over een toekomstbestendig sportpark. In Bladel tot slot zetten we ook grote stappen naar het toekomstbestendig maken van het sportpark en de Egyptische Poort. Vorige week hebben we de concept-indeling van het sportpark gepresenteerd aan de verenigingen, waarop zij konden reageren. Die reacties nemen we mee, zodat we in februari het totaalplan aan de inwoners kunnen laten zien waar de gemeenteraad om gevraagd heeft. Een totaalplan inclusief nieuw binnenzwembad en zwemvijver voor de gehele gemeente!

Een blik op de toekomst

We werken dus hard aan toekomstbestendige, multifunctionele sportcomplexen in onze gemeente, maar we kunnen niet tegelijk op vijf sportparken aan de slag gaan. Dat doen we stap-voor-stap: Bladel staat nu in de steigers, in Netersel zijn de eerste stappen gezet, in Casteren zijn we in gesprek, in Hapert gaan we dat binnenkort doen en in Hoogeloon gaan we ook starten. Uiteindelijk willen we vijf prachtige voorzieningen voor onze dorpen, waar iedereen terecht kan voor reuring en gezelligheid. En natuurlijk vooral voor een mooi sportaanbod.

Met sportieve groet,

Davy Jansen

Wethouder volksgezondheid, welzijn en sport

NIEUWS

Energie delen via ‘energiehub’ op het KBP om stroomtekort tegen te gaan

mei 30, 2024

Ontwikkelingen en open dag nieuw Gemeenschapscentrum in Bladel

mei 29, 2024

In gesprek met Jeroen Dijsselbloem: De Toekomst van de Brainportregio en Gemeente Bladel

mei 24, 2024

Een simpele boodschap

mei 21, 2024