Toekomstplannen voor centrumlocaties Bladel: van gezondheidscentrum tot woonruimte

In het centrum van Bladel zijn veranderingen op komst met de bouw van een nieuw gemeenschapshuis aan de markt, dat momenteel in ontwikkeling is. Dit nieuwe centrum zal ruimte bieden aan diverse lokale verenigingen en activiteiten die nu nog elders gehuisvest zijn. Deze ontwikkeling leidt tot de vrijkomst van meerdere centrumlocaties, waaronder Cultureel Centrum Den Herd, de oude gemeentewerf en de voormalige Sint Petrusschool. De gemeente Bladel heeft samen met buurtambassadeurs en maatschappelijke partners een verkennend onderzoek gedaan naar de mogelijke nieuwe invullingen voor deze locaties.

Gezondheidscentrum op locatie Den Herd

Een voorstel dat momenteel wordt onderzocht, is het vestigen van een gezondheidscentrum op de plek van Den Herd. Dit initiatief wordt ondersteund door lokale huisartsen en de gemeente Bladel, vanwege de centrale ligging en de bestaande parkeerfaciliteiten. Dit centrum zou kunnen helpen om de toenemende zorgvraag door vergrijzing beter te beantwoorden.

Woonontwikkelingen in het Centrum

Voor de vrijkomende locaties zijn er plannen om nieuwe woonruimte te creëren, gericht op starters en senioren. Op de locatie van Den Herd is het plan om voornamelijk seniorenwoningen te bouwen, terwijl de oude gemeentewerf waarschijnlijk plaats zal bieden aan starterswoningen. Van de nieuwe woningen wordt 30% aangemerkt als sociale huur, de overige 70% zal beschikbaar zijn voor Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO), waarbij groepen particulieren zelf woningen ontwikkelen.

Sociale vernieuwing en betrokkenheid van de gemeenschap

De plannen voor deze nieuwe ontwikkelingen zijn tot stand gekomen in samenwerking met lokale groepen en stakeholders, waaronder de Woningstichting de Zaligheden en buurtambassadeurs. Het doel is om niet alleen te voorzien in de behoefte aan woningen en zorgfaciliteiten, maar ook om de sociale cohesie in de gemeente te versterken.

Toekomstige planning

Na de afronding van de verkenningsfase begint nu de fase van planvorming. Het is een uitgebreid proces waarbij verschillende belangen afgewogen moeten worden. Hoewel het nog enkele jaren kan duren voordat de bouw daadwerkelijk start, zet de gemeente Bladel belangrijke stappen naar een toekomstbestendig en levendig centrum.

De gemeente plant om de resultaten van deze ontwikkelingen zichtbaar te maken zodra het nieuwe gemeenschapshuis is voltooid en de huidige locaties geleidelijk worden herontwikkeld.

NIEUWS

Innovatieve Energiehub op Kempisch Bedrijvenpark: Een nieuwe aanpak voor duurzame energie

mei 8, 2024

Bladel fiets Challenge: fietsen voor Voedselbank Bladel, Vrienden van Kameraet en EigenWeijzer

mei 2, 2024

Toekomstplannen voor centrumlocaties Bladel: van gezondheidscentrum tot woonruimte

april 24, 2024

Samenwerking sleutel tot duurzaam succes op het Kempisch Bedrijven Park

april 17, 2024