Innovatieve Energiehub op Kempisch Bedrijvenpark: Een nieuwe aanpak voor duurzame energie

Op 7 mei 2024 hebben achttien ondernemingen op het Kempisch Bedrijvenpark (KBP) in Hapert een belangrijke stap gezet naar duurzame energievoorziening door een samenwerkingsovereenkomst te tekenen met Enexis. Deze overeenkomst markeert de start van een pilot voor een energiehub, een initiatief van Enexis, de gemeente Bladel, de provincie Noord-Brabant en de deelnemende bedrijven.

Een collectieve oplossing voor netcongestie

De energiehub is ontworpen als een directe oplossing voor de huidige congestie op het elektriciteitsnet, waarbij de bedrijven hun energievoorziening collectief organiseren op basis van duurzame bronnen zoals zonne- en windenergie. Dit lokaal georganiseerde systeem stelt bedrijven in staat om onderling energie te delen, wat niet alleen bijdraagt aan de energietransitie maar ook het bestaande net minder belast.

Marco van Geel, voorzitter van KBP en directeur van VGI Groep, benadrukte het praktische nut van de energiehub: “We kunnen met z’n allen blijven groeien en verduurzamen terwijl niemand zonder stroom zit.”

Overheid en ondernemers hand in hand

Wethouder Hetty van der Hamsvoort: “De wil om samen te werken is erg belangrijk in dit project. Overheid en ondernemers weten elkaar goed te vinden. Dat is essentieel om deze pilot te laten slagen. Deze innovatieve samenwerking is kenmerkend voor de Brainportregio. Zo stimuleren we de technische en economische groei ervan. Daarnaast hebben wij als gemeente ook grote ambities in de verduurzaming van bedrijventerreinen en het opwekken van groene energie.’’ 

Bram Gerrist, directeur Innovatie bij Enexis, voegde hieraan toe dat de energiehub voor Enexis een leerzame onderneming is die als blauwdruk kan dienen voor toekomstige projecten.

Gemeente Bladel faciliteert en ondersteunt deze pilot vanwege de economische belangen voor de regio. Een lokaal energiesysteem moet de betrokken bedrijven onafhankelijker maken van de beperkte capaciteit op het elektriciteitsnetwerk. In dat systeem geven de bedrijven aan wat hun vraag en aanbod van stroom is. Het systeem regelt de verdeling en de betaling van de gevraagde elektriciteit. Bijkomend voordeel is dat lokale koppeling van opwek en gebruik, zoals het op KBP gaat werken, de beste oplossing is voor de energietransitie, omdat het bestaande net dan niet extra wordt belast. Dat is de kern van een energiehub. 

Pilotfase

Eind 2022 is op het Kempisch Bedrijvenpark een haalbaarheidsonderzoek gestart naar het concept en toepassing van een energiehub voor het bedrijventerrein. Firan, infraspecialist nieuwe energie, heeft in deze eerste fase, samen met netbeheerder Enexis en de betrokken bedrijven de energieprofielen van de gevestigde bedrijven in kaart gebracht. André Simonse, Business Developer bij Firan: “Dit is een bedrijventerrein in ontwikkeling met een mix van gevestigde bedrijven, die verder willen groeien, en nog nieuw te vestigen bedrijven. Sommige bedrijven hebben energie over en sommige juist een tekort. Oftewel, alle bedrijven hebben verschillende soorten energiebehoeften. De ideale mix voor de energiehub bestaat uit enerzijds energieverbruik overdag en ‘s nachts – bijvoorbeeld door dan elektrische vrachtwagens te laden – én energieproductie uit zon, wind en warmtekrachtkoppeling. Door die ideale mix kunnen we het bedrijventerrein door de seizoenen en alle weertypes heen voorzien van (extra) energie. Om een energiehub als deze voor elkaar te krijgen, is het van belang dat bedrijven zich flexibel opstellen, dat een gemeente zich ondernemend opstelt én dat de netbeheerder van het elektriciteitsnet de nek durft uit te steken. In het geval van het Kempisch bedrijventerrein is dat allemaal gelukt, waardoor alle partijen nu succesvol van start gaan.”

Hoe werkt een energiehub

De samenwerkende bedrijven verenigen zich in een coöperatie en deze krijgt een groepstransportovereenkomst van netbeheerder Enexis. De bedrijven gaan onderling energie delen en momenten van piekverbruik beter op elkaar afstemmen. De coöperatie zorgt voor het verdelen van de energie, het afstemmen van de behoefte en kostenverdeling. Daarnaast voegen de bedrijven duurzame energie van een nog te bouwen windturbine toe aan de hub om de totale capaciteit te vergroten. De inzet van grootschalige batterijen voor energieopslag biedt extra capaciteit in tijden van piekbelasting. Voor situaties waarop de zon, wind, het elektriciteitsnet van Enexis en batterijen niet voldoende energie kunnen leveren kan een warmtekrachtcentrale worden ingezet. 

Samenwerkingsovereenkomst met Enexis

De bedrijven die de Samenwerkingsovereenkomst met Enexis tekenden: 
1.    ATD Machinery B.V.
2.    CoTrans B.V.
3.    Diffutherm B.V.
4.    Heinmade B.V.
5.    Van der Heijden B.V.
6.    Moeskops Grafisch
7.    Premier Tech Manufacturing B.V.
8.    Plastrifran B.V.
9.    Puro B.V.
10. Squall International B.V.
11. Schippers Europe B.V.
12. Van Dingenen B.V.
13. VGI Groep
14. VD Leegte Metaal B.V.
15. VDL Fibertech Industries B.V.
16. VDL Laktechniek B.V.
17. VDL Tim Hapert B.V.
18. Willems Baling Equipment
 

NIEUWS

Innovatieve Energiehub op Kempisch Bedrijvenpark: Een nieuwe aanpak voor duurzame energie

mei 8, 2024

Bladel fiets Challenge: fietsen voor Voedselbank Bladel, Vrienden van Kameraet en EigenWeijzer

mei 2, 2024

Toekomstplannen voor centrumlocaties Bladel: van gezondheidscentrum tot woonruimte

april 24, 2024

Samenwerking sleutel tot duurzaam succes op het Kempisch Bedrijven Park

april 17, 2024