Soms voel je je als wethouder ergens voor verantwoordelijk, ook al ben je dat formeel niet. Omdat je gebonden bent aan je wettelijke taken en verantwoordelijkheden kun je dan vaak maar weinig betekenen. Maar als je ergens niet voor kunt zorgen, kan je natuurlijk nog wel je stinkende best doen als je bezorgd bent.

Davy Jansen wethouder Bladel transparant

Ik maak mij zorgen om de huisartsenzorg. Zo is er inmiddels geen huisartsenpost meer in Bladel en dreigt de medicijnrobot in Bladel te verdwijnen. Dit betekent dat onze inwoners naar Veldhoven (MMC) en Eindhoven (Catharina) moeten. Daar kan ik als wethouder weinig aan doen, maar samen met inwoners en huisartsen kunnen we wel degelijk een sterk signaal afgeven!

De zorgtaak van de gemeente
In de wet staat uitgelegd voor welke zorg de gemeente verantwoordelijk is. Denk aan de jeugdzorg of de zorg uit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), zoals huishoudelijke hulp, taxivervoer voor mensen met een beperking, aanpassingen in de woning, een rolstoel of scootmobiel.

Voor andere zorgtaken is de gemeente echter niet verantwoordelijk. Zodra iemand bijvoorbeeld naar een verpleeginstelling gaat en valt de zorg onder de Wet Langdurige Zorg wordt het rijk verantwoordelijk. Als gemeente kun je op zo’n moment eigenlijk niet veel meer betekenen voor inwoners. Hetzelfde geldt voor de huisartsenzorg. Huisartsen zijn ondernemers die betaald worden door de zorgverzekeraars, en de gemeente heeft hierin geen rol.

De huisartsenpost in Bladel
De sluiting van de huisartsenpost is inmiddels definitief. De vereniging van huisartsen in de regio, de ShoKo, hebben dat besluit genomen omdat het niet meer rendabel is. Zij zeggen dat ze betere zorg kunnen garanderen door samen te werken met de huisartsenpost bij het MMC in Veldhoven. Gelukkig neemt de ShoKo wel maatregelen om goede zorg te garanderen, bijvoorbeeld met extra voertuigen voor spoedvisites.

Wat het in dit geval echter extra vervelend maakt, is dat tegelijkertijd is besloten ook de medicijnrobot te sluiten. Die kan nu gebruikt worden om buiten de openingstijden van de apotheek alsnog snel noodmedicatie te krijgen. Bij het MMC in Veldhoven is echter geen medicijnrobot, en dat kan betekenen dat inwoners uit onze gemeente eerst naar Veldhoven moeten voor een bezoek aan de huisarts, en vervolgens naar Eindhoven om hun medicijnen op te halen. Een rit van 75 kilometer! Dat kan natuurlijk de bedoeling niet zijn.

Begrijpelijk maar onwenselijk
Natuurlijk begrijp ik huisartsen die zeggen dat een huisartsenpost open houden in onze gemeente niet rendabel is. Zij zijn uiteindelijk ondernemers die een inkomen willen verdienen, en dat lukt blijkbaar onvoldoende bij de huisartsenpost in Bladel. Die bedrijfseconomische belangen stroken misschien niet met mijn ‘hart voor de zorg’, maar zo is de huisartsenzorg in Nederland nu eenmaal afgesproken.

Maar wat ik als wethouder wel onwenselijk vind, is dat onze inwoners naar het MMC in Veldhoven moeten voor huisartsenzorg, en vervolgens naar het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven voor hun medicijnen. En met mij gelukkig ook veel inwoners en een aantal huisartsen in onze gemeente. Ik kan dan zeggen dat ik als wethouder niet verantwoordelijk ben, maar ik kan wel mijn netwerk en bestuurskracht inzetten om de zorg dicht bij onze inwoners te houden.

Samen staan we sterk(er)
Ik kan dat als wethouder, samen met mijn collega-wethouders uit de andere Kempengemeenten, natuurlijk niet alleen. Daarom roep ik ook inwoners op hun zorgen kenbaar te maken bij hun huisarts. Maar ook raadsleden en huisartsen zelf kunnen druk uitoefenen en een vuist maken.

We hebben niet kunnen voorkomen dat de huisartsenpost in Bladel is gesloten. Maar na het vertrek van de post naar het MMC, dan wil ik toch in ieder geval bereiken dat onze inwoners daar ook terecht kunnen voor hun medicatie en daarvoor niet ook nog eens naar het Catharina ziekenhuis in Eindhoven moeten.

Daar maak ik mij dus hard voor, maar samen bereiken we meer. Als volk heb je in koor immers nog altijd de krachtigste stem, of je nu verantwoordelijk bent of je slechts verantwoordelijk voelt!

Met gezonde groet,

Davy Jansen
Wethouder