Column Niels van der Heijden – Bedrijventerreinen

In onze gemeente hebben we verschillende bedrijventerreinen waarop een grote diversiteit aan bedrijven en andere organisaties zijn gevestigd. Bedrijventerreinen zijn voor onze gemeente van essentieel belang. In een onderzoek van Elsevier dit jaar naar industriële toplocaties, werd dit nog eens bevestigd.

Een van de pijlers van dit onderzoek is werkgelegenheid. Voor elke gemeente, maar zeer zeker voor de regio, is het een vanzelfsprekendheid dat hieraan prioriteit wordt gegeven. Op het gebied van bijvoorbeeld wonen, brengt dit grote uitdagingen met zich mee. Het is daarom van groot belang dat we hierop een goede visie ontwikkelen en met elkaar in gesprek moeten gaan om de juiste afwegingen te maken bij de ontwikkeling van bedrijventerreinen.

Ondernemers

Wat onze bedrijventerreinen sterk maakt, zijn de prachtige bedrijven die er gevestigd zijn. Van klein tot groot en in welke branche dan ook, in onze gemeente zijn ze gevestigd. Bladel Transparant vindt dat dit minimaal zo moet blijven. De gemeente moet hier samen met de bedrijven, ondernemers en het OBGB (ondernemersvereniging) erken aan het vitaal houden van deze bedrijventerreinen. Daardoor kunnen we zorgen dat we die toplocatie blijven die we nu zijn en blijft het aantrekkelijk voor ondernemers om zich in onze gemeente te vestigen. Een gezonde en duurzame ontwikkeling van de bedrijventerreinen is niet alleen gunstig voor ondernemers, maar ook voor de leefbaarheid en het welzijn van onze gemeenschap.

Toekomstbestendig

Het is natuurlijk fantastisch dat het KBP in Hapert bijna uitverkocht is. We zijn allemaal trots op wat er hier is neergezet en hoe het ingericht is. Logisch dat de afgelopen jaren alle ogen hierop waren gericht. Waar we echter nu absoluut aan moeten gaan werken, is het moderniseren en vitaal houden van onze bestaande bedrijventerreinen zodat het hier prettig ondernemen blijft.

Maar er zijn ook andere uitdagingen die we aan moeten gaan: denk aan de bereikbaarheid, infrastructuur, openbare ruimte, groen, veiligheid en klimaat.

Ook een belangrijk thema, vooral nu maar ook in de toekomst, is energie. Hier zullen we met de ondernemers, OBGB en gemeente samen moeten werken om te zorgen dat deze essentiële voorziening op orde blijft.

Wij zijn ervan overtuigd dat onze Wethouder Hetty van der Hamsvoort de juiste persoon is om deze uitdagingen samen met de ondernemers aan te pakken en te zorgen dat deze prachtige bedrijventerreinen gemoderniseerd worden en behouden blijven.

“KBP 2’’

Het KBP in Hapert is zo goed als uitverkocht, maar wat nu? Het is van belang te onderzoeken wat de toekomstige behoeften zijn en welke richting we op willen. Deze behoefte is samen met het OBGB gepeild in de gemeente. Hieruit bleek dat onze ondernemers zeker niet stil zitten en op zoek zijn naar nieuwe kavels om wellicht hun bedrijf uit te breiden of te verplaatsen zodat er ruimte ontstaat voor nieuwe bedrijven op de oude locatie.  

We zullen hiervoor met omliggende gemeente moeten samenwerken om te zorgen dat we voor alle bedrijven een passende locatie hebben zodat de werkgelegenheid in onze regio behouden blijft.

Als Bladel Transparant zullen we ons de komende periode inzetten om acties te ondernemen om bedrijventerrein te vitaliseren en uitbreidingsmogelijkheden te verkennen.

Niels van der Heijden

Raadslid Bladel Transparant

N.vanderHeijden@bladel.nl

NIEUWS

Energie delen via ‘energiehub’ op het KBP om stroomtekort tegen te gaan

mei 30, 2024

Ontwikkelingen en open dag nieuw Gemeenschapscentrum in Bladel

mei 29, 2024

In gesprek met Jeroen Dijsselbloem: De Toekomst van de Brainportregio en Gemeente Bladel

mei 24, 2024

Een simpele boodschap

mei 21, 2024