Archive For 31/10/2019

Bladel:bijzonder gewoon of gewoon bijzonder?

Een paar weken geleden werd ‘onze’ Heksenboom verkozen tot boom van het jaar. Met 628 stemmen verschil versloegen we daarmee onze Rotterdamse concurrent, als gemeente van 20.000 inwoners. Een prachtige prestatie waar we trots op mogen zijn!

Onze reactie? Tsjah, het is toch ‘gewoon’ de Heksenboom. Nee, het is niet ‘gewoon’, het is de mooiste boom van Nederland! Dat ‘gewone’ lijkt soms een typische reactie voor ons: we hebben heel veel mooie dingen, maar we zien het niet, lopen er voorbij en hebben het er niet over. En dat mag van mij best anders!

Davy Jansen wethouder Bladel transparant

We doen het goed.

We doen het landelijk gezien hartstikke goed in Bladel, en mensen van buiten zien dat gelukkig ook. Zo weten toeristen ons goed te vinden, en dat is niet omdat hier niets te doen is. We hebben leuke dorpskernen, een groene omgeving, goede horeca en mooie vakantieverblijven. Dat maakt onze ‘gewone’ regio bijzonder gewild bij dagjesmensen en vakantievierders.

Ook bedrijven vestigen zich graag binnen onze gemeente. Goede bereikbaarheid, de samenwerking met de andere Kempengemeenten en de Kempische ‘niet lullen maar poetsen’-arbeidsethos maken het ‘gewone’ Kempisch Bedrijvenpark bijzonder populair bij ondernemers en met recht een plek vol bedrijvigheid.

Maar ook voor de inwoners zelf zorgen we goed, bijvoorbeeld in het sociaal domein. Onze gemeente heeft een zeer laag aantal bijstandsuitkeringen ten opzichte van de rest van Nederland, we zijn economisch sterk en horen bij de slimste regio ter wereld. Bovendien houden we van aanpakken en hebben we een sterk wij-gevoel. Toch is het blijkbaar moeilijk om dat te zien en uit te dragen als je er zelf onderdeel van bent.

Van de torens tot de grafheuvels

Maar als je eens om je heen kijkt, zie je hoe bijzonder onze gemeente eigenlijk is. Wij hebben de Heksenboom, prachtige kerken en bijvoorbeeld de 600 jaar oude toren op het kerkhof in Bladel. Denk aan Hoogeloon met haar grafheuvels, restanten uit de Romeinse tijd of aan de Zwarte Berg, daar waar Kabouterkoning Kyrië gewoond zou hebben. Wist je dat het een rijksmonument is en één van de grootste en hoogste grafheuvels uit Nederland en België?

En vergeet ook niet de luchtwachttoren aan de Bossingel, een gemeentelijk monument uit 1952. Inmiddels zijn de bomen hoger dan het uitzichtpunt uit de Koude Oorlog, maar het blijft een bijzonder en uniek bouwwerk. Zo veel staan er namelijk niet meer in Nederland. En mensen van buitenaf zien dat wel, maar wij fietsen er vier keer per week voorbij op weg naar het voetbal alsof het niets is.

Blaalse wend of menselijke bescheidenheid.

Niets menselijks is echter ons vreemd, en zelf maak ik me er ook schuldig aan. Als je elke dag in aanraking komt met het bijzondere, dan merk je het niet meer op en wordt het bijzondere uiteindelijk gewoon. Net als de Heksenboom en het verhaal van Zwarte Kaat die er begraven zou liggen, waardoor de wortels nooit goed hebben kunnen groeien. Dat verhaal is alleen niet ‘bijzonder gewoon’, maar ‘gewoon bijzonder’.

Onze oer-Hollandse ‘doe maar gewoon dan doe je al gek genoeg’- mentaliteit maakt bovendien al snel dat we onze trots niet van de daken schreeuwen. Ooit was dat anders. Ooit hadden de andere dorpskernen het nog wel eens over de ‘Blaalse Wend’. Dat de Bladelnaren altijd zouden laten zien hoe goed ze wel zijn. Dat is volgens mij echt iets van het verleden, want inmiddels lijken we dat wel afgeleerd.

Draag je trots uit.

We hebben dus veel mooie dingen en zaken om trots om te zijn, maar we zien het niet, zijn te bescheiden en promoten het te weinig. Volgens mij mogen we dat best wat meer doen: we zijn niet bijzonder gewoon, maar gewoon bijzonder!

Loop dus een keer als toerist door de omgeving, verbaas en verwonder je en ervaar op wat een mooie plek je woont. En draag het uit, zodat we samen Bladel nóg beter op de kaart kunnen zetten. En zodat mensen straks niet meer om de Heksenboom heen kunnen, maar ook niet om de rest van onze gemeente!

Met trotse groet,
Davy Jansen
Wethouder

Read more »

Den Herd naar de Mert:Nu, of nooit?!

