Vragen over Betaalbaarheid Zwemonderwijs

door Niek Panjoel, Raadslid namens Bladel Transparant

Uit verschillende onderzoeken blijkt dat steeds meer gezinnen in Nederland zich geconfronteerd zien met de uitdaging om zwemonderwijs te bekostigen. Bovendien komen er steeds meer vluchtelingen naar Nederland zonder zwemdiploma. Voor asielzoekers tot 35 jaar bestaat er een regeling om hen de kans te bieden een zwemdiploma te behalen, maar zodra ze de status van ‘statushouder’ verkrijgen, verdwijnt deze mogelijkheid. Bladel Transparant maakt zich zorgen over deze ontwikkeling, waarbij steeds meer kinderen geen zwemdiploma’s behalen in een land dat bekend staat als waterrijk. Binnen onze gemeente hebben we momenteel twee zwembaden, en mogelijk komt er in de toekomst zelfs een zwemvijver bij. Wij streven ernaar dat alle kinderen in onze gemeente ten minste in het bezit zijn van een zwemdiploma A.

Om inzicht te krijgen in de situatie binnen onze gemeente, hebben wij enkele vragen opgesteld. Maar voordat we deze vragen bespreken, laten we eerst enkele feiten zien die zijn gepubliceerd na onderzoek van het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid:

  • 272.000 kinderen groeien op in armoede in Nederland.
  • Uit onderzoek blijkt dat 6% van de 11-16-jarigen uit arme gezinnen geen zwemdiploma heeft, terwijl dit bij hogere inkomens slechts 2% is.
  • Slechts 23% van de 11-16-jarigen uit arme gezinnen heeft een zwemdiploma A, terwijl dit bij hogere inkomens 9-12% is.
  • Maar liefst 63% van de 11-16-jarigen uit arme gezinnen heeft geen zwemdiploma C, terwijl dit bij hogere inkomens aanzienlijk lager ligt.
  • In de grote steden (de G4) heeft 11% van de 11-16-jarigen geen zwemdiploma A, terwijl dit in kleinere gemeenten slechts 2% is.
  • In de G4 heeft 23% van de 11-16-jarigen alleen een zwemdiploma A (en geen B en C), terwijl dit in kleinere gemeenten 13% is.

Bron

Deze feiten benadrukken het belang van betaalbaar zwemonderwijs voor gezinnen met lage inkomens en statushouders. Daarom willen wij de volgende vragen stellen:

1. Wat is het huidige aanbod van zwemonderwijs in onze gemeente voor gezinnen met lage inkomens en statushouders?

2. Wat zijn de gemiddelde kosten voor het behalen van zwemdiploma A, B en C per kind?

3. Zijn er programma’s of initiatieven die tot doel hebben om gratis of tegen een gereduceerd tarief zwemlessen aan te bieden aan gezinnen met lage inkomens en statushouders?

4. Wat zijn de financiële drempels voor deze groepen om deel te nemen aan zwemonderwijs? Zijn er subsidies of ondersteuningsmogelijkheden om deze drempels te verlagen?

5. Hoeveel gezinnen in armoede en statushouders hebben de afgelopen jaren deelgenomen aan eventuele zwemonderwijsprogramma’s binnen onze gemeente?

6. Is er een bewustmakingscampagne om gezinnen in armoede en statushouders op de hoogte te brengen van beschikbare zwemlesmogelijkheden?

7. Zijn er samenwerkingen met lokale organisaties, scholen of non-profitinstellingen om de toegang tot zwemlessen voor deze groepen te vergemakkelijken?

8. Zijn er plannen om het aanbod van zwemonderwijs voor gezinnen in armoede en statushouders uit te breiden of te verbeteren? Zo ja, wat zijn deze plannen en wanneer kunnen we verwachten dat ze worden geïmplementeerd?

9. Wat zijn de evaluatiecriteria om te meten of eventuele zwemonderwijsprogramma’s effectief zijn voor gezinnen in armoede en statushouders? Zijn er succesverhalen of positieve resultaten die kunnen worden gedeeld?

10. Zijn er mogelijkheden om samen te werken met lokale partners of fondsen om extra financiering te verkrijgen voor zwemonderwijs voor deze groepen?

11. Hoe kan de gemeenteraad helpen om de toegang tot zwemonderwijs voor gezinnen in armoede en statushouders te verbeteren?

We hopen dat deze vragen een constructieve discussie en mogelijke oplossingen zullen stimuleren om zwemonderwijs voor alle kinderen in onze gemeente toegankelijk te maken, ongeacht hun financiële situatie. Samen kunnen we bijdragen aan een veiliger en meer waterbewust Nederland.

NIEUWS

Politiek saai? Niet na het volgen van de gratis cursus Politiek Actief!

april 10, 2024

Winnen wordt bepaald door de juiste verhouding van scoren en kansen missen.

april 2, 2024

Gemeenteraad Bladel akkoord met nieuwe inrichting Sportpark De Smagtenbocht in Bladel

maart 22, 2024

Jaarlijkse update Woningbouwprogramma gemeente Bladel 2024-2033

maart 15, 2024