BT stelt vragen over subsidieverstrekking muzikale en culturele vorming

Natasja van Deursen-van Dam1Deze subsidie wordt verstrekt aan de ouders van leerlingen die lid zijn van muziekverenigingen

Publicatie ED
De publicatie van een artikel in het Eindhovens Dagblad van 21 februari jl.met als titel ´Fanfares Hoogeloon zetten aan tot fraude´ heeft een hoop stof doen opwaaien en tevens boosheid opgeroepen bij ouders en de betreffende muziekverenigingen. Dit begrijpen we en daarom vinden we het belangrijk om aan u kenbaar te maken wat er tijdens de vergadering van de commissie inwoners op 18 februari jl. is gebeurd.

Subsidie
De muziekverenigingen hebben aangegeven dat ze bij het indienen van de subsidieaanvragen vormfouten hebben gemaakt (een verkeerde interpretatie van de beleidsnotitie),maar geven tevens aan te kunnen bewijzen dat er niet gefraudeerd wordt. Door het niet toekennen van subsidie aan de betreffende ouders worden de leerlingen de dupe en dat is erg jammer. Zeker omdat beide muziekverenigingen zeer gewaardeerd worden binnen onze gemeente, ook door ons.

Commissie inwoners
Tijdens de rondvraag hebben we op verzoek van een vrijwilliger van een van de betreffende muziekverenigingen een aantal vragen gesteld. Via deze vrijwilliger hebben we namelijk vernomen dat er grote onvrede bestaat over het aan een groep ouders niet toekennen van de subsidie voor muzikale en culturele vorming betreffende het jaar 2013. De strekking van de gestelde vragen vindt u hieronder. *
• Waarom wordt er niet meegedacht met deze muziekverenigingen en ouders/leerlingen als aannemelijk gemaakt kan worden dat het puur een verkeerde uitleg van een beleidsnotitie is geweest?
• Waarom is er niet eerder geageerd? Deze muziekverenigingen dienen al 5 jaar op deze manier de aanvragen in, sinds de invoering van de nieuwe regeling in 2008.
• Is er wel of niet vastgesteld door de gemeente dat deze muziekverenigingen frauderen?
*Het gaat hierbij uitdrukkelijk om de strekking van de gestelde vragen. Deze zijn niet letterlijk voorgelezen in de commissie, dus het kan zijn dat de weergave in dit artikel mondeling op een wat andere wijze geformuleerd is in de commissievergadering.

Reactie wethouder Veldhuizen (GL/Pro5)
De wethouder geeft aan dat de gemeente geen relatie heeft met de muziekverenigingen, maar met de ouders van de kinderen die lid zijn. De wethouder laat weten dat ze er bij toeval dit jaar pas achter zijn gekomen dat er aanvragen door de ouders niet naar waarheid zijn ingevuld, daartoe gestimuleerd door de muziekverenigingen. Naar aanleiding daarvan hebben er meerdere gesprekken met de muziekverenigingen plaatsgevonden. Ze geeft aan het erg vervelend te vinden voor de betreffende ouders, maar vanwege de ernst van de situatie is er besloten om geen lagere subsidie te geven, maar om helemaal geen subsidie toe te kennen aan deze groep. De wethouder geeft aan dat er sprake is van fraude.

Het Eindhovens Dagblad heeft de term fraude overgenomen in hun artikel, waarschijnlijk naar aanleiding van de uitspraak van wethouder Veldhuizen.

Contact
Wilt u hierover in contact komen met ons, of over andere onderwerpen komen praten? U bent van harte welkom.  Schroom niet om onze ambassadeur voor Hoogeloon, Jutka van den Heuvel, hierover aan te spreken.

Namens de fractie Bladel Transparant,

Natasja van Deursen-van Dam
Davy Jansen
Rob van Deursen

NIEUWS

Energie delen via ‘energiehub’ op het KBP om stroomtekort tegen te gaan

mei 30, 2024

Ontwikkelingen en open dag nieuw Gemeenschapscentrum in Bladel

mei 29, 2024

In gesprek met Jeroen Dijsselbloem: De Toekomst van de Brainportregio en Gemeente Bladel

mei 24, 2024

Een simpele boodschap

mei 21, 2024