Plattelandsnota: ondanks strengere normen, nog steeds ontwikkelmogelijkheden voor boerenbedrijven

Bladel Transparant was verheugd een volle publieke tribune te zien tijdens de gemeenteraadsvergadering van 28 maart 2013. Een belangrijk agendapunt was de door het college opgestelde plattelandsnota. In deze nota worden de hoofdlijnen van de gewenste en mogelijke ontwikkelingen in het buitengebied geschetst. Waar staan we als gemeente in 2030, welke geurnormen worden gehanteerd, wat zijn de uitbreidingsmogelijkheden van boerenbedrijven zijn vragen waar de gemeenteraad beslissingen over dient te nemen en dat is een ingewikkeld en lastig proces gebleken. Diverse belangen moeten tegen elkaar afgewogen worden en er moeten keuzes gemaakt worden die van invloed zijn op inwoners van de gemeente Bladel.

Bladel Transparant heeft dit op een zorgvuldige manier gedaan door gesprekken aan te gaan met boerenbedrijven, de ZLTO en andere politieke partijen. Waar zitten knelpunten, hoe kunnen deze zo goed mogelijk opgelost worden?

Een duidelijk uitgangspunt voor Bladel Transparant is altijd geweest (en nog steeds) dat er geen fabrieksmatige megastallen in de gemeente dienen te komen en Bladel Transparant is ook geen voorstander van het LOG Bladel-Hulsel (dit is een clustering van megastallen)

De plattelandsnota, zoals deze aan de gemeenteraad werd voorgesteld, kende naar de mening van Bladel Transparant te veel beperkingen voor met name de lokale (familie) boerenbedrijven. Door strengere normen zouden zij niet meer kunnen uitbreiden en hierdoor hun bestaansmogelijkheid kwijtraken. Bladel Transparant heeft gezocht naar een zo goed mogelijk evenwicht tussen de mogelijkheden om uit te breiden en de waarborging van de gezondheid van inwoners uit onze gemeente.

Door het (mede)indienen van een aantal wijzigingen, in samenwerking met en ondersteuning van het CDA en de VVD, is dit naar de mening van Bladel Transparant gelukt.

Wat voorbeelden ter verduidelijking:
Er zou in eerste instantie een verbod op (nieuwe) zorgboerderijen komen omdat de kans op ziektes voor bezoekers te groot zou zijn. Bladel Transparant heeft de onderbouwing hiervan in de plattelandsnota niet kunnen vinden, net als gelukkig de meerderheid van de gemeenteraad. Deze beperking is dan ook van de baan.

Via een wijzigingsvoorstel is het daarnaast mogelijk gemaakt dat scholen en andere groepen dergelijke bedrijven kunnen blijven bezoeken, omdat educatie in dit kader aan de plattelandnota is toegevoegd. Bladel Transparant gelooft in deze bedrijfstak en het is aan professionele gezondheidsinstanties (zoals bijvoorbeeld de GGD) de gezondheid van bezoekers te waarborgen.

De zogenoemde geurnormen (odeur) uit de plattelandsnota bleken een heikel punt. Welke norm wordt er gehanteerd? Op basis waarvan wordt dit beslist? Een te strenge geurnorm zorgt ervoor dat boerenbedrijven niet meer kunnen investeren in uitbreiding en vermindering van uitstoot, met mogelijk beëindiging van het bedrijf tot gevolg. Een te ruime geurnorm zorgt echter voor mogelijk teveel(geur)overlast. Bladel Transparant heeft ervoor gekozen de geurnorm wel te verzwaren, maar op een zodanige wijze dat er voldoende ontwikkelmogelijkheden voor boerenbedrijven blijven bestaan en de mogelijke (geur)overlast beperkt wordt.

Bladel Transparant is blij dat er samen met andere politieke partijen op een constructieve manier gewerkt is aan een plattelandsnota die zoveel mogelijk recht doet aan de belangen van zowel boerenbedrijven als burgers.

Voor meer informatie: zie www.bladeltransparant.nl .

Namens de fractie Bladel Transparant,

Davy Jansen,
Natasja van Deursen-van Dam
Rob van Deursen

NIEUWS

Innovatieve Energiehub op Kempisch Bedrijvenpark: Een nieuwe aanpak voor duurzame energie

mei 8, 2024

Bladel fiets Challenge: fietsen voor Voedselbank Bladel, Vrienden van Kameraet en EigenWeijzer

mei 2, 2024

Toekomstplannen voor centrumlocaties Bladel: van gezondheidscentrum tot woonruimte

april 24, 2024

Samenwerking sleutel tot duurzaam succes op het Kempisch Bedrijven Park

april 17, 2024