Mijn eerste maanden als Wethouder in Bladel

Na een snelle en voor velen verrassende coalitievorming werd ik op 25 maart 2010 geïnstalleerd als Wethouder van de gemeente Bladel namens Bladel Transparant.

Op dat moment was ik nog volop werkzaam bij het UWV vanuit mijn eigen bedrijf en dat vergde nogal wat improvisatie; zo moesten er nieuwe trainers gezocht worden, nieuwe afspraken gemaakt worden en moest er een snelle overdracht plaatsvinden.
Ook al ben ik op papier maar (net als de collega Wethouders) voor 27 uur per week benoemd als Wethouder, de praktijk wijst uit dat je echt veel meer uren werkt. 4 dagen per week is er echt niet bij! Gelukkig is de overdracht naar mijn collega managers in Noord-Nederland goed verlopen, want als je iets achter moet laten wil je dit uiteraard wel goed doen.

De eerste tijd als Wethouder heb ik me vooral beziggehouden met kennismaken met de ambtelijke organisatie en daarover kan ik alleen maar zeggen dat het een goede organisatie is met zeer gemotiveerde medewerkers! De Gemeente is, zoals ik al snel merkte, net zo’n bedrijf als andere bedrijven. Een gemeente hoeft dan weliswaar geen winst te maken, maar werkt met het geld van de gemeenschap en dat geeft een extra verantwoordelijkheid, waar de medewerkers zeer goed mee omgaan.
Het feit dat de collega Wethouders Theo van de Voort en Arjan van der Hout zijn teruggekeerd als Wethouder, maakt het een stuk prettiger werken. Des te meer omdat zowel Joan Veldhuizen als ik een deel van hun portefeuilles hebben overgenomen. Daar we doelbewust hebben gekozen voor een collegiale bestuursvorm kun je makkelijk vragen stellen over bestaande dossiers.
De samenwerking binnen het College van B&W is uitstekend; er wordt zeer goed samengewerkt, pittig gediscussieerd maar ook voldoende gelachen!

De grote dossiers waar ik me momenteel mee bezig houd zijn o.a. de nieuwe sporthal, de brede scholen binnen de diverse kernen, de accommodaties van het Snelle Wiel en tennisvereniging de Hellekens en de sanering van de vervuilde staantribunes van VV Bladella. Daarnaast zijn we als college volop bezig om met een discussiestuk te komen voor de raad wat betreft de ombuigingen. Deze zijn helaas noodzakelijk omdat we minder inkomsten van het Rijk krijgen de komende jaren.
De bedrijfsvoering binnen de gemeente heeft volop mijn aandacht en door veel gesprekken te voeren met medewerkers krijg ik daar een goed beeld van. Dienstverlening naar de burgers moet vanzelfsprekend op een hoog niveau blijven; wij zitten er per slot van rekening namens de inwoners van Bladel!

Leuk was de afgelopen periode het uitreiken van de fietsdiploma’s, de huldiging van het 1e team van Bladella en mijn maidenspeech in de raad. Dat het over de “zoen en zoef zone” moest gaan was een aardige opgave; probeer dit maar eens zonder verspreking uit te spreken! De diverse bedrijfsbezoeken welke we als College hebben afgelegd waren verfrissend, net als de gesprekken met vele burgers. Luisteren naar inwoners is en blijft het belangrijkste wat er is.

Ik voel me als een vis in het water, fiets elke dag binnen 5 minuten naar het gemeentehuis en ik kan niet anders zeggen dat het me uitstekend bevalt!

Dick Zumker

Auteur:
Dick Zumker

In opdracht van:
Fractie BT.

NIEUWS

Innovatieve Energiehub op Kempisch Bedrijvenpark: Een nieuwe aanpak voor duurzame energie

mei 8, 2024

Bladel fiets Challenge: fietsen voor Voedselbank Bladel, Vrienden van Kameraet en EigenWeijzer

mei 2, 2024

Toekomstplannen voor centrumlocaties Bladel: van gezondheidscentrum tot woonruimte

april 24, 2024

Samenwerking sleutel tot duurzaam succes op het Kempisch Bedrijven Park

april 17, 2024