Archive For 26/02/2020

Waardeer de vrijwillige professionals.

Als u dit leest, is carnaval net achter de rug. Een mooi volksfeest met een belangrijke maatschappelijke functie. Dat viel me ook dit jaar weer op tijdens mijn jaarlijkse ronde langs een groot aantal carnavalswagenbouwers. Daar zag ik waar de bouwers als echte professionals zo hard aan werken, wat ze leren en hoe het met ze gaat.

Maatschappelijke initiatieven.

Davy Jansen wethouder Bladel transparant

Maar niet alleen tijdens carnaval werken maatschappelijk betrokken professionals – vrijwilliger of niet – keihard aan onze samenleving. Want er gebeurt gigantisch veel binnen onze gemeente, op verschillende fronten. Dag in dag uit zorgen zij ervoor dat we in onze gemeente nog steeds een voorzieningenniveau hebben waar we trots op mogen zijn. Dat werd mij de afgelopen weken ook weer duidelijk tijdens mijn bezoeken aan verschillende maatschappelijke initiatieven. Organisaties die grotendeels op vrijwilligers werken, en die ik op deze manier ook het podium en de belangstelling wil bieden waar ze recht op hebben. Zie het als een bescheiden steuntje in de rug, want de mensen die dit allemaal voor de samenleving doen, daar mag best aandacht voor zijn.

Kriskras door de gemeente.

Daarom heb ik met verschillende vertegenwoordigers van sportclubs gesproken. Met Bladella heb ik bijvoorbeeld gesproken over de kunstgrasvelden, zonnepanelen en het toekomstbeeld van de vereniging. Maar ook de handboogvereniging in Hapert en de sportverenigingen op het sportpark van Casteren heb ik gesproken.

Ik ben bij het Kempisch Inloopcentrum geweest. Dat is een plek voor mensen die kanker hebben of met de gevolgen daarvan kampen, maar ook partners of echtgenoten zijn daar welkom. Ik werd warm onthaald en we hebben fijne gesprekken gehad.

Ook ben ik bij de speel-o-theek , waar je voor een klein bedrag speelgoed kunt huren. Ideaal voor opa’s en oma’s of mensen met een kleinere portemonnee, maar ook als je eens wat groter speelgoed wilt lenen, zoals een glijbaan in de zomer (ik ga lid worden). De speel-o-theek zit een beetje verstopt, maar het heeft veel te bieden.

Daarnaast ben ik bij de heemkundevereniging geweest, waar ze tentoonstellingen hebben over de achtergrond en historie van Bladel. Ze bieden tegenwoordig wisselende collecties aan die zeker een bezoek waard zijn. Wat dacht je bijvoorbeeld van de bar van het café van Miet van Bommel, de meest bekende coldcase-moordzaak in Bladel. Maar ook het interieur van de smederij van mijn overgrootvader (familie Jansen de Smed) staat er opgesteld.

Verder heb ik het eerste veteranencafé mee mogen organiseren en kan ik terugkijken op een succesvolle eerste editie. De opkomst was erg goed, met als oudste aanwezige veteraan een 95-jarige en als jongste een 30-jarige inwoner. Je praat dan dus over uitzendingen naar bijvoorbeeld Nederlands-Indië, Libanon en Bosnië, maar recenter ook Irak en Afghanistan. Er was duidelijk de behoefte om op deze manier samen te komen, dus dit prachtige initiatief gaat zeker een gevolg krijgen.

Mijn maatschappelijke steentje?

Waarom ik deze plekken een bezoek breng? Ik vind het hartstikke interessant en leerzaam, maar ik voel me ook betrokken en laat dat graag zien. Zelf probeer ik trouwens ook een maatschappelijk divers steentje bij te dragen en neem mijn vrijwilligerswerk nog hartstikke serieus.