Zes jaar geleden deed Bladel Transparant (BT) samen met een aantal inwoners een eerste poging om Den Herd naar de Mert te krijgen. Toen was het plan om Den Herd in het gemeentehuis, wat deels niet in gebruik was, te huisvesten. In de afgelopen jaren was het stil rondom de verplaatsing van Den Herd. Nu, zes jaar later, ligt er een voorstel klaar om Den Herd naar de Mert te verplaatsen. Wellicht wel op nog een veel mooiere locatie dan het gemeentehuis.

In december 2018 heeft onze gemeenteraad de Bladelse centrumvisie ‘Onderneem the next economy’ vastgesteld. Tegelijkertijd heeft Bladel Transparant een voorstel ingediend om (met snelheid) te onderzoeken of Den Herd en haar functies naar de markt verplaatst zou kunnen worden. Inmiddels ligt het resultaat hiervan 7 november ter besluitvorming voor aan de raad.

Eerder werd het idee om Den Herd te verplaatsen afgewezen. Eerder werd het idee om Den Herd te verplaatsen afgewezen. Waarom is Bladel Transparant dan wel blijven strijden voor een verplaatsing? Er is al enige tijd bekend dat het huidige gebouw van Den Herd aan renovatie toe is. Met deze renovatie zijn hoge kosten gemoeid. Dan moet je in onze optiek een afweging gaan maken of Den Herd op de huidige locatie wel in de behoefte kan blijven voorzien. Ook in de verdere toekomst.

Niek Panjoel Bladel Transparant

Wij zijn van mening dat een gemeenschapshuis ook echt midden in de samenleving hoort te staan. Midden in het centrum waar verbinding met de horeca en een versterking van de sociale cohesie belangrijke elementen zijn. Een plek waar vermaak, sociaal en zorg samen kunnen komen. Een plek waar ook verenigingen elkaar kunnen ontmoeten en zich daar ook thuis voelen.

Het beoogd effect is dat Den Herd (met tal van gemeenschapsfuncties en activiteiten zoals toneel, muziek, dans, carnaval etc.), de activiteiten van de Seniorenvereniging en ‘De Goei Plak’ daadwerkelijk in het (fysieke) hart van de gemeenschap komen te staan.

Wij zijn er al die tijd van overtuigd geweest dat dit beter past aan de markt dan op de locatie waar Den Herd nu staat. Gelukkig werd dit ook unaniem onderschreven door de gemeenteraad bij de vaststelling van de Bladelse Centrumvisie.

Aankoop Rabohuis unieke en eenmalige kans voor de gemeente.

Door een reorganisatie binnen de Rabobank is er een unieke kans om een verplaatsing van Den Herd mogelijk te maken. De gemeente is samen met de Rabobank in gesprek gegaan om te kijken wat de mogelijkheden zijn. Nu een aantal maanden later ligt er een voorstel klaar waarin wordt gevraagd om drie miljoen euro beschikbaar te stellen voor de aankoop van de Rabobank. Volgens ons een unieke kans!

Uit onderzoek blijkt dat alle functies van Den Herd en de seniorenvereniging inclusief biljartcentrum en ‘’ De Goei  Plak“” passen in het nieuwe gebouw. Er zullen aanpassingen gedaan moeten worden, maar het pand is geschikt om de huidige functies en zelfs meerdere functies onder te brengen. Er is bijvoorbeeld nog ruimte om de bibliotheek te huisvesten. En dat op deze prachtige locatie! Als de aankoop door de gemeenteraad wordt goedgekeurd zal het College met alle gebruikers om tafel gaan om een toekomstige invulling verder uit te werken. Dit proces zal zorgvuldig doorlopen moeten worden om in alle wensen van de gebruikers te kunnen voorzien.

Op termijn herinrichten van vrijkomende locaties.

Er zijn echter meer voordelen. Als we Den Herd verplaatsen naar de markt komt er een groot perceel vrij op de oude locatie van Den Herd. Aangezien het dorp Bladel kampt met een groot tekort aan woningen is Bladel Transparant van mening dat dit een ideale locatie is om diverse woningen te bouwen.

Op termijn zouden de gebruikers van de oude praktijkschool wellicht ook verplaatst kunnen worden naar het nieuwe Den Herd. De vrijkomende locatie van de praktijkschool zou dan een prachtige plek zijn voor seniorenwoningen, waar ook een flink tekort aan is binnen de gemeente Bladel.

Bladel Transparant zal zich vol voor een verplaatsing naar de markt gaan inzetten. Op naar een toekomst-bestending gemeenschapshuis. Een flexibel gemeenschapshuis wat er voor diverse gebruikers is en waar de betrokkenheid voor de leeftijdscategorie van 0 tot 100+ centraal staat!

