Terugblik Raadsvergadering Bladel Transparant

De Raadsvergadering stond grotendeels in het teken van de begroting 2019. Bladel Transparant vindt het een goede begroting voor de komende jaren. We zijn in Bladel financieel gezond en dat is ook waar we voor staan. Het raadsprogramma moet er nog in verwerkt worden, maar ook daar is ruimte voor.

Dick Zumker
Dick Zumker

De algemene beschouwingen waren in het verleden het hoogtepunt van de begrotingsbehandeling. Maar wie zit hier nog op te wachten vragen wij ons af?

De inwoners van Bladel worden bijna dagelijks bestookt met politieke bijzonderheden op social media

De raadsleden luisteren uit beleefdheid naar elkaar en gaan vervolgens door met hun eigen beslommeringen.

De achterban van de politieke partijen weet waar hun eigen partij voor staat en hoort dus niets nieuws.

Tradities zijn mooi en hebben zeker hun waarde, maar vooruitgang is dagelijks aan de orde van de dag en heeft ons gebracht waar we nu staan.Daarom hebben wij besloten vanaf dit jaar geen traditionele algemene beschouwing meer te houden.

Bestemmingsplan Kempenland Bladel

Starterswoningen

Het bestemmingsplan Kempenland hebben we vastgesteld om de wethouder voldoende munitie te geven in de onderhandelingen met de RSZK. Voor Bladel Transparant is het belangrijk dat er meer woningen gebouwd worden voor starters en senioren, zowel huur als koop. Appartementen zijn er op dit moment ruim voldoende vinden wij.

Daarnaast hebben wij een aantal moties ingediend om waar mogelijk en realistisch de bouwprocessen te versnellen.Tijdens de raadsvergadering bleek nogmaals dat het de inzet van het College hierop gericht is.

Verantwoordelijk portefeuillehouder Fons D’ Haens gaf hierbij wel aan dat het begrip woonbehoefte die vanuit de gemeentelijke verantwoordelijkheid blijkt uit onderzoeken voor langere termijn   niet verward mag worden met woonwensen voor de korte termijn.

Het tekort aan sociale huurwoningen is nadrukkelijk onderdeel van de inzet van het college op basis van de gemeentelijke woonvisie en de woonbehoefte van inwoners.

Mede naar aanleiding van onze moties en de  eerdere gestelde schriftelijke vragen worden de mogelijkheden onderzocht en aan de raad voorgelegd, ondanks onze inzet moet echter wel worden erkend dat er op dit onderwerp een aantal factoren zijn waar zowel de gemeente als de Raad geen invloed op hebben. U kunt er echter van verzekerd zijn dat wij de ontwikkelingen rondom woningbouw zeer nauwlettend zullen blijven volgen.

Toekomst gemeente  Bladel (veerkrachtig bestuur)

Tot slot hebben we, naar aanleiding van een motie van D’66, nog gereageerd op de brief van de oppositie aan de provincie, waarin ze aandringen op een fusie met Eersel en Reusel.

De gemeenteraad in Bladel is hier met 14 raadsleden tegen en om het dan met gegoochel met cijfers anders voor gaan stellen, vinden wij niet kunnen.Wij zijn als raadsleden gekozen door en voor de inwoners van Bladel. VVD, pro5 en D’66 zouden dit ook serieus moeten nemen en niet de feiten gaan verdraaien om hun gelijk te halen.

NIEUWS

Innovatieve Energiehub op Kempisch Bedrijvenpark: Een nieuwe aanpak voor duurzame energie

mei 8, 2024

Bladel fiets Challenge: fietsen voor Voedselbank Bladel, Vrienden van Kameraet en EigenWeijzer

mei 2, 2024

Toekomstplannen voor centrumlocaties Bladel: van gezondheidscentrum tot woonruimte

april 24, 2024

Samenwerking sleutel tot duurzaam succes op het Kempisch Bedrijven Park

april 17, 2024