Archive For 25/03/2020

Corona raakt ons hart/hard.

De coronacrisis treft ons hard in ons hart. In Brabant, Nederland, Europa en de wereld, en ook onze gemeente ontkomt er natuurlijk niet aan. We hebben al een aantal bevestigde besmettingen, maar waarschijnlijk hebben meer mensen het onder de leden (gehad). En we weten ook dat nog meer mensen het coronavirus gaan krijgen.

Dat heeft gevolgen voor ons dagelijks leven. Ons verzorgingstehuis zit op slot, gemeenschapshuizen, sporthallen en sportparken zijn gesloten, winkels zijn dicht en ondernemers zitten thuis. En ook de horeca ligt stil, terwijl de huur en het personeel gewoon betaald moeten worden.

Lastig voor iedereen.

Toch moeten we verder, en dat is voor ons allemaal moeilijk, zoeken en wennen. Zo gingen vorige week jongeren die niet naar school kunnen met het lekkere weer in grote groepen voetballen op het sportpark in Bladel. Logisch natuurlijk, maar niet de bedoeling met 80 man op een sportpark.

We hebben ouderen in het verzorgingstehuis die geen bezoek kunnen ontvangen, maar andersom kan de familie dus ook niet bij vader, moeder, opa of oma op bezoek. De opa van mijn vriendin is 102 en blind, maar hem kunnen we nu dus alleen bellen. Dat is voor hem knap lastig, maar ook voor ons. Bij mijn oma hebben we met de familie afgesproken dat we zo veel mogelijk wegblijven en alleen bellen. Deze situatie geldt voor veel meer mensen en gun je niemand, maar het is even niet anders.

En helaas zie je ook dat sommigen toch nog misbruik proberen te maken van de situatie. Bijvoorbeeld door zonder vergunningen en met onbekende bedoelingen te gaan collecteren. Ben dankbaar voor de hulp die wordt aangeboden, maar blijf alsjeblieft alert op babbeltrucs en oplichting!

Positief blijven.

Gelukkig zie ik ook dat onze kleine, hechte gemeenschap zich gedraagt, zoals het een gemeenschap betaamt. Het gemeenschapsgevoel is er echt, en dat zie je nu. Zo ontstaan er allemaal mooie initiatieven op Facebook en Whatsapp. Van mensen die hulp aanbieden bij de boodschappen tot ideeën om ouderen een kaartje te sturen.

De crisis brengt ook het beste in de ondernemers naar boven. Zo zijn sommige restaurants begonnen met bezorgen en afhalen. Om ze een hart onder de riem te steken, gaan wij thuis 7 dagen achter elkaar lokaal eten afhalen en daar zijn we vrijdag mee begonnen. Of kijk naar Van Ham tenten en podia, die in heel Nederland festival- terreinen bouwt maar het nu zwaar heeft. Hij biedt zijn diensten, mensen en materiaal daarom aan de gemeenschap aan.

Een mooi voorbeeld, maar dit geldt natuurlijk voor heel veel mensen: ook zij willen bijspringen om de gemeenschap te helpen. Op mijn werk heeft het trouwens een positieve uitwerking. Sinds we telefonisch of met video overleggen, zijn onze vergaderingen effectiever dan ooit. Ze zijn korter, maar we bereiken hetzelfde.

We móéten en gáán door.

Gelukkig lopen de vitale processen gewoon door, ook bij de gemeente. Zo werken we hard aan maatregelen om ondernemers te ontlasten. Maar denk ook aan de uitkeringen, de hulp bij het huishouden, het zorgloket (op afstand), en de balie die (op dit moment) nog gewoon open is voor dringende zaken.

We zetten alle zeilen bij, maar toch kunnen bovenstaande dingen veranderen als de situatie daarom vraagt. Ik heb dit artikel op zaterdag geschreven, en weet net als de rest van Nederland niet hoe de crisis zich verder gaat ontwikkelen. Ik heb groot respect voor ieders inzet, bij gemeentelijke zaken maar bijvoorbeeld ook in de thuiszorg die hoe dan ook gewoon doorloopt.

