Bladel Transparant kiest opnieuw voor kwaliteit Egyptische Poort

Vertrek wethouder Van der Hout (PvdA) onnodig en eigen keuze

Logo Egyptische Poort

Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 6 februari 2014 stond het bestemmingsplan Egyptische Poort op de agenda ter besluitvorming. We zijn al vanaf het begin (2007) erg kritisch geweest op de invulling van dit plan. We kregen onvoldoende steun voor onze wensen en bedenkingen, maar hebben tijdens het proces altijd constructief meegedacht om de invulling van het gebied optimaal ten goede te laten komen aan álle inwoners.  Dit proces heeft u de afgelopen jaren kunnen volgen.

Gebrek aan belangstelling voor EP
De motie die we samen met CDA en VHP hebben ingediend, heeft als doel de plannen voor de Egyptische Poort te verbeteren en de realiteitswaarde te vergroten. Er is namelijk tot op heden nog steeds onvoldoende belangstelling vanuit de markt (bijvoorbeeld voor het hotel) waardoor er nog geen concrete uitvoering van de plannen mogelijk is. Biedt doorgaan met deze plannen dan de (financiële) zekerheid van een kwalitatief goed doordacht plan? Wat ons betreft niet. We zien verbeteringen en nieuwe mogelijkheden op basis van voortschrijdend inzicht en ook de economische situatie waar we in verkeren vraagt wellicht om een andere invulling.

Uitgesteld
Ligt het plan dan opnieuw stil? Nee, tot uiterlijk 1 januari 2015 had wethouder Van der Hout van ons de tijd gekregen om samen met de projectontwikkelaar nieuwe, realistische mogelijkheden te onderzoeken en de gemeenteraad hiervan in kennis te stellen. Het bestemmingsplan vaststellen werd dus uitgesteld en niet afgewezen, al is dat nu wel hetgeen andere partijen doen voorkomen met de naderende gemeenteraadsverkiezingen in het vooruitzicht.

Kosten
Lopen we als gemeente grote financiële risico’s? Nee, we betalen de rente over de voorgefinancierde zaken, zoals de kunstgrasvelden van Bladella. Maar doorgaan met dit plan had wellicht nog meer kosten met zich meegebracht als blijkt dat de haalbaarheid van de huidige plannen nihil is. Bovendien waren er afgelopen jaar óók geen ontwikkelingen en hebben we als gemeente ook de rente moeten betalen over het voorgefinancierde deel van dit plan. Het voorfinancieren van de kunstgrasvelden heeft onze fractie bij de besluitvorming de nodige hoofdbrekens gekost. Echter de focus lag op het creëren van ruimte voor het project. De financiële risico’s waren nihil en instemmen met de kunstgrasvelden betekende volgens de wethouder niet direct instemmen met het bestemmingsplan.

Coalitieakkoord
Hebben wij het coalitieakkoord verbroken? Dit staat er letterlijk in het coalitieakkoord: ‘de Egyptische Poort wordt ingevuld conform het programma van eisen. Wel wordt de maximale bouwhoogte teruggebracht tot drie bouwlagen. Er komt een tunnel onder de Provinciale weg’. Roepen voor de gemeenteraadsverkiezingen is makkelijk, maar met inhoudelijke feiten komen is de uitdaging. We horen graag van onze coalitiegenoten hoe we het akkoord zouden hebben verbroken. Waar is in dat opzicht overigens de beloofde keuzenotitie over de toekomst van Den Herd, waarvan in het coalitieakkoord staat dat deze er binnen één jaar na de vorige gemeenteraadsverkiezingen van 2010 zou komen?

Vertrek wethouder eigen keuze
We betreuren het ten zeerste dat wethouder Van der Hout de geboden kans niet heeft aangegrepen en onze partij nu verantwoordelijk stelt voor zijn vertrek. Het is zijn eigen keuze geweest, geen enkele partij heeft hem daartoe gedwongen. De motie heeft ook zijn functioneren niet ter discussie gesteld. Een wethouder die in een raadsvergadering de woorden uitspreekt: ‘als deze motie aangenomen wordt, dan dien ik morgen mijn ontslag in’, zet de democratie onder druk en op deze manier willen we geen politiek bedrijven.

De Egyptische Poort en u als inwoners verdienen onze inzet om er een maximale invulling aan te geven. Daar blijven we ons sterk voor maken.

De fractie Bladel Transparant,

Davy Jansen
Natasja van Deursen-van Dam
Rob van Deursen

BT groep

NIEUWS

Politiek saai? Niet na het volgen van de gratis cursus Politiek Actief!

april 10, 2024

Winnen wordt bepaald door de juiste verhouding van scoren en kansen missen.

april 2, 2024

Gemeenteraad Bladel akkoord met nieuwe inrichting Sportpark De Smagtenbocht in Bladel

maart 22, 2024

Jaarlijkse update Woningbouwprogramma gemeente Bladel 2024-2033

maart 15, 2024