Zorgen om grootschalige zon- en windenergie in Bladel

De Kempen staat voor een enorme uitdaging om fors terug te gaan in het gebruik van niet-duurzame energie. Al in 2009 hebben de Kempen Gemeenten gezamenlijk afgesproken om in 2025 energieneutraal te zijn. Toen was dit een zeer ambitieuze doelstelling, maar nu lijkt dit een onhaalbare zaak te worden. Is dat erg? Wat mij betreft niet. Een stip op de horizon is nodig om strategische besluiten te nemen en onze gemeente naar een hoger niveau te tillen. Alleen moet je dan wel, wanneer dat nodig is, de doelstelling bijstellen als inzichten veranderen. De doelstelling van 2025 blijkt gewoon te ambitieus te zijn. Laten we dat dan ook uitspreken en laten we daar vooral ook naar handelen.
Met de doelstelling energieneutraal in 2025 als doel proberen we in Bladel nu alles op alles te zetten om zo snel mogelijk energieneutraal te worden. Bladel Transparant(BT) maakt zich zorgen over deze ontwikkeling. Om in sneltreinvaart een energieneutrale gemeente te willen zijn, kan ervoor zorgen dat we nu keuzes maken die strategisch en ecologisch juist niet in de doelstellingen passen.
Als gemeenteraad gaan we binnenkort besluiten of we akkoord gaan met het beleidsplan grootschalige Zonne- en Windenergie alsmede Bladel Zuid aanwijzen alsPaul Wouters Bladel Transparantebied waar zonneparken en windmolens kunnen komen.

Natuur, recreatie en landbouw in de gemeente Bladel

In dit gebied is in het verleden juist veel geld geïnvesteerd om recreatie, agrarische bedrijven en het prachtig natuurlandschap in te passen. Het gebied staat naast natuur en landbouw ook bekend als prachtig recreatiegebied. Denk aan fiets en wandelroutes, Recreatiepark De AchtersteHoef,Landal het Vennebos, Hofstede Landduin, De Gaffel, De Hooiberg, De Verloren Sinjoor, de Tipmast, Akkerzicht, ‘t Nekkermenneke en Landgoed Ten Vorsel. Dit gebied is dan ook een belangrijke economische drager van onze gemeente.

Grootschalige wind- en zonneparken in de gemeente Bladel.

De beoogde omvang van wind- en zonneparken zal het fraaie landelijk gebied geen goed doen. Vaak worden vanuit kostenoverwegingen zonneparken geconcentreerd.Maar worden onze inwoners, ondernemers en natuur daar in dit geval beter van? Als je wilt kiezen voor zonneparken,behoren de financiële aansluitkosten niet het argument te zijn.Het lijkt ons nu verstandig om de situatie opnieuw te bekijken en opnieuw af te wegen. Doen we nu wel de juiste dingen? Wat is het effect op de landschappelijke inpassing en de biodiversiteit? Wat is het effect op de kostbare natuur, recreatie- en landbouwsector? Wie ruimt het over 25 jaar op? Hoe gaat dit er visueel uit zien en hoe kijkt de maatschappij er dan tegenaan?
Worden wij nu de energiebron van het stedelijk gebied en moeten wij daarvoor ons landschap verder industrialiseren?Bereiken we niet veel meer met nieuwe technieken? Kortom, er staan nog veelvragen open.Laten we voordat we ons landschap ontdoen van haar Kempische schoonheid eerst een nieuwe integrale visie maken en duidelijk kijken naar de wat langere termijn. We kunnen eerst de daken vol leggen met zonnepanelen, kijken hoe we nog meer energie kunnen besparen en inzetten op innovatie zodat we zorgvuldig en afgewogen energie-transitie doormaken.

Kortom laten we voor het inpassingsvraagstuk de tijd nemen en ons niet onder druk laten zetten door een onhaalbare visie uit 2009. Besparen stimuleren, zon op dakene n laat innovatie haar werk doen! Wellicht kunnen we in de verre toekomst dan altijd nog besluiten om wind en zonneparken toe te staan mocht dit echt noodzakelijk zijn.Zorgvuldig en stap voor stap.

NIEUWS

Energie delen via ‘energiehub’ op het KBP om stroomtekort tegen te gaan

mei 30, 2024

Ontwikkelingen en open dag nieuw Gemeenschapscentrum in Bladel

mei 29, 2024

In gesprek met Jeroen Dijsselbloem: De Toekomst van de Brainportregio en Gemeente Bladel

mei 24, 2024

Een simpele boodschap

mei 21, 2024