Tijdens mijn bezoek aan het Kempisch Inloopcentrum werd ik bijvoorbeeld uitgenodigd om een keer te blijven eten. Heel aardig, maar ik kook liever voor de mensen daar, dus binnenkort sta ik in de pan te roeren. Ik heb tijdens carnaval bier getapt in de tent op de Markt en oordoppen uitgedeeld tegen gehoorschade. En ik sta al jaren wekelijks op het veld als jeugdleider met mijn A2 van vv Bladella.

Waardeer jij onze voorzieningen?

Waarom ik deze plekken een bezoek breng? Het is hartstikke interessant en leerzaam en mijn betrokkenheid wil ik graag laten zien. Zelf neem ik mijn vrijwilligerswerk erg serieus en probeer mijn steentje bij te dragen.

Kortom, ik waardeer onze voorzieningen en de professionals die daarvoor zorgen, als ruggengraat van onze samenleving. En probeer daar op mijn bescheiden manier ook aan bij te dragen. En jij? Maak je dankbaar gebruik van organisaties en initiatieven die grotendeels draaien op vrijwilligers? Bijvoorbeeld tijdens carnaval, het sporten of als je samenkomt met lot- of bondgenoten? Laat je waardering dan eens blijken. Want dat verdienen ze, onze vrijwillige professionals!

Read more »

Ook focus op seniorenwoningen in Bladel.

Mede door de scheiding van zorg en wonen die in 2013 werd doorgevoerd en de vergrijzing, ontstaat een groeiend tekort aan woningen voor ouderen. Eind vorig jaar heeft Stichting Cluster Senioren Bladel het visiedocument ‘ouder worden in gemeente Bladel’ opgesteld. Hierin wordt geschetst dat de gemeente haar taakstelling en regie over huisvesting/woningbouw voor ouderen weer zelf behoort op te pakken.

Naast de vele andere belangrijke elementen uit de visie wil ik dit stukje extra benadrukken: “De afstand tussen zelfstandig thuis wonen en verpleeghuis- indicatie wonen is momenteel te groot. En daarnaast is de doorlooptijd te lang. Er is behoefte aan een betaalbare tussenvorm van wonen, waarbij ookPaul Wouters Bladel Transparant gekeken wordt naar wonen in de kern.”

Bevorderen doorstroming woningmarkt Bladel.

Seniorenwoningen, in de breedste zin van het woord, kunnen daarnaast als sleutelrol fungeren om snel beweging in de markt te krijgen. Door ouderen de mogelijkheid te geven om sneller door te stromen naar een (huur/koop) seniorenwoning kan dit ervoor zorgen dat andere groepen ook kunnen doorstromen. Te weinig aanbod in senioren, aanleun, mantelzorg, groeps- en levensloopbestendige woningen zorgt direct voor frictie op de woningmarkt. De doorstroming naar een (huur/koop) seniorenwoning kan voor een factor 3 à 4 verhuisbewegingen zorgen als gevolg van doorstroming binnen de woningmarkt. De doorstroming zorgt uiteindelijk ook voor vrijkomende starterswoningen.

Gemeentelijke aankoop van uitbreidingsgebieden.

Naast het streven naar een betere doorstroming zal er meer moeten gebeuren om meer ruimte op de woningmarkt te realiseren. Wij als partij zijn van mening dat de gemeente op korte en middellange termijn uitbreidings-gebieden moet aankopen om de regie te pakken. In Bladel kan bijvoorbeeld De Groene Long als kansrijke locatie gezien worden om aan de randen op korte termijn woningbouw te realiseren. De recent doorgevoerde woonplicht bij aankoop van gemeentegrond heeft natuurlijk alleen maar nut als de gemeente ook daadwerkelijk bouwgrond uitgeeft.

Uitbreidingslocaties in alle kernen zijn cruciaal om de leefbaarheid in alle dorpen op peil te houden en dat de regie minder bij grote vastgoedpartijen komt te liggen. Maar misschien belangrijker nog is dat het geringe aanbod bij inbreidingslocaties maximaal benut kan worden voor onze (toekomstige)ouderen!

Read more »

bladeltransparant.nl