Zo snel mogelijk (tussen)oplossingen verkeersdrukte N284 Bladel/Hapert

Zo snel mogelijk (tussen)oplossingen verkeersdrukte N284 Bladel/Hapert.

Als Bladel Transparant vinden wij het belangrijk dat onze gemeente goed bereikbaar is voor ondernemers en andere weggebruikers. Veel inwoners staan regelmatig in de file op locaties in onze gemeente of ondervinden hinder van de al langer bestaande problematiek rondom de N284 en andere routes en/of dicht slippende wegen. In de optiek van Bladel Transparant dient dit probleem aangepakt te worden. Om deze reden is het gezamenlijk aanpakken van de N284 dan ook in het coalitieakkoord en middels de volgende tekst in de begroting 2019 opgenomen.

“Vanaf 2016 is er samen met de Provincie en de gemeente Reusel – De Mierden gewerkt aan een samenwerking met als doel de Provinciale weg N284 “toekomst proof” te maken’’.

N284 Bladel/Hapert
N284 Bladel/Hapert. (foto Paul Wouters)

Inmiddels is het project geborgd in de regionale verkeersplannen en is er noodzaak en prioriteit gegeven aan een verdere uitwerking van het plan.”

Verbinding met andere projecten binnen de gemeente Bladel.

De noodzaak om te komen tot een structurele oplossing voor de N284 in het kader van doorstroming en verkeersveiligheid is al langer aangetoond. Deze planvorming is echter ook van invloed op diverse projecten binnen onze gemeente, zoals de ontsluiting bedrijverterrein de Sleutel, de Egyptische Poort, Kempenland, verkeersveiligheid oude provinciale weg Hapert en de Wijer.

We zijn ons er van bewust dat de realisatie van dit plan nog de nodige tijd nodig heeft, maar gelet op de ernst van de situatie zijn wij van mening dat er ook op korte termijn (tussen)maatregelen nodig zijn om in de benodigde bereikbaarheid te verbeteren.

Bladel Transparant is van mening dat er tussenoplossingen moeten komen om de verkeersdoorstroming in de spits te verbeteren. Om deze reden heeft Bladel Transparant enkele vragen gesteld over de huidige aanpak en welke mogelijkheden het college heeft.

 

De fractie Bladel Transparant vraagt zich af:

 

1. Kan het College de raad informeren over de huidige stand van zaken m.b.t. het traject N284.

2. Kan het College een overzicht geven van het aantal ongevallen in 2017 en 2018 op het traject N284 in de gemeente Bladel.

3. Kan het College aangeven wat de lengte en de duur van de files per dag is? Zo niet, is het College voornemens om dit in beeld te brengen?

4. Kan het college een overzicht geven waar de knelpunten m.b.t. de verkeersopstopping en filevorming zich bevinden en welke oorzaken dit heeft?

5. Is het College van mening dat er snel naar een tijdelijke tussenoplossing gezocht moet worden om de filedruk op de N284 te verminderen alvorens de grote aanpak van start gaat en zo ja op welke wijze?

6. Heeft het college in beeld of bijvoorbeeld het afstemmen van de verkeerslichten, stimuleren van andere routes, het tijdelijk openstellen van andere routes (extra ontsluiting bedrijventerrein de Sleutel en extra ontsluiting KBP op de plekken waar die nu geblokkeerd zijn) en andere mogelijkheden die tijdelijke oplossingen kunnen zijn voor de problemen?

Op basis van de beantwoording zullen we kijken welke actie we kunnen ondernemen.

Wordt vervolgd!

NIEUWS

Innovatieve Energiehub op Kempisch Bedrijvenpark: Een nieuwe aanpak voor duurzame energie

mei 8, 2024

Bladel fiets Challenge: fietsen voor Voedselbank Bladel, Vrienden van Kameraet en EigenWeijzer

mei 2, 2024

Toekomstplannen voor centrumlocaties Bladel: van gezondheidscentrum tot woonruimte

april 24, 2024

Samenwerking sleutel tot duurzaam succes op het Kempisch Bedrijven Park

april 17, 2024