Niek Panjoel, Raadslid Bladel Transparant

Read more »

Ode aan de stille krachten. (Column Davy Jansen)

Mijn column deze maand wijd ik aan de stille krachten van onze gemeenschap. De maatjes die anderen een leuke dag bezorgen, de vele handen die eten rondbrengen licht werk maken, de duwers die de rolstoelers rondrijden, de betrokkenen die achter de schermen de toneelvereniging een podium bieden en de onbetaalde vlaggers bij Bladella die van elke wedstrijd een succes maken, ondanks dat de tegenstander daar wel eens anders over denkt.

Ik heb het over de ‘stille vrijwilligers’ en de ‘vanzelfsprekende mantelzorgers’, onze onzichtbare onmisbaren. Zij vormen de ruggengraat van vrijwilligersland, zijn de fundering van veel sociale zaken binnen onze gemeente en houden de verzorgingstehuizen draaiende. Kortom, ze vormen het zonnetje in het huis van de hulpbehoevende, boven de sportvelden of in ons cultureel centrum.

Waardering en ondersteuning
Toch worden deze vrijwilligers en mantelzorgers nog wel eens overgeslagen, maar wist je dat ze ongeveer 80% van de hulp bieden die mensen thuis krijgen en dat veel organisaties niet kunnen bestaan zonder deze ondersteuning? De informele zorg en onbetaalde ondersteuning is dus duidelijk onmisbaar. Als gemeente erkennen we dat en waarderen we deze tomeloze inzet van deze mensen uiteraard. Daarom bieden we waar mogelijk ondersteuning, door te luisteren, adviseren en ondersteunen.

Davy Jansen wethouder Bladel transparant

Wethouder Davy Jansen

Toch vinden we dat eigenlijk niet genoeg en willen we meer doen, al zeggen de meesten dat ze niet in het middelpunt van de belangstelling hoeven te staan. Dat siert ze: het zijn bescheiden mensen die vaak naast het podium staan in plaats van erop, de borden opscheppen in plaats van dat ze ervan eten. Toch draaien we dat eens per jaar om, want deze harde werkers mogen zelf ook wel eens in het zonnetje gezet worden.

Mantelzorglunch en -diner.
Te beginnen met de mantelzorgers. We hebben geen idee hoeveel het er zijn, omdat ze zichzelf vaak geen mantelzorger vinden. “Ik zorg toch gewoon voor ons pa, dat is toch vanzelfsprekend,” hoor ik dan. Het hoort erbij en je moet niet zeuren. Nee, dat is het niet! Mantelzorg sluipt erin, je gaat stilletjes aan iets meer doen. En als ze het op een moment zelf eigenlijk niet meer kunnen, dan nog gaan de mensen vaak door. En daar heb ik diep respect voor.

Daarom draaien we de rollen tijdens de mantelzorglunch op 8 november om en zie je mij een keer soep en broodjes rondbrengen in plaats van opeten. Al schuif ik daarna natuurlijk graag aan om de verhalen te horen. Bovendien kunnen de mantelzorgers dan ook eens met elkaar praten en ervaringen uitwisselen. Voor de mantelzorgers die niet bij de lunch aanwezig kunnen zijn, bijvoorbeeld omdat ze dan werken óf natuurlijk zorg verlenen, is er ‘s avonds een diner in Den Herd. Daar ben ik natuurlijk ook bij. Uiteraard krijgt iedereen ook een ‘mantelzorgwaardering’, een kleinigheidje als dank voor de eindeloze inzet.

Vrijwilligersfeest
Maar ook de andere vrijwilligers zetten we graag eens in het zonnetje. Zo heb ik de afgelopen weken al verschillende ‘stille vrijwilligers’ bezocht en persoonlijk bedankt.

Dat zijn de mensen die op de achtergrond staan en zorgen dat alles blijft draaien, die niet als voorzitter op een bierkratje klimmen en niet snel een lintje krijgen voor hun bewezen diensten. Ik heb al veel tranen van dankbaarheid gezien bij die mensen en voor deze mensen, daar doe ik het natuurlijk voor. Helaas kunnen we niet iedereen een bezoek brengen. Daarom pakken we het grootser aan en organiseren we op vrijdag 15 november een groot vrijwilligersfeest in Den Herd. Het is een avondvullend programma, waarin we ook de vrijwilligersawards uitreiken én geheime maar gegarandeerd succesvolle act hebben. Bovendien pikken we er ook deze avond nog een aantal stille vrijwilligers uit.

Aanmelden
Aanmelden voor het vrijwilligersfeest of de awards is helaas niet meer mogelijk. Met ruim 340 aanmeldingen is het helemaal vol. Voor de mantelzorgwaardering en de lunch of het diner kun je je wel aanmelden, vanaf woensdag 2 oktober. Ga daarvoor naar de website www.bladel.nl/mantelzorgwaardering.

Met vrijwillige groet en hopelijk tot 8 of 15 november!

Davy Jansen
Wethouder

Read more »