Daarbij wil ik ook een beroep doen op ieders gezonde verstand. Denk na wat je nú moet doen en blijf thuis als dat kan. Leuk dat je de extra tijd gebruikt om je huis of tuin op te ruimen, maar blijf even weg bij de milieustraat en ga niet naar het gemeentehuis om een paspoort op te halen, als je die nu niet dringend nodig hebt. Of regel zaken telefonisch als dat kan, zodat je de deur niet onnodig uit hoeft.

Gebruik je verstand en let op elkaar.

Laten we proberen met elkaar op een goede manier met de situatie om te gaan door elkaar te helpen. En als je dan soms even niets kunt doen, dan is dat lastig te accepteren. Dat heb ik ook, maar we moeten het doen met de situatie zoals die nu is. Gelukkig doen we dat goed en probeert iedereen er het beste van te maken.

We zijn nog lang niet uit de coronacrisis en niemand weet wanneer dat wel zo is, maar het kan best nog even gaan duren. Daar moeten we op voorbereid zijn. Niet door te gaan hamsteren (er is echt genoeg eten!), maar vooral mentaal. Wees dus voorbereid op langdurig thuiszitten en zieken om je heen.

Dat is geen prettige gedachte, maar we moeten er als gemeenschap samen de schouders onder zetten en dat ook blijven doen. Er voor elkaar zijn en voor elkaar zorgen. Dat doen wij als gemeente, maar blijf dat ook als inwoner, buurman, vriendin of collega doen. Want alleen zo komen we er samen (sterker) weer uit!

Met sterke groet,

Davy Jansen
Wethouder volksgezondheid, welzijn en sport

Read more »

Bladel Transparant vraagt om ondersteuning voor lokale ondernemers in de gemeente Bladel.

Schriftelijke vragen ex artikel 41 RvO
Fractie BT
Onderwerp: gemeentelijke belastingen uitstellen en hulp voor ondernemers
De verregaande corona-maatregelen die reeds zijn doorgevoerd zullen mogelijk bij veel lokale ondernemers tot liquiditeitsproblemen leiden. Bladel Transparant
maakt zich zorgen om de situatie waarin de ondernemers, ZZP’ers enf lexibele)medewerkers terecht zouden kunnen komen.
De lokale ondernemers zullen als eerste getroffen worden waarna ook de ZZP’ers en werknemers met nul-urencontracten in de problemen zullen komen.
We zijn ons bewust van het feit dat er landelijke regeling(en) in de maak zijn om bedrijven en ondernemers te ondersteunen. Toch denken wij dat de gemeente haar steentje kan bijdrage in deze moeilijke tijden.
Wij denken hierbij aan uitstellen van gemeentelijke belastingen, ondersteuning in het aanvragen van de eerder genoemde landelijke regeling(en) en het mogelijk verstrekken van een noodkrediet.Dit kan enige ruimte geven bij de bedrijven,ondernemers, ZZP’ers en (flexibele) medewerkers.
We willen het College daarom ook de volgende vragen stellen:
1.
Kan het College aangeven welke gevolgen het heeft voor de gemeente
Bladel als de inning van de gemeentebelastingen voor ondernemers en
bedrijven wordt uitgesteld?
2.
Is het College bereid om te overwegen de inning van de belastingen
uitstel uit te stellen tot nadere orde om de ondernemers en eventueel
verengingen financiële ruimte te geven?
3.
Gaat de gemeente ondernemers en bedrijven actief ondersteunen in het
aanvragen van (financiële) ondersteuning en tegemoetkomingen van
landelijke regelingen?
4.
Heeft de gemeente beleid met betrekking tot het verstrekken van
nood/overbruggingskredieten aan ondernemers?
5.
Is de gemeente bereid om, indien noodzakelijk,
nood/overbruggingskredieten te verstrekken aan lokale ondernemers?
6.
Heeft het College nog andere manieren waarop ondernemers en
bedrijven (financieel) geholpen kunnen worden?
Wij beseffen ons dat het gemeentelijk apparaat ook druk doende is met deze
bijzondere situatie en vragen daarom om de vragen beknopt te beantwoorden
eventueel met verwijzing naar betreffende regelingen of documenten.
Paul Wouters
Fractie Bladel Transparant

Read more »

Naast elkaar staan in de gemeente Bladel!

