Wendbaar en toekomstbestendig centrum van Bladel

Het centrum van de gemeente Bladel heeft zowel qua vormgeving als economische activiteiten ontwikkelingen doorgemaakt. Initiatiefnemers zitten gelukkig niet stil. Om een wendbaar en toekomstbestendig centrum te worden is er een traject gestart om een centrum visie op te stellen. Deze visie moet als kader gelden om te beslissen welke initiatieven vanaf nu in het gebied inpasbaar zijn.De centrumvisie is ontwikkeld vanuit de volgende doelstelling:

Doelstelling centrumvisie  Bladel Centrum

Onze doelstelling is om op korte termijn een toekomstbestendig (10-20 jaar) beeld te scheppen dat als toetsingskader kan dienen om initiatieven die er nu liggen te beoordelen, waarbij een brede afweging wordt gemaakt tussen alle mogelijke functies die op hun eigen wijze bij kunnen dragen aan een levendig centrum. Het beeld moet ook aanspreken en enthousiasmeren zodat het nieuwe passende initiatieven oproept, die bestaande waardevolle functies verder versterken waardoor synergie tussen oud en nieuw optreedt. Het stedenbouwkundig concept moet ten minste voor het kernwinkelgebied een toetsingskader formuleren.“Het gaat dus om een visiedocument voor de langere termijn met een duidelijke doelstelling.

Interactief traject met inwoners ondernemers en organisaties.

Davy Jansen
Wethouder Davy Jansen

In het vervolg van dit proces is er gebruik gemaakt van verschillende beleidstukken en documenten zoals,de rapportage over de toekomst van de gemeente Bladel, diverse Koopstromenonderzoeken, de Kempische detailhandelsvisie de woonvisie 2018 en het masterplan voor de Egyptische Poort,  die als bouwstenen voor de te formuleren visie hebben gediend.

De deelnemende bureau’s zijn in verschllende sessies onder leiding van een onafhankelijk procesbegeleider  in gesprek gegaan met inwoners, ondernemers, organisaties en andere geledingen binnen de gemeente die gedurende dit interactieve proces op verschillende momenten gelegenheid hebben gehad om inbreng te leveren die door de deelnemende bureau’s verwerkt is in  hun definitieve eindversie van de te presenteren visie. Deze visie kan nu door de verantwoordelijk Portefeuillehouders Fons d’Haens en Davy Jansen worden uitgevoerd.

Duidelijke keuze voor een toekomstbestendig centrum van Bladel

Voor Bladel Transparant is het belangrijk dat er met de keuze voor de visie van stedebouwkundig bureau de Zwarte hond een duidelijk toekomstbestendig visiedocument voor de langere termijn ligt. De term visiedocument betekent dus niet dat alles tot in detail vastgelegd is. Binnen dit visiedocument als kader is nog voldoende ruimte voor nieuwe initiatieven met een duidelijke kansenkaart voor het centrum van Bladel.

Wethouder Fons d'Haens
Wethouder Fons d’Haens

Met deze nieuwe centrumvisie als kader is het mogelijk om:

  • De Posthof en omgeving van een nieuwe invulling te voorzien.
  • Den  Herd naar de markt te halen.
  • Een toekomstbestendig centrum te creeren met kansen voor (nieuwe ) ondernemers en met ruimte voor alle inwoners in een groene omgeving die uitnodigt en verbind.
  • De Markt verder te verlevendigen.
  • Een nieuwe invulling te zoeken voor de Zuid-westhoek van het centrumgebied.
  • Vanuit het centrum groene verbindingen te leggen met andere gebieden in onze gemeente waar onder de Egyptische Poort.

Nu aan de slag met de nieuwe centrumvisie voor Bladel.

Als Bladel Transparant vinden wij het belangrijk om op basis van deze uitgangspunten samen met inwoners, inwoners en organisaties in de gemeente Bladel vanaf nu concrete stappen te gaan zetten voor  de toekomst.

De visie van Bladel Transparant om Den Herd naar het centrum te verplaatsen werd door alle bureau’s onderschreven als toekomstbestendige factor die een impuls  gaat geven aan de verdere verlevendiging van het centrum van  Bladel.   Het centrumgebied zal niet groeien in het aantal m2. De visie bevat wel kansen om het centrumgebied  te versterken. Na visie komt daadkracht in de uitvoering. Wij gaan dan ook graag samen met alle betrokkenen aan de slag om uitvoering te geven aan deze visie.

NIEUWS

Innovatieve Energiehub op Kempisch Bedrijvenpark: Een nieuwe aanpak voor duurzame energie

mei 8, 2024

Bladel fiets Challenge: fietsen voor Voedselbank Bladel, Vrienden van Kameraet en EigenWeijzer

mei 2, 2024

Toekomstplannen voor centrumlocaties Bladel: van gezondheidscentrum tot woonruimte

april 24, 2024

Samenwerking sleutel tot duurzaam succes op het Kempisch Bedrijven Park

april 17, 2024