Gemeente Bladel koopt perceel in Hoogeloon voor woningbouw

Op 7 september 2023 zette de Gemeente Bladel een belangrijke stap in de uitbreiding van haar woningaanbod. Wethouder Fons d’Haens en Erik Vinke van Maatschappij van Welstand ondertekenden vandaag de documenten voor de aankoop van bijna 2,5 hectare grond in Hoogeloon, bestemd voor woningbouw. Daarnaast verkreeg de gemeente het eerste recht van koop voor een aangrenzend perceel van ruim 3 hectare. Beide stukken land liggen ten westen van de woningen aan de Hoofdstraat in Hoogeloon.

Een veelbelovende stap

Deze ontwikkeling wordt met enthousiasme begroet door Wethouder Fons d’Haens. Hij benadrukt het belang van deze stap in het licht van de groeiende vraag naar woningen: “In 2022 hebben we in ons woningbouwprogramma onze ambities vastgesteld tot het jaar 2040. De krapte op de woningmarkt blijft een uitdaging. Om de leefbaarheid te waarborgen, moeten we in alle kernen nieuwe woningen bouwen. Met deze aankoop in Hoogeloon grijpen we een kans die zich voordeed. Het gebied grenst aan de dorpskern en biedt zo een veelbelovende mogelijkheid voor een nieuwe woonwijk.”

Een blik op de toekomst

Dit initiatief bouwt voort op het lopende woningbouwplan Akkerstraat in Hoogeloon, dat zich momenteel in de afrondende fase bevindt. Met deze recente verwerving legt Hoogeloon de basis voor verdere ontwikkeling en groei. Jaarlijks stelt de gemeenteraad 2 miljoen euro beschikbaar voor grondaankopen, met name voor woningbouwprojecten.

Een waardevolle ruil

De Maatschappij van Welstand, de verkopende partij, bezit meerdere stukken grond in de regio Kempen. In ruil voor het perceel in Hoogeloon zal de organisatie andere landbouwgrond in Bladel ontvangen. De waarde van deze ruilgrond is lager dan de waarde van het aangekochte gebied, waardoor de Gemeente Bladel aanvullend 9 ton zal betalen.

Samenwerking en toekomstige stappen

Het vervolgtraject omvat nauwe samenwerking tussen de gemeente en de inwoners van Hoogeloon om de ontwikkeling van het nieuwe woongebied vorm te geven. Een belangrijke mijlpaal in dit proces zal de beslissing van de gemeenteraad zijn, die na de vereiste onderzoeken en procedures zal oordelen over eventuele wijzigingen in het omgevingsplan.

NIEUWS

Inwoners bedenken innovatieve ecozone langs de snelweg A67

september 22, 2023

Eén jaar wethouderschap: “De samenwerking met onze inwoners, ondernemers en verenigingen is onze drijfveer”

september 15, 2023

Voortgang Luchthaven Eindhoven Overleg

september 15, 2023

Vragen over Betaalbaarheid Zwemonderwijs

september 11, 2023