Voortgang (tussen)oplossingen N284 Bladel/Hapert

Het College heeft inmiddels  schriftelijk gereageerd op onze vragen over de problematiek rondom de N284. Uit de antwoorden blijkt dat het College bezig is om de N284 “”toekomstproof”” te maken via het samenstellen van een kernteam met vertegenwoordigers uit verschillende gemeenten.

De schriftelijke reactie bevat  onder meer de volgende mededeling over de planning:””Vanaf 2019 wordt door dit team gestart met het opstellen van (varianten) onderzoeken op alle relevante beleidsterreinen. Na afronding van deze onderzoeken kan worden gestart met de uitwerkingen ter voorbereiding op realisatie. De afgesproken looptijd van de totale realisatie is t/m 2026.””

N284 Bladel/Hapert
N284 Bladel/Hapert (Foto:Paul Wouters)

Het College deelt de mening van Bladel Transparant dat er zo snel mogelijk tussenoplossingen moeten komen voor de N284 problematiek maar plaatst daar tegelijkertijd wel de volgende kanttekeningen bij””

In 2017 en 2018 zijn op de N284 reeds een aantal quick-wins uitgevoerd. Zo zijn er aanpassingen gedaan
aan de verkeerslichten nabij Castersedijk, Lange Trekken en Raambrug. Dit effect was (kort)
meetbaar maar inmiddels is de regeling weer bijna “volgelopen”. In 2019 wordt gezocht naar een integrale
en structurele oplossing voor het verbeteren van de doorstroming en verkeersveiligheid.

Indien er zich toch nog quick-wins vooruitlopend op “grote aanpak” voordoen dan is dit zeker een afweging
waard. Wel dient een tijdelijke oplossing het zicht op een robuste oplossing niet te vertroebelen.”

Blijven zoeken naar (tussen)oplossingen voor de N284.

Als Bladel Transparant dringen wij echter nog steeds aan op (tussen)oplossingen voor de problematiek van de N284. Alhoewel wij ons beseffen dat het bereiken van een definitieve oplossing afhankelijk is van verschillende factoren en samenwerkingspartners duurt de perode van 2019 t./m. 2026 ons veel te lang.

Samen met het College zijn wij dan ook voortdurend op zoek naar( tussen)oplossingen die de doorstroming op de N284 bevorderen in afwachting van de resultaten van het overleg met de samenwerkingspartners en de daadwerkelijke realisatie van een definitieve oplossing.  Wij blijven  ook in 2019 concreet aandacht vragen de problematiek van de N284 en een zo snel mogelijke realisatie van (tussen)oplossingen. Wachten tot 2026 is wat ons betreft zeker geen optie!

Fractie Bladel Transparant.

 

NIEUWS

Innovatieve Energiehub op Kempisch Bedrijvenpark: Een nieuwe aanpak voor duurzame energie

mei 8, 2024

Bladel fiets Challenge: fietsen voor Voedselbank Bladel, Vrienden van Kameraet en EigenWeijzer

mei 2, 2024

Toekomstplannen voor centrumlocaties Bladel: van gezondheidscentrum tot woonruimte

april 24, 2024

Samenwerking sleutel tot duurzaam succes op het Kempisch Bedrijven Park

april 17, 2024