Voor iedereen is het een onwerkelijke situatie waarin we ons nu bevinden Als Bladel Transparant volgen wij het RIVM ,  onderschrijven  wij de woorden van Burgemeester Bosma en de berichten die de gemeente Bladel over de situatie  rondom het corona-virus heeft geplaatst.

Denk aan onze oudere en kwetsbare inwoners.

Ook in deze tijden hebben we elkaar heel hard nodig en is het noodzakelijk om niet tegenover elkaar maar naast elkaar te staan. Wij spreken hierbij nogmaals onze waardering uit voor de vele professionals, welzijns-, zorgmedewerkers en hulpdiensten die zich naast onze geweldige vrijwilligers in de gemeente, dagelijks allemaal voor elke inwoner inzetten. Naast het feit dat u op hulp kunt rekenen als dat nodig is is het belangrijk om  u  de volgende vraag te stellen: Wat u  zelf kunt doen  in de huidige situatie? Een klein gebaar kan al van enorm belang zijn.

Als inwoner kunt u bijvoorbeeld een verschil maken door ouderen, die nu helaasminder of zelfs voorlopig geen bezoek mogen ontvangen, of zorgmedewerkers, een kaartje te sturen. Met deze kaartjes kunnen we deze kwetsbare inwoners en onze zeer gewaardeerde zorgmedewerkers een hart
onder de riem te steken.  John F. Kennedy zei het al”Ask not what your country can do for you — ask what you can do for your country.”Dat is wat nu voor onze gemeente(n) en ons land aan de orde is. We hebben echt iedereen  in onze gemeente(n)  keihard nodig.

Wij hopen van harte dat u onze oproep ondersteunt.Deze kaartjes kunt u bijvoorbeeld sturen naar de Floriaan  en Kempenland en organisaties zoals bijvoorbeeld Lunetzorg. Voor (hulp)vragen kunnen inwoners terecht bij het Rode Kruis en de Corona facebook-groep de Kempen.Inwoners die hun mede -inwoners willen helpen kunnen zich daar ook aanmelden.Het zorgloket van de gemeente is telefonisch bereikbaar.

 

Steun onze lokale ondernemers in de gemeente.

 

De gemeente Bladel heeft fantastische ondernemers. Wij roepen   alle inwoners nogmaals op om de lokale ondernemers tijdens en na deze voor iedereen uiterst nare periode te blijven steunen.  Een aantal landelijke regelingen voor ondernemers hebben we hieronder nog eens  benoemd om  ondernemers zo gericht mogelijk te kunnen helpen.  Ondernemers kunnen een beroep doen op  het Coronaloket voor ondernemers en kunnen gebruik maken van landelijke regelingen  als werktijdverkorting (wtv) de regeling borgstelling kredieten (BMKB) Bijstandsverlening Zelfstandigen (BBZ)  en/of een verzoek doen bij de belastingdienst tot verlaging van de voorlopige aanslag of tot uitstel van betaling. Kijk voor de exacte voorwaarden van deze regelingen op de sites van deze organisaties. De vanwege het corona-virus versoepelde regelingen zijn te vinden via het coronaloket. De gemeente verwijst voor dit moment naar de landelijke overheid als het om dit type regelingen voor ondernemers gaat, maar als vanzelfsprekend kunt u  als inwoner / ondernemer ook op onze fractie de gemeenteraad en de gemeente rekenen, waarbij we proberen te doen wat binnen onze kaders en mogelijkheden ligt. Laten we ervoor zorgen dat we gezanenlijk door deze nare situatie komen!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Read more »